احمد واعظیان

استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری مهندسی اکتشاف معدن

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمینه ها و علایق پژوهشی: اکتشاف مواد معدنی - اکتشاف نفت - ژئوشیمی معدنی - ژئوشیمی آلی و زمین شناسی نفت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمین شناسی عمومی (1397/10/4)

بخش سوم

زمین شناسی عمومی (1397/8/29)

بخش دوم

مبانی اکتشاف مواد معدنی (1397/8/27)

اسلایدهای درس

زمین شناسی عمومی (1397/8/15)

بخش اول

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ