محمد شامخی امیری

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری زلزله

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

رسیدگی به اعتراضات (1398/4/3)

قابل توجه دانشجویانی که به نمره خود اعتراض دارند. اعتراضات فقط در سیستم گلستان و یا بصورت حضوری در روز یکشنبه به تاریخ 9 تیر ساعت 11 رسیدگی خواهد شد.

ریز نمرات 9798-2 (1398/4/2)

قابل توجه دانشجویان دروس تحلیل1 و اصول مهندسی زلزله، ریز نمرات در پیوست ارائه شده است.

رسیدگی به اعتراضات (1397/10/27)

قابل توجه دانشجویان گرامی رسیدگی به اعتراضات فقط از طریق سیستم گلستان و یا بصورت حضوری در روز یکشنبه 30 دی ساعت 10 صبح در دانشکده می باشد.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 7
علی توسلیان (1397)، "ارائه رابطه کاهندگی تابع شدت اریاس با استفاده از الگوریتم های هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد شامخی امیری[استاد/ اساتید راهنما]، عطیه اسحاقی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا فدوی امیری (1396)، "تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی به کمک آنالیز زمانی سیگنال‌های زلزله"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علی سلیمانی ایوری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، محمد شامخی امیری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.