پرویز حیدری

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زمینه ها و علایق پژوهشی: ترانسکریپتومیکس، سیگنال رسانی سلولی تحت تنش های غیر زیستی، بیوانفورماتیک و RNA-seq
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: عنوان پژوهشگر برتر در چهارمین جشنواره حرکت- همکاری در پروژه ESTABLISH با دانشگاه خرونینگن (University of Groningen) و کمپانی ENZA ZADEN
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

ژنتیک باکتری ها (1395/2/13)

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی

اصلاح نباتات (1394/12/4)

دانشجویان کارشناسی

ژنتیک میکروب (1394/12/4)

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 2
فاطمه داودی (1398)، "تهیه کلیدهای شناسایی مولکولی ژنوتیپ های برتر گردو با استفاده از نشانگر های SSR"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، پرویز حیدری، حسین حکم آبادی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
آناليز پروفايل هورمون ها و بيان ژن در گياه گوجه فرنگي تحت شرايط دماي پايين 1395/7/7 10 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمقدمه ای بر علوم زیستیپژوهشبیوانفورماتیکپاسخگوی دانشجویان کارشناسی
یک‌شنبهمبانی تولیدژنتیک مبیوانفورماتیک
دوشنبهپاسخگوی دانشجویان کارشناسی ارشدجلسه گروهمباحث نوین در بیوتکنولوژی
سه‌شنبهمبانی تولیدپاسخگوی دانشجویان مطالعه و پژوهشآمار مهندسی
چهارشنبهمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیقمطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ