میثم داود آبادى فراهانی

دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

مهندسی معدن- اکتشاف

زمینه ها و علایق پژوهشی: سنجش از دور - ژئوفیزیک اکتشافی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی اکتشاف معدن با راهنمایی دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی و دکتر علیرضا عرب امیری

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ