علی فتاح

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری الکترونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی‌ امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: نانو الکترونیک، طراحی و ساخت افزاره های نیم رسانا، طراحی مدار‌های مجتمع
عضویت در مجامع علمی: عضویت در بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه دوم آزمون ورودی دکتری
شرح مختصر:
ایشان مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی برق، الکترونیک اخذ نموده اند. زمینه تحقیقاتی ایشان افزاره های نیم رسانا و کاربردهای حسگری آنها و همچنین طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ می باشد.

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3383

تابلوی اعلانات

پروژه اول شبیه سازی الکترونیک 1 (1398/8/22)

تحویل گزارش پروژه حداکثر تا 14م آذرماه. ارائه حضوری پروژه باید قبل از این تاریخ در قالب زمانهای مراجعه دانشجویان انجام شده باشد.

پروژه دوم شبیه سازی الکترونیک 2 (1398/8/22)

تحویل گزارش پروژه حداکثر تا 21م آذرماه. ارائه حضوری پروژه باید قبل از این تاریخ در قالب زمانهای مراجعه دانشجویان انجام شده باشد.

تمرین های سری سوم درس افزاره های نیمرسانا (1398/8/21)

تمرین های شماره 1 ، 4 ، 5 و 7 را تا 27 آبان حل کرده و تحویل دهید.

تمرینهای سری چهارم درس الکترونیک2 (1398/8/21)

تحویل سه تمرین اول برای جلسه هفته آینده حل تمرین و بقیه تمرین ها برای جلسه دو هفته آینده

تمرین سری چهارم درس مدارهای الکتریکی2 (1398/8/20)

تحویل برای جلسه هفته آینده کلاس حل تمرین

تمرین های سری دوم درس افزاره های نیمرسانا (1398/8/13)

تمرین های شماره 2، 3 ، 8 و 9 را تا 20 آبان حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری سوم درس الکترونیک1 (1398/8/13)

تحویل برای کلاس هفته آینده حل تمرین (تمرین شماره 5 اختیاری است)

تمرین های سری سوم درس مدارهای الکتریکی 2 (1398/8/7)

تحویل پنج تمرین اول برای جلسه هفته آینده کلاس حل تمرین و بقیه برای جلسه دو هفته آینده

تمرین های سری سوم درس الکترونیک2 (1398/7/22)

تحویل تا 29 مهرماه به حل تمرین

تمرین های سری دوم درس الکترونیک1 (1398/7/17)

تحویل تمرین های شماره 1 و 2 برای هفته آینده کلاس حل تمرین و سایر تمرین ها برای کلاس دو هفته آینده.

تمرین های سری دوم درس مدارهای الکتریکی2 (1398/7/17)

زمان تحویل : جلسه آینده کلاس حل تمرین

تمرین های سری اول درس افزاره های نیمرسانا (1398/7/16)

تمرین های شماره 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 از فصل دوم را تا سه شنبه 23 مهرماه حل کرده و تحویل دهید.

تمرین های سری دوم درس الکترونیک2 (1398/7/14)

تحویل تا 20 مهرماه به حل تمرین

تمرین های سری اول درس الکترونیک 1 (1398/7/6)

مرور مدارهای الکتریکی

تمرین های سری اول درس الکترونیک2 (مرور الکترونیک1) (1398/6/30)

تحویل تا 6 مهرماه به حل تمرین

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 3
شقایق فرضی کاهکش (1398)، "ساخت حسگر گازی بر مبنای اتصال های فلزی اکسید مولیبدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی فتاح، محمدباقر رحمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرزانه شاه نوشی (1397)، "شبیه‌سازی و بهبود عملکرد سلول خورشیدی به کمک اتصال گرافن/ گالیم‌آرسناید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی فتاح[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان طالبی (1397)، "طراحی و ساخت حسگر زیستی بر مبنای اعمال شاتکی نانولوله کربنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی فتاح[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: با سلام، a.fattah@shahroodut.ac.ir