شیده موجرلو

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری بیماری شناسی گیاهی قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تعامل بیمارگر- میزبان، ژنتیک مقاومت، اپیدمیولوژی بیماریها، فیلوژنی قارچ ها
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن قارچ شناسی ایران , نماینده انجمن قارچ شناسی در استان سمنان
افتخارات علمی و اختراعات: دریافت جایزه Women in Triticum از دانشگاه کرنل آمریکا در سال 2015
شرح مختصر (درباره):
دانش آموخته کارشناسی دانشگاه مازندران, کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران

تلفن تماس:
تلفن داخلی: 264

تابلوی اعلانات

قارچ شناسی (1396/7/23)

برخی از اسلایدهای درس قارچ شناسی

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 4
فاطمه طهری (1398)، "اثر اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان بر ماندگاری گوجه فرنگی در شرایط اتمسفر تغییر یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]، شیده موجرلو، احمد رجایی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا رهگوی (1397)، "بررسی و تعیین ترکیبات تغذیه ای گونه قارچی خوراکی Morchella جداسازی شده از مناطق شمال ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]، شیده موجرلو، کامبیز جهان بین[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهباکتری شناسی گیاهی/ ویروس شناسی گیاهیپاسخگویی به دانشجویاننهار و نمازمطالعه
یک‌شنبهسم شناسیبیماریهای گیاهان زراعی (عملی)نهار و نمازویروس شناسی گیاهی (عملی)
دوشنبهمدیریت آفات و بیماریهای گیاهی در شرایط گلخانه ایجلسه گروه/ مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی در شرایط گلخانه اینهار و نمازبیماریهای گیاهان جالیزی سبزی و زینتی/ نماتد شناسی
سه‌شنبهپاسخگویی به دانشجویانباکتری شناسی گیاهی (عملی)نهار و نمازبیماریهای گیاهان زراعی
چهارشنبهمطالعهمطالعهنهار و نمازمطالعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ