محمدرضا جوان

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مخابرات سیستم

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شبکه های بی سیم
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفا به رزومه مراجعه شود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

مراجعه حضوری و روئیت برگه ها (1397/10/24)

دانشجویان در صورت تمایل به روئیت برگه های امتحانی روزیک شنبه 30 دیماه ساعت 10 تا 12 مراجعه نمایند

تحویل پروژه نهایی تئوری اطلاعات (1397/10/9)

زمان تحویل پروژه نهایی تئوری اطلاعات روز پنج شنبه 27 دییماه 97 ساعت 14 تا 16 خواهد بود

تحویل پروژه نهایی مخابرات بی سیم (1397/10/9)

زمان تحویل پروژه نهایی مخابرات بی سیم روز پنج شنبه 27 دیماه 97 ساعت 10 تا 12 خواهد بود

اصلاح امتحان درس تئوری اطلاعات (1397/9/5)

امتحان درس تئوری اطلاعات روز سه شنبه ۶ آذر در ساعت کلاسی برگزار خواهد شد.

امتحان درس تئوری اطلاعات (1397/8/27)

امتحان درس تئوری اطلاعات روز دوشنبه 5 آذر در ساعت 12 تا 14 کلاس سمینار 1 برگزار خواهد شد.

امتحان درس مخابرات بی سیم (1397/8/27)

امتحان درس مخابرات بی سیم روز چهارشنبه 7 آذر در ساعت 12 تا 14 کلاس 9 برگزار خواهد شد.

امتحان درس اصول مخابرات (1397/8/27)

امتحان درس اصول مخابرات روز سه شنبه 6 آذر در ساعت 12 تا 14 کلاس 9 برگزار خواهد شد.

آدرس پست الکترونیکی (1394/6/11)

javan1378@yahoo.com

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 8
سیده ریحانه شاه چراغ (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های بی سیم نسل پنجم مبتنی بر وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد پیوندی (1397)، "تخصیص توان مجزا برای شبکه های رادیو شناختی در محیط های شبکه هوشمند بوسیله نظریه بازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید مشاور]
اسماعیل بدیعی (1397)، "تخصیص منابع در شبکه های نسل پنجم مبتنی بر تکنیک دسترسی چندگانه غیرمتعامد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
فرشاد رستمی قادی (1396)، "بررسی کارایی ذخیره سازی محتوا در شبکه های ناهمگون بی سیم نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی عبداللهی (1395)، "بررسی عدم اطمینان در پارامترهای سیستم مخابرات مولکولی و تأثیر آن بر کارایی سیستم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه قراییان برده (1395)، "تحلیل انرژی سیستم های مخابرات مولکولی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هانا اصغری (1395)، "مخابرات سبز با ترکیب تکنیک های برداشت انرژی و درخواست تکرار خودکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
سونیا نادری (1394)، "انتخاب رله در ارتباطات وسیله به وسیله جهت بهبود امنیت ارسال اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.