محسن کرامتی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای تخصصی مهندسی ژئوتکنیک - ژئوتکنیک زیست محیطی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی رفتار مراکز دفن زباله تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی و با گذشت زمان، روشهای مختلف بهسازی خاک، Bio Improvement
عضویت در مجامع علمی: انجمن ژئوتکنیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول دوره دکترای مهندسی ژئوتکنیک دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، مقاله برگزیده کنفرانسهای Sardinia 2011 , IGS 2010
شرح مختصر:
دیپلم ریاضی-فیزیک: 1381، دبیرستان شهید بهشتی شاهرود (سمپاد) کارشناسی عمران-عمران: 1385، دانشگاه صنعتی شاهرود کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک: 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران دکترای تخصصی مهندسی ژئوتکنیک: 1394، دانشگاه علم و صنعت ایران

تلفن تماس: 023-32300240
تلفن داخلی: 3311

تابلوی اعلانات

Advanced Foundation (1398/9/11)

Lec 9 - Sheet-Pile Walls + Project

Soil Improvement (1398/3/31)

session #3-9 - Nailing

Soil Improvement (1398/3/31)

session #3-8 - Deep vibro techniques

Earth Dams (1398/3/12)

Instrumentation

Earth Dams (1398/3/12)

Slope Stability

Earth Dams (1398/3/12)

Riprap

Earth Dams (1398/3/12)

6-Piping & Crakcs & Overtoping

Earth Dams (1398/3/12)

Dynamic Analysis of Earth Dams

Earth Dams (1398/3/12)

Liquefaction

Earth Dams (1398/2/27)

پروژه سدهای خاکی + نمونه پروژه (اردیبهشت 98)

Soil Improvement + Earth Dams (1398/2/16)

Liquifaction

Earth Dams (1398/1/24)

Geotechnical Investigations & Seepage

Earth Dams (1398/1/24)

Location & Core

Earth Dams (1398/1/24)

General Information

Earth Dams (1398/1/17)

جزوه نمونه کلاسی درس سدهای خاکی

Advanced Foundation (1397/10/7)

Lec 11 - Pile Foundation

Advanced Foundation (1397/9/30)

Lec 10 - Braced cuts

Advanced Foundation (1397/8/27)

Lec 8 - Retaining walls

Advanced Foundation (1397/8/7)

Lec 7 - Lateral earth pressure

Advanced Foundation (1397/7/29)

Lec 6 - Settlement of shallaw foundation

Advanced Foundation (1397/7/16)

Lec 3 - Insitu Tests

Soil Improvement (1397/3/15)

پروژه درس بهسازی خاک

آز خاک پیشرفته (1397/3/15)

استاندارد ها و روش انجام آزمایش

زمین شناسی مهندسی (1397/3/6)

7- شناسایی های زیر سطحی

آز خاک پیشرفته (1397/3/5)

Cyclic Tests

Soil Improvement (1397/3/1)

session #3-16 - Micropile

Soil Improvement (1397/3/1)

session #3-13 - Blasting

Soil Improvement (1397/2/29)

session #3-10 - Grouting

زمین شناسی مهندسی (1397/2/23)

6- ساختهای زمین شناسی

Soil Improvement (1397/2/10)

liquefaction potential evaluation

زمین شناسی مهندسی (1397/2/8)

5- عوامل تغییرشکل دهنده سطح زمین

زمین شناسی مهندسی (1397/2/8)

4- تقسیم بندی انواع سنگها و بررسی خواص مهندسی آن

Soil Improvement (1397/2/8)

session #2-7 - Bioengineering

Soil Improvement (1397/2/4)

session #2-6 - Physico-Chemical Stabilization

Soil Improvement (1397/1/25)

session #2-5 - dynamic compaction

Soil Improvement (1396/12/18)

session #2-4 - Mechanical compaction

Soil Improvement (1396/12/18)

session #2-1 - Earth Work

Soil Improvement (1396/12/18)

session #1-2 - Site Investigation

زمین شناسی مهندسی (1396/12/18)

3- کانی شناسی

زمین شناسی مهندسی (1396/12/18)

2- زمین شناسی عمومی

زمین شناسی مهندسی (1396/12/18)

01- مقدمه

Soil Improvement (1396/12/7)

session #1-1 - Introducion

Marine Geotechnics (1396/10/10)

Session #5 - Soil Improvement & Seabed modification

Advanced Foundation (1396/10/10)

پایداری شیروانی -نمودارهای ضمیمه

Advanced Foundation (1396/10/10)

پایداری شیروانی ها - جزوه کلاسی

Advanced Foundation (1396/8/19)

Lec 5 - Vertical Stress increase in soil

Advanced Foundation (1396/8/8)

Lec 4 - Shallow Foundation

Marine Geotechnics (1396/8/7)

Session #3 - Geotechnical and site investigation

Marine Geotechnics (1396/8/6)

GEOTECHNICAL & GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS FOR OFFSHORE AND NEARSHORE DEVELOPMENTS

Marine Geotechnics & Advanced Foundation (1396/8/5)

Manual on Subsurface Investigations

Advanced Foundation (1396/7/23)

Lec 2 - Soil Exploration

Advanced Foundation (1396/7/23)

Lec 1 - Introduction

Advanced Foundation (1396/7/22)

Slope Stability and Stabilization Methods

Advanced Foundation (1396/7/18)

D. P. Coduto, Foundation Design Principles and Practices, 2nd ed, 2001

Marine Geotechnics (1396/7/18)

Session #2 - A review of Geotechnical & Marine Geotechnical Engineering

Advanced Foundation (1396/7/17)

Principles of Foundation Engineering, Braja M. Das, Eighth Edition 2016.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 8
سعید کریمیان (1396)، "بررسی اثر شیرابه های جامد شهری مرکز دفن شاهرود بر پارامترهای مقاومت برشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن کرامتی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • M. KERAMATI , N. SHARIATMADARI, M. KARIMPOUR-FARD AND M. R. NABIZADEH SHAHRBABAK، "Dynamic Behaviour of MSW Materials under Cyclic Triaxial Testing: A Case of Kahrizak Landfill, Tehran, Iran"، IJST, Transactions of Civil Engineering، جلد 40، Springer، صفحات 13-25، 2016 <چکیده>
  • Mohsen Keramati, Sina Khodabakhsh Reshad, Sahand Asgarpour, Mohammad Amin-Tutunchian، "Predicting Shear Strength of Municipal Waste Material by Evolutionary Polynomial Regression (EPR)"، Electronic Journal of Geotechnical Engineering، شماره 53، صفحات 19، 2014 <چکیده>
  • M.Karimpour-Fard, N.Shariatmadari, M.Keramati, H.Jafari-kolarijani، "AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF MSW"، IJCE, International Journal of Civil Engineering.، جلد 4، شماره 292، صفحات 12، 2014 <چکیده>
  • H.Elahi, M.Sabermahani, M.Keramati, H.Hashemi، "Application of standard penetration test (SPT) in soil improvement using vibro stone column technique (VSC)"، International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012)، Wollongong, Australia، 2012 <چکیده>
  • N. Shariatmadari, M. Karimpour-Fard, M. Keramati, H. Jafari Kolarijani, A. Naebi، "Fiber content impact on the shear strength of msw materials in direct shear tests"، Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium، Sardinia, Italy، 2011 <چکیده>
  • N. Shariatmadari, M. Karimpour-Fard, M. Keramati, H. Jafari Kolarijani, A. Naebi، "Fiber content impact on the shear strength of msw materials in direct shear tests"، Sardinia 2011, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium، Sardinia, Italy، 2011 <چکیده>
  • Nader Shariatmadari, Mehran Karimpour-Fard, Mohsen Keramati, Hossein Jafari Kalarijani، "Mechanical response of MSW materials subjected to shearing in direct shear test apparatus"، The 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics، Tehran, Iran، 2010 <چکیده>
  • Ali Akbar Heshmati , Amir Hossein Alavi , Mohsen Keramati , Amir Hossein Gandomi، "A radial basis function neural network approach for compressive strength prediction of stabilized soil"، ASCE 2009، 2009 <چکیده>
  • Nader Shariatmadari, Sandro Lemos Machado, Ali Noorzad, Mehran Karimpour Fard, Mohsen Keramati, Seyyed Hossein Jafari Kalarijani، "Shearing rate effect on mechanical behavior of msw materials"، Fifth International conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamic، San Diego, California 2008، 2008 <چکیده>
  • محسن کرامتي، نادر شريعتمداري، محمدرضا نبی زاده شهربابک، علی سعیدانژاد (، "مدل هایپربولیک و پيش بيني رفتار تنش-کرنش زباله (مطالعه موردی مرکز دفن زباله کهریزک تهران"، دومين كنفرانس ملي مهندسی ژئوتکنیک ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1393 <چکیده>
  • علی اکبر حشمتی، علیرضا شرق، محسن کرامتی، محمد امین توتونچیان، "کاربرد روش جدید رگرسیون خطی چند جمله ای جهت ارزیابی وقوع پدیده روانگرایی"، کنفرانس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد اصفهان، 1389 <چکیده>
  • نادر شریعتمداری، محسن کرامتی، "تراکم دینامیکی لندفیل"، پنجمین کنـگره ملي مهنـدسي عمـران، 1389
  • حمید رضا هاشمی، محسن کرامتی، علی اکبر حشمتی، "مقایسه‏ ی روش‏های عددی و ترسیمی در آنالیز تراوش دو بعدی"، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، 1388 <چکیده>

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
اثر افزایش سن زباله¬های جامد شهری بر پارامترهای مقاومت برشی آن (مطالعه موردی: مرکز دفن کهریزک) 1388/5/31 12 ماه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران خاتمه يافته
تاثیر افزایش سن بر پارامترهای دینامیکی زباله های جامد شهری (مطالعه موردی مرکز دفن کهریزک) 1394/5/31 12 ماه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهمطالعه و تحقیقژئوتکنیک دریاییمهندسی پی پیشرفتهمراجعه دانشجو
دوشنبهمهندسی پی پیشرفتهمراجعه دانشجو - جلسات گروهارتباط با صنعتمراجعه دانشجو
سه‌شنبهژئوتکنیک دریاییمراجعه دانشجومطالعه و تحقیقمکانیک خاک 2
چهارشنبهارتباط با صنعتمراجعه دانشجومکانیک خاک 2مطالعه و تحقیق
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ