پرویز حیدری

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمینه ها و علایق پژوهشی: ترانسکریپتومیکس، سیگنال رسانی سلولی تحت تنش های غیر زیستی، بیوانفورماتیک و RNA-seq
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: عنوان پژوهشگر برتر در چهارمین جشنواره حرکت- همکاری در پروژه ESTABLISH با دانشگاه خرونینگن (University of Groningen) و کمپانی ENZA ZADEN
شرح مختصر (درباره):
دارای مدرک دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی و عمده مطالعات وی، بررسی پاسخ های مولکولی و فیزیولوژیکی گیاهان به تنش های محیطی است.

تلفن تماس: 023-32544021
تلفن داخلی: 254

تابلوی اعلانات

ژنتیک باکتری ها (1395/2/13)

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی

اصلاح نباتات (1394/12/4)

دانشجویان کارشناسی

ژنتیک میکروب (1394/12/4)

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 6
فاطمه داودی (1398)، "تهیه کلیدهای شناسایی مولکولی ژنوتیپ های برتر گردو با استفاده از نشانگر های SSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، پرویز حیدری، حسین حکم آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
سوسن حسن زاده (1397)، "مطالعه اثر تنش سرما بر الگوی بیان ژن های درگیر در مسیر سیگنالینگ اتیلن در گیاه گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زیبا قسیمی حق، پرویز حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا نیشابوری (1397)، "بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های انتخابی پسته ایستگاه تحقیقات پستة دامغان با نشانگرهای RAPD و ISSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، پرویز حیدری، حسین حکم آبادی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
آناليز پروفايل هورمون ها و بيان ژن در گياه گوجه فرنگي تحت شرايط دماي پايين 1395/7/7 10 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمقدمه ای بر علوم زیستیپژوهشبیوانفورماتیکپاسخگوی دانشجویان کارشناسی
یک‌شنبهمبانی تولیدژنتیک مبیوانفورماتیک
دوشنبهپاسخگوی دانشجویان کارشناسی ارشدجلسه گروهمباحث نوین در بیوتکنولوژی
سه‌شنبهمبانی تولیدپاسخگوی دانشجویان مطالعه و پژوهشآمار مهندسی
چهارشنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ