علی فتاح

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی‌ امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: نانو الکترونیک، طراحی و ساخت افزاره های نیم رسانا، طراحی مدار‌های مجتمع
عضویت در مجامع علمی: عضویت در بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه دوم آزمون ورودی دکتری
شرح مختصر:
ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی برق، الکترونیک اخذ نموده اند. زمینه تحقیقاتی ایشان افزاره های نیم رسانا و کاربردهای حسگری آنها و همچنین طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ می باشد.

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3383

تابلوی اعلانات

تمرین های سری ششم درس افزاره های نیمرسانا (1397/10/4)

تمرین های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 13 و 18 را تا تاریخ 10 دی ماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری پنجم درس افزاره های نیمرسانا (1397/9/25)

تمرین های شماره 4 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 را تا تاریخ 1 دی ماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری پنجم درس الکترونیک2 (1397/9/7)

تحویل حداکثر تا 18 آذرماه به حل تمرین

تمرین های سری چهارم درس افزاره های نیمرسانا (1397/9/6)

تمرین های شماره 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 و 25 را تا تاریخ 11 آذرماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری چهارم درس الکترونیک2 (1397/8/19)

تمرینها را تا تاریخ 26 آبان ماه به حل تمرین تحویل دهید.

تمرین های سری سوم درس افزاره های نیمرسانا (1397/8/12)

تمرین های شماره 1 ، 4 ، 5 و 7 را تا تاریخ 26 آبان ماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری دوم درس افزاره های نیمرسانا (1397/8/12)

تمرین های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 8 و 9 را تا تاریخ 19 آبان ماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری سوم درس الکترونیک2 (1397/8/2)

تحویل تا 13 آبان به حل تمرین

تمرین های سری دوم درس الکترونیک2 (1397/7/21)

تمرینها را تا تاریخ 29 مهرماه به حل تمرین تحویل دهید.

تمرین های سری اول درس افزاره های نیمرسانا (1397/7/19)

تمرین های شماره 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 9 را تا تاریخ 28 مهرماه حل کرده و تحویل دهید.

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
فرزانه شاه نوشی (1397)، "شبیه‌سازی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی به کمک اتصال گرافن/ گالیم‌آرسناید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی فتاح[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: با سلام، a.fattah@shahroodut.ac.ir