احمد واعظیان

استادیار دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

دکتری مهندسی اکتشاف معدن

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمینه ها و علایق پژوهشی: اکتشاف مواد معدنی - اکتشاف نفت - ژئوشیمی معدنی - ژئوشیمی آلی و زمین شناسی نفت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

ژئوشیمی آلی پیشرفته (1397/9/17)

بخش دوم _ ارزیابی سنگ منشأ

ژئوشیمی آلی پیشرفته (1397/9/17)

بخش اول _ اسلایدها

زمین شناسی عمومی (1397/8/29)

بخش دوم

ژئوشیمی اکتشافی 1(سه فصل اول) (1397/8/27)

اسلایدهای درس

مبانی اکتشاف مواد معدنی (1397/8/27)

اسلایدهای درس

زمین شناسی عمومی (1397/8/15)

بخش اول

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ