محمدرضا جوان

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مخابرات سیستم

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: طراحی شبکه های بی سیم
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفا به رزومه مراجعه شود

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1397/4/3)

مراجعه حضوری و رویت برگه ها: سه شنبه 5 تیر ساعت 10 تا 12

امتحان میان ترم درس اصول سیستم های مخابراتی (1397/2/5)

امتحان میان ترم درس اصول سیستمهای مخابراتی در روز چهار شنبه 2 خرداد ساعت 12 تا 14 ظهر برگزار خواهد شد.

امتحان میان ترم درس مخابرات بی سیم (1397/2/5)

امتحان میان ترم درس مخابرات بی سیم در روز دو شنبه 17 اردیبهشت ساعت 12 تا 14 ظهر بر گزار خواهد شد.

دفاع دانشجویان ارشد در ترم جاری (1396/12/21)

اخرین مهلت دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد اینجانب که قصد دفاع در ترم دوم سال تحصیلی 96-97 را دارند روز چهارشنبه 6 تیر ماه 1397 است.

آدرس پست الکترونیکی (1394/6/11)

javan1378@yahoo.com

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 5
فرشاد رستمی قادی (1396)، "بررسی کارایی ذخیره سازی محتوا در شبکه های ناهمگون بی سیم نسل پنجم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی عبداللهی (1395)، "بررسی عدم اطمینان در پارامترهای سیستم مخابرات مولکولی و تأثیر آن بر کارایی سیستم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه قراییان برده (1395)، "تحلیل انرژی سیستم های مخابرات مولکولی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
هانا اصغری (1395)، "مخابرات سبز با ترکیب تکنیک های برداشت انرژی و درخواست تکرار خودکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،
سونیا نادری (1394)، "انتخاب رله در ارتباطات وسیله به وسیله جهت بهبود امنیت ارسال اطلاعات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا جوان[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.