علی فتاح

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی‌ امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: نانو الکترونیک، طراحی و ساخت افزاره های نیم رسانا، طراحی مدار‌های مجتمع
عضویت در مجامع علمی: عضویت در بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه دوم آزمون ورودی دکتری
شرح مختصر:
ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی برق، الکترونیک اخذ نموده اند. زمینه تحقیقاتی ایشان افزاره های نیم رسانا و کاربردهای حسگری آنها و همچنین طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ می باشد.

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3383

تابلوی اعلانات

تمرین های سری هفتم درس الکترونیک2 (1397/3/1)

تحویل تا 9 خردادماه به حل تمرین

تمرین های سری ششم درس الکترونیک2 (1397/2/18)

تحویل تا 24 اردیبهشت به حل تمرین

تمرین های درس فیزیک حالت جامد (1397/2/3)

تمرین های شماره 1و3و4 از فصل اول و تمرین های شماره 1و5و6و7و8 از فصل دوم را حل کرده و تا 16 اردیبهشت تحویل دهید.

تمرین های سری پنجم درس الکترونیک2 (1397/1/29)

تحویل تا 10 اردیبهشت به حل تمرین

تمرین های سری چهارم درس الکترونیک2 (1397/1/29)

تحویل تا 10 اردیبهشت به حل تمرین

تمرین های سری سوم درس الکترونیک2 (1397/1/21)

تحویل تا 27 فروردین به حل تمرین

تمرین های سری دوم درس الکترونیک2 (1396/12/13)

تحویل تا 21 اسفند به حل تمرین

تمرین های سری اول درس الکترونیک2 (1396/11/23)

تحویل تا 30 دی به حل تمرین

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: با سلام، a.fattah@shahroodut.ac.ir
پاسخ: نمرات نهایی همراه با جزئیات مربوط به نمره میان ترم ، پایان ترم و ... هفته آینده اعلام خواهد شد.