امین ابراهیمی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: 1- سیگنالینگ و اثرات متقابل بین گیاه و تنشهای زیستی ( انواع بیمارگرها ( مخصوصا قارچها) و غیر زیستی (خشکی، شوری، گرما و سرما) 2- بیوانفورماتیک و مهندسی متابولیت 3- تنوع زیستی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: ثبت اختراع با عنوان
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی: 224

تابلوی اعلانات

مباحث نوین (1398/1/31)

بیوتکنولوژی (1397/3/20)

فایل مربوط به درس بیوتکنولوژی گیاهی

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 4
اسما جعفردقیقی (1396)، "بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی لاین گوجه فرنگی با ماندگاری پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، امین ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه طاهری (1396)، "اثر 1-MCP بر بیان ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز اتیلن در گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، امین ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهحضور در محل کارژنتیک مولکولیبیوانفورماتیکبیوانفورماتیک
یک‌شنبهمبانی تولید گیاهان زراعی (عملی)حضور در محل کارحضور در محل کار
دوشنبهحضور در محل کارجلسه شورای گروهمباحث نوینحضور در محل کار
سه‌شنبهمبانی تولید گیاهان زراعیمبانی تولید گیاهان زراعی (عملی)حضور در محل کار
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ