وجیهه درستکار

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری علوم خاک فیزیک و حفاظت خاک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: بیوفیزیک خاک، تأثیر تنوع ژنتیکی موجودات خاک در بهبود خواص خاک، کاربرد پسماندها در بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اکوسیستم های کشاورزی، غنی سازی زیستی محصولات کشاورزی، کاربرد کانی های رسی در بهبود ویژگیهای فیزیکی و پالایش خاک های آلوده، فیزیک و مکانیک خاک های شور، آبگریزی خاک
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: کسب بورس مطالعاتی از دانشگاه ETH سوئیس به دلیل مطالعات ایزوتوپی و مولکولی در زمینه بررسی تنوع گونه ای قارچ های میکوریزا خاک شور و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکی خاک
شرح مختصر:
دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب در سالهای 87، 89 و 94. vdorostkar@shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی: 264

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 7
زهرا اسکندری تادوانی (1398)، "مطالعه عددی و آزمایشگاهی برآورد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
سلیمه اسحاقی ایل بیگی (1398)، "بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت سبزوار با استفاده از مدل دراستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمد هادی موحدنژاد، مجید اطاری[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد ظهرابی (1396)، "اصلاح خاک های آلوده به ترکیبات نفتی توسط بیوچار و دو گیاه بومی منطقه گچساران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم حتمی (1396)، "اصلاح خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی توسط قارچ میکوریزا و دو گیاه بومی منطقه خرم‌آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.