حجت اله بداقی

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری تخصصی فیزیولوژِی و تکنولوژی پس از برداشت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: فیزیولوژی پس از برداشت، نانوفناوری، پکیج های نانوکامپوزیت
عضویت در مجامع علمی: انجمن بیوتکنولوژی، ستاد نانو
افتخارات علمی و اختراعات: تهیه فیلم های بسته بندی با مخلوطی از نانوذرات رس و اکسیدتیتانیوم برای نگهداری محصولات تازه باغبانی - تولید نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر از نشاسته ذرت و پلی اتیلن
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 21
محمد نجاری (1398)، "کاربرد آسکوربیک اسید بر کنترل قهوه ای شدن آنزیمی و عمر انبارمانی پسته تازه (رقم اکبری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طهری (1398)، "اثر اسانس برازمبیل درون پوشانی شده در نانوژل کیتوزان بر ماندگاری گوجه فرنگی در شرایط اتمسفر تغییر یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]، شیده موجرلو، احمد رجایی[استاد/ اساتید مشاور]
ویدا کیوانلو شهرستانکی (1398)، "بررسی روش های افزایش قابلیت ماندگاری گل بریده اچوریا رونیونی (Echeveria runyonii)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
سعید حنایی فریمانی (1398)، "اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید واسانس زیره سیاه بر عمر انبار مانی فلفل دلمه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
مختومقلی خواجوی (1396)، "اثر پوشش خوراکی و فیلم های بسته بندی بر ماندگاری و صفات فیزیکوشیمیایی میوه خرمالو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه جوکار (1396)، "تاثیر چند الیسیتور بر تولید رزمارینیک اسید و کافئیک اسید در کشت درون شیشه ای نوروزک (Salvia lerrifolia Benth)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید راهنما]، معصومه مدرس، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید مشاور]
اسما جعفردقیقی (1396)، "بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی لاین گوجه فرنگی با ماندگاری پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، امین ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه طاهری (1396)، "اثر 1-MCP بر بیان ژن های درگیر در مسیر بیوسنتز اتیلن در گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، امین ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
مجید عطاریان (1396)، "تاثیر نانوژل کیتوزان حاوی اسانس نعناع فلفلی بر پایداری اکسیداسیون روغن آفتابگردان در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد رجایی، میثم طباطبایی[استاد/ اساتید راهنما]، افشین محسنی فر، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا محمودی فرد (1396)، "بهینه سازی محیط کشت باززایی مستقیم گیاه شمعدانی اژدر (Pelargonium grandiflorum) در شرایط درون شیشه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید راهنما]، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید مشاور]
فرید مهدی پور تملی (1395)، "ارزیابی تاثیر دیوارهای سبز بر روی عملکرد حرارتی ساختمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مسعود طاهری شهرآئینی، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا قزلباش (1394)، "اثر تیمارهای هورمونی و الیسیتورها بر کشت سوسپانسیون گیاه دارویی Menthea arvensis"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، اردشیر قادری[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق، امیر رضا زارع[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • Hojatollah Bodaghi , Younes Mostofi, Abdulrasoul Oromiehie, Babak Ghanbarzadeh, Ziba Ghasimi Hagh، "Synthesis of Clay-TiO2 nanocomposite thin films with barrier and photocatalytic properties for food packaging application"، journal of applied polymer science، 2014 <چکیده>
  • Robabe Asghari, Hojatollah Bodaghi, Younes Mostofi ، "fEffect of Active Modified Atmosphere Packaging Using CO2 on Physicochemical Properties and Sensory Quality of Olive (Olea europaea)"، Jokull Journal، جلد 63، شماره 9، صفحات 49-68، 2013
  • Hojatollah Bodaghi, Younes Mostofi, Abdulrasoul Oromiehie, Zabihollah Zamani, Babak Ghanbarzadeh, Cristina Costa, Amalia Conte, Matteo Alessandro Del Nobile، "Evaluation of the photocatalytic antimicrobial effects of a TiO2 nanocompositefood packaging film by in vitro and in vivo tests"، Food Science and Technology، جلد 50، شماره 1، Elsevier، صفحات 702-706، 2013 <چکیده>
  • حجت اله بداقی، علی ناظمیه، یونس مستوفی، علیرضا مطلبی آذر، "تاثیر حلقه برداری به تنهایی و توام با اسید بوریک بر میوه بندی و صفات کمی انگور سلطانین (کشمشی بیدانه)"، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 39، شماره 1، صفحات 27-38، 1393
  • حجت اله بداقی، یونس مستوفی، عبدالرسول ارومیه ای، ذبیح اله زمانی، بابک قنبرزاده، زیبا قسیمی حق، "کنترل جمعیت میکروبی با استفاده از فیلم نانوکامپوزیت در شرایط درون شیشه ای و بسته بندی پس از برداشت میوه زردآلو"، مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 1393
  • حجت اله بداقی، علی ناظمیه، یونس مستوفی، ناصر علی اصغرزاده، "تاثیر حلقه برداری و تغذیه برگی بر ویژگی های کیفی انگور رقم "، مجله علوم و فنون باغبانی ایران، جلد 8، شماره 1، صفحات 55-64، 1386

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی اثر بسته بندی فیلم های نانوکامپوزیت بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی مصرف کننده گرای میوه گوجه فرنگی 1391/12/30 12 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمیوه های ریزدرختان و درختچه های زینتیاثر تنش های محیطی بر گیاهان (عملی)
یک‌شنبهپاسخگویی به دانشجویان کارشناسی ارشدفیزیولوژی درختان میوهاثر تنش های محیطی بر گیاهان (تئوری)
دوشنبهمیوه های ریز (عملی)میوه های ریز (عملی)
سه‌شنبهاصول باغبانی (عملی)اصول باغبانی (تئوری)
چهارشنبهپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیانجام طرح پژوهشیمطالعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ