ایرج پیروز (استاد مدعو)

استادیار دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

دکتری ژئوفیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه کلاستهال - آلمان
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
(لطفا به CV مراجعه فرمایید.)

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 25
افسانه احمد پور (1394)، "مدل سازی پیشرو و وارون داده های GPR و بررسی نتایج در چند مورد مطالعاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد/ اساتید راهنما]، سعید پرنو، رضا احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه محمدی (1393)، "کوچ اشعه گاوسی با استفاده از روش دنبال کردن پرتوی مختلط در حوزه عمق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد/ اساتید راهنما]،
هاشم شاهسونی (1390)، "روش مبتنی بر مدل برانبارش سطح پراش مشترک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرج پیروز (استاد مدعو)، Ju ̈rgen Mann[استاد/ اساتید راهنما]، Peter Hubral[استاد/ اساتید مشاور]
هاشم شاهسونی (1386)، "ارزیابی پروفیل سرعت موج برشی با استفاده از روش آنالیز طیفی امواج سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرج پیروز (استاد مدعو)، ناصر حافظی مقدس[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا ترکمنچه (1386)، "اکتشاف گسل پنهان شاهرود در محدوده دره کال قرنو با استفاده از روش ژئوالکتریک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرج پیروز (استاد مدعو)[استاد/ اساتید راهنما]، مجید انصاری جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
بنفشه آزرم منش (1382)، "پردازش و تحلیل داده های ژئوالکتریک و لرزه ای جهت بررسی ذخیره معدن رس اندیکا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایرج پیروز (استاد مدعو)، غلام جوان دولویی[استاد/ اساتید راهنما]، علی مرادزاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام
اینجانب نیز متقابلا مراتب احترام و سپاس خود را نسبت به شما ابراز می دارم و برای شما و خانواده محترمتان آرزوی سلامتی و موفقیت می نمایم.
پیروز