سعید قره چلو

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری تخصصی سنجش از دور و GIS

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه چیبا- ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: تکنولوژی و کاربرد سنجش از دور، سنجش از دور ماکروویو (راداری)، سنجش از دور کمی، کیفیت سنجی و کالیبریشن داده ها، ترکیب و تلفیق داده سنجنده ها، پردازش تصویر، تکنیک های پردازش داده های ماهواره های راداری ( ...,Polarimetry, Interferometry)، سنجش از دور برد کوتاه و نقشه برداری هوایی و کاربرد پهپادها (UAV) و LIDAR , مدلسازی سه بعدی و التیمتری، کاربرد سنجش از دور راداری (SAR) در مسائل عمرانی و زیرساخت ها- منابع آب و مدیریت حوضه های آبریز- فرسایش- تغییرات زیست محیطی و پوشش و کاربری زمین، کاربرد RS& GIS در مخاطرات محیطی و مدیریت بحران های طبیعی (سیل، زلزله، فرونشست زمین، آتش سوزی جنگلها، زمین لغزش، طوفان گرد و غبار، خشکسالی و...) - مدیریت سواحل دریا و رودخانه ها-مرفولوژی ساحل-توپوگرافی سطح و بستر-بسیمتری دریا و دریاچه ها، کیفیت آب و ...، مدلسازی دنیای واقعی در GIS ، سیستم های مدیریت اطلاعات زمین و پایگاه داده های زیست محیطی در GIS، کاربرد GIS در آب و محیط زیست
عضویت در مجامع علمی: (ISPRS, RSSJ, IEEE (Geoscience & Remote Sensing, انجمن سنجش از دور و GIS ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
- Postdoctoral-researcher ، دانشگاه کالج کرک، ایرلند، 1395 ...... - Postdoctoral-researcher ، مرکز سنجش از دور زیست محیطی، ژاپن، 1394..... - دکترای تخصصی، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1394..... - Research-scholar، دانشگاه ماساچوست، ایالات متحده، 1393...... - کارشناسی ارشد، دانشگاه چیبا، ژاپن، 1391.... - هیات علمی دانشگاه سمنان، 89-86..... - کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386.... - کارشناسی، دانشگاه یزد، 1384....................................... E-mail: sgharachelo{at}shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

ArcGIS-Tutorial (1397/10/1)

فایل GIS (1397/8/20)

برای دریافت پسورد به اتاق کار یا ایمیل تماس بگیرید

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
سید مصطفی فرمان بر (1396)، "یک معماری برای پردازش داده‌های کلان سنجش از دور بر اساس پردازش خوشه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، هدی مشایخی، سعید قره چلو[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.