یاسر صفری

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری تخصصی (PhD) پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه زنجان
زمینه ها و علایق پژوهشی: ارزیابی تناسب اراضی، آمار مکانی، آلودگی خاک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
اینجانب دانش‌آموخته رشته علوم و مهندسی خاک در مقطع کارشناسی از دانشگاه شهرکرد در سال 1388 هستم. پس از پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، با انجام پایانامه‌ای تحت عنوان "ارزیابی زمین‌آماری تناسب کیفی اراضی برای کشت آبی محصولات عمده دشت شهرکرد" با راهنمایی مشترک جناب آقایان دکتر عیسی اسفندیار‌پور بروجنی و دکتر اردوان کمالی در سال 1390 از این مقطع دانش‌آموخته شدم. مقطع دکتری تخصصی خود در رشته علوم و مهندسی خاک گرایش پیدایش و رده‌بندی خاک و ارزیابی اراضی را در دانشگاه زنجان گذراندم و در رساله دکتری خود تحت راهنمایی جناب آقای دکتر محمدامیر دلاور به بررسی "ارزیابی کیفی تناسب اراضی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین برای کشت گندم دیم" پرداختم. پس از گذراندن دوره کوتاه‌مدت تحقیقاتی در دانشگاه ملی ایرلند در شهر گالوی تحت راهنمایی جناب آقای دکتر "چائوشنگ ژانگ" رئیس مرکز سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه، با کسب رتبه نخست در سال 1394 از دانشگاه زنجان دانش‌آموخته شدم. ارزیابی تناسب اراضی و مدل‌سازی تغییرات مکانی متغیرهای محیطی از مهم‌ترین زمینه‌های کاری بنده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

رده‌بندی جهانی خاک (1396/2/3)

مختص دانشجویان کارشناسی ارشد

رده‌بندی آمریکایی خاک (1396/2/3)

مختص دانشجویان کارشناسی ارشد

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • صفری، ی.، دلاور، م.ا.، اسفندیارپور بروجنی، ع.، صالحی، م.ح. و اولیایی، ح.ر.، "ارزیابی وضعیت فلزات سنگین در منطقه شهرک صنعتی روی زنجان با استفاده از شاخص بار آلودگی"، مجله مدیریت خاک و تولید پایدار، جلد 6، شماره 2، صفحات 133-119، 1395
  • دلاور، م.ا. و صفری، ی.، "منشأیابی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف شهرک روی زنجان با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره "، مجله علوم آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 29، شماره 3، صفحات 627-637، 1394
  • اسفندیارپور بروجنی، ع. و صفری، ی.، "مقايسه تفرق کارکردی خاک در دو واحد نقشه خاک تفصيلی (مطالعه موردی: دشت فرادنبه، استان چهارمحال و بختياری)"، مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، جلد 67، صفحات 267-277، 1393
  • صفری، ی. و اسفندیارپور بروجنی، ع.، "تأثير تغييرپذيري درون واحدهاي نقشة خاک تفصيلي بر نتايج ارزيابي تناسب کيفي اراضي (مطالعة موردي: عمده‌ترين محصولات آبي دشت شهرکرد)"، مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، جلد 65، صفحات 101-110، 1392
  • عبداللهی، س.، دلاور، م.ا. و صفری، ی.، "ارزیابی اثرات فاصله نمونه‌برداری بر تغییرات مکانی ماده آلی خاک در منطقه انگوران زنجان"، مجله مدیریت و کیفیت خاک، جلد 1، صفحات 53-45، 1391
  • ، ""، جلد 6، صفحات 3331-3339، 0
  • ، ""، جلد 23، شماره 6، صفحات 767-778، 0
  • ، ""، شماره 187، صفحات 733، 0
  • ، ""، شماره 13، صفحات 297-306، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش
یک‌شنبهپیایش خاکآزمایشگاه خاکشناسی عمومیمراجعه دانشجویان (کارشناسی)
دوشنبهآزمایشگاه خاکشناسی عمومیجلسه گروهرده‌بندی خاک (هفته‌های فرد) زمین‌شناسی (هفته های زوج)زمین‌شناسی (عملی)
سه‌شنبهارزیابی تناسب اراضی (عملی)رده‌بندی خاک (عملی)خاکشناسی عمومی
چهارشنبهزبان تخصصیارزیابی تناسب اراضیمراجعه دانشجویان (کارشناسی ارشد)ژئومورفولوژی (عملی)
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ