هادی باقری

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 14
محدباقر تیموری (1397)، "ارتباط بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با وفاداری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
احسان باغبان باغستان (1397)، "تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند و تمایل به خرید محصولات ورزشی (مطالعه موردی: برند مجید)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری[استاد/ اساتید راهنما]، علی ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا دلفانی (1397)، "ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های بدنسازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
سید هادی رضوی تبادکان (1397)، "ارتباط بین مشارکت ورزشی با هویت ورزشی و سرمایه اجتماعی دوچرخه سواران تفریحی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سادات حسینی نژاد (1396)، "ارتباط بین تقاضای بازار، ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی بانوان رزمی کار شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
امید رمضانی آب بخش (1396)، "اثر کیفیت ارتباط بر ارزش طول عمر مشتری و تبلیغات شفاهی مشتریان استخرهای خصوصی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
محسن رضوی (1396)، "بررسی ارتباط بین شفافیت نقش، رضایتمندی و تعهد داوطلبان سیزدهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پسر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر کردلو (1395)، "شناسایی و اولویت بندی ریسک‌های برگزاری رویدادهای ورزشی(المپیادهای دانشجویی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد نجفی (1395)، "ارتباط رفتار فروش اخلاقی با رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
جواد بارانی (1395)، "بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین مینایی (1395)، "بررسی نقش هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارگران ورزشکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
شهربانو امام وردی (1395)، "بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ