مهدی کفائی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری تخصصی مهندسی پرتوپزشکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: تصویرگری پزشکی، آشکارسازی و اندازه گیری تابش، پردازش سیگنال و تصویر، ابزار دقیق، محاسبات نرم
عضویت در مجامع علمی: به رزومه مراجعه فرمایید.
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1397/2/28)

به صفحه شخصی مراجعه نمایید.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: لطفا برای مراجعه، روز قبل هماهنگی بفرمایید: kafaee@shahroodut.ac.ir * هفته­ های فرد، ** هفته­ های زوج

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.