محمد حسین تبار مرزبالی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق قدرت الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: انرژی های نو (توربین های بادی، باتری، پیل سوختی، انرژی خورشیدی)، تشخیص خطاهای الکتریکی و مکانیکی در ماشین های الکتریکی و ادوات الکترونیک قدرت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.