سید حسین حسینی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری سازه های آبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: هیدرولیک و هیدرولیک رسوب - سازه های آبی - مکانیک خاک - روش های عددی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن هیدرولیک ایران (iha) - عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 10
زهرا اسکندری تادوانی (1398)، "مطالعه عددی و آزمایشگاهی برآورد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
رضا محمدی نسب (1398)، "بررسی آزمایشگاهی الگوی سه‌بعدی جریان در اطراف تکیه‌گاه پل با شکل‌های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشید طالبی حسن (1398)، "تحلیل دینامیکی سد بتنی وزنی لتیان با استفاده از نرم‌افزار Abaqus"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، محمد هادی موحدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]
نعمت الله خادمی (1397)، "ارزیابی روند رسوبگذاری سد شیرین دره با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS 4.1.0"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن کریمی پوچ (1397)، "بررسی آزمایشگاهی نشت آب از میان پی‌های چندلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، حسن گلی[استاد/ اساتید مشاور]
زهره اسمعیل زاده (1397)، "کنترل پرش هیدرولیکی با اعمال زبری‌های مختلف در کانال‌های مستطیلی با شیب معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان پیفلوش (1397)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با بستر سینوسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
سراج الدین طاطار (1396)، "بررسی عددی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با مدل های FLUENT & HEC_RAS "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    تالیف كتاب
    • خسروی نیا، پیام - حسینی، سید حسین - عبدی، چنور، "مدل های فیزیکی و هیدرولیکی"، 1394
مقالات

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاشازاده - 29/3/1396، 12:24:46)
مشاهده پاسخ
پاسخ: خواهش میکنم. موفق باشید.