رضا قلی پور پیوندی

استادیار دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای

دکتری هسته ای - کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
زمینه ها و علایق پژوهشی: تولید و کاربرد رادیوایزوتوپها- طراحی و ساخت انواع سیستم های پرتویی با کاربردهای صنعتی و پزشکی- طراحی صنعتی- تجهیزات چرخه سوخت - ابزار دقیق هسته ای و اتوماسیون
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
کارشناس معاونت چرخه سوخت -پسمانداری هسته ای 1386-1383 ****کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 1390-1386 ****عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 1395-1390 **** رزومه بصورت پیوست در قالب فایل pdf ارائه شده است. www.rghp.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی: 2459

تابلوی اعلانات

نرم افزار آنلاین محاسبه خواص تابشی اورانیوم (1395/8/30)

http://www.wise-uranium.org/rup.html

اطلاعات فنی راکتورهای تحقیقاتی در دنیا (1395/8/30)

https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx

کلاسهای تصویری تمام رشته های دانشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف (1395/8/30)

http://maktabkhooneh.org/courses

کلاسهای تصویری تمام رشته های دانشگاهی در دانشگاه MIT (1395/8/30)

https://ocw.mit.edu/courses/audio-video-courses/#physics

نرم افزار انلاین فعالسازی نوترونی در راکتورهای تحقیقاتی (1395/8/30)

http://www.wise-uranium.org/rnac.html

بیش از هزار کتاب تخصصی هسته ای کاربردی رایگان (1395/8/30)

http://www-pub.iaea.org/books

جدول کامل و چکیده انتگرال ها (1395/8/30)

برای حل مسایل فیزیک از جدول پیوست استفاده کنید. البته سعی کنید بدست آوردن آنها را نیز بیاموزید.

نرم افزار curve expert prof (1395/8/8)

یک نرم افزار بسیار پر کاربرد و در عین حال ساده. نرم افزار را دانلود و به راحتی نصب کنید.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ