سجاد نگهبان

استادیار دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

دکتری نفت حفاری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعت نفت چین
زمینه ها و علایق پژوهشی: Drilling fluids, Well Control, Multi-phase flow, Well Design, Directional Drilling
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ