مهدی کفائی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری تخصصی مهندسی پرتوپزشکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: تصویرگری پزشکی، آشکارسازی و اندازه گیری تابش، پردازش سیگنال و تصویر، ابزار دقیق، محاسبات نرم
عضویت در مجامع علمی: به رزومه مراجعه فرمایید.
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1397/2/28)

به صفحه شخصی مراجعه نمایید.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهزبان تخصصی (کلاس 15)مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیقحفاظت و ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيمارستاني (كلاس 4)
دوشنبهفیزیک پزشکی** (کلاس 4) مراجعه دانشجویان**اصول سیستمهای تصویرنگاری پزشکی (کلاس 10) حضور / مطالعه و تحقیق
سه‌شنبهمطالعه و تحقیق حفاظت و ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيمارستاني* (كلاس 4) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
چهارشنبهاصول سیستمهای تصویرنگاری پزشکی (کلاس 10) فیزیک پزشکی (کلاس 12) مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات: لطفا برای مراجعه، روز قبل هماهنگی بفرمایید: kafaee@shahroodut.ac.ir * هفته­ های فرد، ** هفته­ های زوج همچنین برای دسترسی به برخی اطلاعات و فایل ها رجوع کنید به صفحه شخصی.

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.