امیر حسین نایبی آستانه

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکترای تخصصی- مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس: 023-32300240
تلفن داخلی: 3205

تابلوی اعلانات

جزوه جبرخطی (1397/2/26)

کلاس ریاضی مهندسی (1397/2/15)

جلسه یکشنبه 16 اردیبهشت تشکیل نمی شود.

تمرین‌های سری 8 محاسبات عددی (1396/2/24)

تمرین‌های 1، 4، 6، 10 و 11 از فایل پیوست

تمرین‌های سری دوم محاسبات عددی (1395/12/16)

تمرینهای 6، 7 و 8 فایل پیوست شده در تمرینهای سری اول

تمرین‌های سری اول محاسبات عددی (1395/12/2)

تمرینهای 1 تا 5 فایل پیوست

تمرین‌های سری بیستم ریاضی مهندسی (1395/3/16)

کتاب کریزیگ، بخش 17.1، صفحه 741 تمرین‌های 6، 7 و 15.

تمرین‌های سری نوزدهم ریاضی مهندسی (1395/3/4)

کتاب کریزیگ، بخش 12.4، صفحه 556 تمرین‌های 9، 11، 15 و 18.

تمرین‌های سری هجدهم ریاضی مهندسی (1395/3/4)

کتاب کریزیگ، بخش 12.3، صفحه 551 تمرین‌های 5 و 14.

تمرین‌های سری هفدهم ریاضی مهندسی (1395/2/21)

کتاب کریزیگ، بخش 12.1، صفحه 542 تمرین‌های 2، 6، 13، 16، 18 و 22.

تمرین‌های سری شانزدهم ریاضی مهندسی (1395/2/21)

کتاب کریزیگ، بخش 16.4، صفحه 733 تمرین‌های 1، 5، 10 و 17.

تمرین‌های سری پانزدهم ریاضی مهندسی (1395/2/21)

کتاب کریزیگ، بخش 16.3، صفحه 725 تمرین‌های 4، 5، 14 و 16.

تمرین‌های سری چهاردهم ریاضی مهندسی (1395/2/21)

کتاب کریزیگ، بخش 16.1، صفحه 714 تمرین‌های 5، 13 و 20.

تمرین‌های سری سیزدهم ریاضی مهندسی (1395/2/7)

کتاب کریزیگ، بخش 15.4، صفحه 697 تمرین‌های 4، 5، 6، 18 و 23.

تمرین‌های سری دوازدهم ریاضی مهندسی (1395/2/7)

کتاب کریزیگ، بخش 14.3، صفحه 663 تمرین‌های 1 الی 4. بخش 14.4، صفحه 667 تمرین‌های 3 و 10

تمرین‌های سری یازدهم ریاضی مهندسی (1395/2/7)

کتاب کریزیگ، بخش 14.2، صفحه 659 تمرین‌های 2، 4، 9، 14 و 23.

تمرین‌های سری دهم ریاضی مهندسی (1395/1/29)

کتاب کریزیگ، بخش 14.1، صفحه 651 تمرین‌های 21، 23، 28، 29 و 30. بخش 14.2، صفحه 659 تمرین 6

تمرین‌های سری نهم ریاضی مهندسی (1395/1/23)

کتاب کریزیگ، بخش 13.5، صفحه 632 تمرین‌های 2 الی 17 و 19 الی 22. بخش 13.6، صفحه 636 تمرین‌های 1 الی 3، 5 الی 13 و 15 الی 20. بخش 13.7، صفحه 640 تمرین‌های 5 الی 28.

تمرین‌های سری هشتم ریاضی مهندسی (1395/1/23)

کتاب کریزیگ، بخش 13.4، صفحه 629 تمرین‌های 1 الی 24، 27 و 29

تمرین‌های سری هفتم ریاضی مهندسی (1395/1/23)

کتاب کریزیگ، بخش 13.3، صفحه 624 تمرین‌های 1 الی 8 و 14 الی 23

تمرین‌های سری ششم ریاضی مهندسی (1395/1/23)

کتاب کریزیگ، بخش 13.2، صفحه 618 تمرین‌های 1 الی 14 و 21 الی 32

تمرین‌های سری پنجم ریاضی مهندسی (1395/1/16)

کتاب کریزیگ، بخش 13.1، صفحه 612 تمرین‌های 2، 8، 15، 16، 18 و 20

تمرین‌های سری چهارم ریاضی مهندسی (1395/1/16)

کتاب کریزیگ، بخش 11.9، صفحه 533 تمرین‌های 2، 6، 11 و 12

تمرین‌های سری سوم ریاضی مهندسی (1395/1/16)

کتاب کریزیگ، بخش 11.7، صفحه 517 تمرین‌های 2، 4، 5، 12 و 20

تمرین‌های سری دوم ریاضی مهندسی (1395/1/16)

کتاب کریزیگ، بخش 11.2، صفحه 490 تمرین‌های 20، 23 و 25 و تمرین‌های پیوست شده از کتاب وایلی

تمرین‌های سری دوم جبر خطی (1394/12/2)

صفحه 19 کتاب مرجع، بخش 1.2، تمرین‌های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 17، 29

تمرین‌های سری اول جبر خطی (1394/12/2)

صفحه 8 کتاب مرجع، بخش 1.1، تمرین‌های 1، 3، 5، 16، 18، 19، 20، 22، 28

تمرین‌های سری اول ریاضی مهندسی (1394/12/2)

کتاب کریزیگ، بخش 11.1، صفحه 482، تمرین‌های 2، 13، 15، 20، 21 و 23

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهجبرخطیپژوهشپژوهش
یک‌شنبهپژوهشپژوهشراهنمایی دانشجویان کارشناسیریاضی مهندسی
دوشنبهمحاسبات عددیجبرخطی (فرد)پژوهشپژوهش
سه‌شنبهپژوهشپژوهشپژوهشریاضی مهندسی (زوج)
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.