ولی الله مشایخی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری تخصصی مخابرات میدان

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: سازگاری الکترومغناطیس-روش‌های عددی در الکترومغناطیس-مدل‌سازی الکترومغناطیسی پدیده صاعقه (مدل تئوری آنتن)-محاسبات گذرای سیستم‌های قدرت در حضور پالس‌های الکترومغناطیس صاعقه و شبکه زمین
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3387

تابلوی اعلانات

کلاس حل‌تمرین درس الکترومغناطیس (1396/11/18)

کلاس حل تمرین الکترومغناطیس، یکشنبه‌ها ساعت 14-12

کلاس حل تمرین درس مدار 1 (1396/11/18)

کلاس حل تمرین مدار 1، شنبه‌ها ساعت 14-12

کلاس جبرانی درس مدار 1 (1396/11/18)

به دلیل تعطیلی روز یکشنبه 96/11/25، کلاس جبرانی درس مدار ساعت 14-12 روز شنبه 96/11/24 برگزار میگردد.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمیدان‌ها و امواج (هر هفته) کلاس 11الکترومغناطیس (هر هفته) کلاس 9مراجعه دانشجومطالعه و تحقیق
یک‌شنبهمطالعه و تحقیقمدارهای الکتریکی 1 (هفته فرد) کلاس 6مراجعه دانشجومطالعه و تحقیق
دوشنبهمطالعه و تحقیقجلسه گروهمراجعه دانشجومطالعه و تحقیق
سه‌شنبهمطالعه و تحقیقالکترومغناطیس (هفته زوج) کلاس 9میدان‌ها و امواج (هفته زوج) کلاس 12مدارهای الکتریکی 1 (هر هفته) کلاس 9
چهارشنبهمطالعه و تحقیقمراجعه دانشجو (با تعیین وقت قبلی)مراجعه دانشجو (با تعیین وقت قبلی)مطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ