نیما آزادی طینت

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری تخصصی مخابرات میدان

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدارات مایکروویو - آنتن - انتشار امواج - متامتریال
عضویت در مجامع علمی: انجمن مهندسی الکترومغناطيس ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
به CV پیوست مراجعه شود.

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3386

تابلوی اعلانات

---- (1396/7/10)

دانشجویان ارشد هماهنگ شده برای ارائه گزارش پیشرفت پروژه سه شنبه بعد از ظهر مراجعه کنند.

---- (1396/4/12)

تمرینات تحویلی الکترومغناطیس (1396/2/10)

از قسمت میدان الکتریکی و قانون کولن 2و4و7و14 از قسمت پتانسیل الکتریکی 2و3و8و15

---- (1396/2/10)

ساعت مراجعه روز سه شنبه 10-12 کنسل می باشد

---- (1395/11/19)

---- (1395/11/13)

---- (1395/11/10)

---- (1395/11/5)

---- (1395/10/29)

---- (1395/10/21)

تمرین الکترومغناطیس فصل 6 (1395/10/1)

صفحه 1 تا 24 سوالات 1-2-3-5- 6- 7- 8- 9- 12- 15- 16- 22- صفحه 29 -33 سوالات 3-4- 5-6-7-8-9- 10-11- 12-13 -18

---- (1395/10/1)

درس الکترومغناطیس (1395/9/28)

هر دو فایل یکی هستند فقط در فرمت 2 صفحه و 3 صفحه چاپ شده است.

---- (1395/9/28)

---- (1395/4/21)

---- (1395/2/11)

---- (1394/11/2)

نمرات آنتن (1394/10/29)

---- (1394/10/28)

---- (1394/10/19)

---- (1394/10/15)

---- (1394/10/11)

نمرات بر اساس تمرینهای داده شده محاسبه و توسط آقای رحیمی اعلام خواهد شد.

---- (1394/9/23)

---- (1394/6/14)

---- (1394/3/18)

---- (1394/1/31)

از فصل آنالیز شبکه فصل 4 از تمرین 11 تا 28 را حل کنید.

---- (1393/12/4)

---- (1393/12/3)

---- (1393/11/6)

---- (1393/11/4)

نمرات رادار (1393/10/27)

نمرات آنتن (1393/10/27)

---- (1393/10/21)

---- (1393/10/15)

---- (1393/10/7)

فردا دوشنبه ساعت 2-6 جلسه جبرانی رادار می باشد. فردا آخرین مهلت برای ارائه سمینار درس رادار است.

---- (1393/10/4)

دانشجویان گرامی هفته آینده برای رفع اشکال در روزهای دوشنبه سه شنبه بعد از ظهر می توانند مراجعه کنند.

الکترومغناطیس مسایل فصل 6 (1393/9/25)

تحویل مهندس امیدوار

آنتن (1393/9/16)

قسمت بالان

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
مرضیه قلی پور باریکی (1396)، "ساختار کاهنده سطح مقطع راداری با کارایی بیشتر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، نیما آزادی طینت[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه آنتنریزموج 2
یک‌شنبهالکترومغناطیس
دوشنبهجلسه گروهریزموج 2
سه‌شنبهآنتنالكترومغناطيس هفته هاي فرد
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * مراجعه دانشجویان با وقت قبلی

پرسش و پاسخ