حسین اینانلو عربی شاد

دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

مهندسی معدن- استخراج

زمینه ها و علایق پژوهشی: بهینه‌سازی عملیات معدن تا کارخانه فرآوری، نرم‌شدگی ناشی از انفجار، بهینه‌سازی عملیات انفجار و انفجارهای کنترل‌شده و بهینه‌سازی و طراحی عملیات استخراج معادن روباز
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ