علی فتاح

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی‌ امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: نانو الکترونیک، طراحی و ساخت افزاره های نیم رسانا، طراحی مدار‌های مجتمع
عضویت در مجامع علمی: عضویت در بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه دوم آزمون ورودی دکتری
شرح مختصر:
ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی برق، الکترونیک اخذ نموده اند. زمینه تحقیقاتی ایشان افزاره های نیم رسانا و کاربردهای حسگری آنها و همچنین طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ می باشد.

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3383

تابلوی اعلانات

تمرین های سری دوم درس الکترونیک2 (1397/7/21)

تمرینها را تا تاریخ 29 مهرماه به حل تمرین تحویل دهید.

تمرین های سری اول درس افزاره های نیمرسانا (1397/7/19)

تمرین های شماره 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 را تا تاریخ 28 مهرماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری اول درس الکترونیک2 (1397/7/11)

محاسبه مقدار حداکثر دامنه نوسان متقارن فقط برای سوال 5 اجباری و برای بقیه سوالها اختیاری است.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: با سلام، a.fattah@shahroodut.ac.ir