زهرا گنجی نوروزی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری سازه های آبی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: منابع آب ، سازه های آبی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کسب رتبه اول کارشناسی، کسب رتبه اول کارشناسی ارشد، کسب رتبه دوم کنکور دکتری در سال 1385،

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

جلسه چهارم (1398/12/21)

جلسه سوم (1398/12/21)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 13
سلیمه اسحاقی ایل بیگی (1398)، "بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت سبزوار با استفاده از مدل دراستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمد هادی موحدنژاد، مجید اطاری[استاد/ اساتید مشاور]
رضا دهینی (1398)، "بررسی خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی دشت مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا نجف زاده (1398)، "تعیین الگوی بهینه کشت در دشت ورامین براساس میزان آب مجازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمد هادی موحدنژاد، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مریم محمدی (1397)، "تعیین حقابه زیست محیطی در رودخانه بابلرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
سراج الدین طاطار (1396)، "بررسی عددی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با مدل های FLUENT & HEC_RAS "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
حامد کبیری (1396)، "بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه زاینده‌رود با استفاده از نرم‌افزار CCHE2D"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
سجاد سروری نیا (1395)، "مکان‌یابی محل مناسب دفن پسماندهای جامد شهری در شهر کنگاور "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، گیتی فرقانی تهرانی، رحیم باقری[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
ساناز جورابلو (1395)، "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در منطقه سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین زاده (1395)، "روندیابی سیل رودخانه بازفت با استفاده از مدل عددی MIKE11"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، زهرا گنجی نوروزی، حسین صمدی[استاد/ اساتید مشاور]
سجاد قوش کرپی (1395)، "طراحی بهینه سیستم کنترل سیل سد کبودوال با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهمهندسی منابع آبپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیحضور در دفتر
دوشنبهپاسخگویی به دانشجویان ارشدجلسه گروهرسم فنی رسم فنی
سه‌شنبهحضور در دفترمهندسی منابع آبحضور در دفتر
چهارشنبههیدرولوژی تکمیلی هیدرولوژی تکمیلیمطالعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ