سید میثم سید برزگر

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری قدرت - عایق و فشارقوی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی نوشیروانی بابل
زمینه ها و علایق پژوهشی: تشخیص وضعیت در تجهیزات فشارقوی - اثر اضافه ولتاژها و حالتهای گذرا در شبکه فشارقوی - تحلیل الکتریکی و حرارتی در سیستم‌های عایقی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

نمرات نهایی ریاضی مهندسی (1396/11/5)

با سلام با پیگیریهای به عمل امده، مشکل اعلام شده در پست قبلی برطرف خواهد شد.

نمرات نهایی ریاضی مهندسی (1396/11/5)

با سلام خدمت دانشجویان درس ریاضی مهندسی متاسفانه برای ثبت نهایی نمرات امروز ساعت 15:30 به سایت مراجعه کردم که در کمال تاسف نمرات قفل شده بود و این درس از لیست دروس حذف شده بود. دلیل این امر را نمیدانم.

نمرات میانترم درس ریاضی مهندسی (1396/9/27)

نمره از 8 می باشد

مثال ریاضی مهندسی از کتاب دکتر شیدفر (1396/9/26)

مثالهای 2 و 3 از بخش مشتقات جزئی

نمرات میان ترم درس عایق و فشارقوی (1396/9/25)

نمرات از 5 می باشد

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ