امیر بذرافشان مقدم

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید با هنر کرمان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز عددی، ژئوتکنیک لرزه ای، موجک
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات امنای همایشها و رویدادهای علمی مهندسی ژئوتکنیک، عضو انجمن ژئوتکنیک ایران، عضو انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 1382 - کارشناسی ارشد: ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف 1384 - دکتری: ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 20
مجید سلیم اسدی (1398)، "بررسی تاثیر فشرده سازی داده های شتاب نگاشت زلزله در مسائل ژئوتکنیک لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
بهزاد حمیدی (1397)، "آنالیز پاسخ زمین در زمین های بهسازی شده موضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
رویا رحمتیان (1397)، "بررسی تاثیر ساختگاه بر حرکات قوی زمین، مطالعه موردی شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد تحویلی (1397)، "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت بارگذاری محوری چرخه‌ای در ماسه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم، جعفر بلوری بزاز[استاد/ اساتید راهنما]،
بابک پیراسته (1396)، "بررسی رفتار ردیف شمع در پایداری زمین‌لغزش‌های بزرگ تحت اثر بار زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
اسما مبشری (1396)، " مطالعه رفتار تحکیمی خاک رس پلیمری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین کامران دیسفانی (1396)، "تخمین وقوع روانگرایی به کمک آنالیز موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید شهنازی مقدم (1396)، "اندرکنش گروه شمع-خاک رس در رفتار لرزه ای گروه شمع بتنی با در نظر گرفتن آب زیرزمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی فرهادی (1396)، "بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان معینی (1396)، "بررسی رفتار برشی خاک در برابر شوینده های آنزیم دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا رفائی (1395)، "تاثیر ایجاد صفحات فومی در زیر پی بر کاهش نشست های لرزه ای ساختمان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن سبحانی (1395)، "تاثیر عمق بر انتخاب سیستم طراحی مناسب دیوار حایل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی رستگار (1395)، "حل معادله تحکیم با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی[استاد/ اساتید مشاور]
ایلیا آقاسی زاده شعرباف (1395)، "حل معادله تراوش با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسینی بای (1395)، "اثرات ساخت سازه های بلند بر روی توابع تشدید خاک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد کریمیان (1394)، "ارزیابی لرزه‌ای نشست سطح زمین در مجاورت دیوارهای خاکی پایدارسازی شده مکانیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • Amir Bazrafshan Moghaddam, Mohammad Hossein Bagheripour، "Optimization of ground response analysis using wavelet-based transfer function technique"، Geomechanics and Engineering، جلد 7، شماره 2، South Korea، صفحات 149-164، 2014
  • Amir Bazrafshan Moghaddam, Mohammad Hossein Bagheripour، "Earthquake time-frequency analysis using a new compatible wavelet function family"، Earthquakes and Structures، جلد 3، شماره 6، South Korea، صفحات 839-852، 2012
  • Amir Bazrafshan Moghaddam, Mohammad Hossein Bagheripour، "Ground response analysis using non-recursive matrix implementation of hybrid frequency-time domain (HFTD) approach"، Scientia Iranica، جلد 18، شماره 6، Iran، صفحات 1188-1197، 2011
  • Mohammad Mohsen Toufigh, Amir Bazrafshan Moghaddam, Mohammad Hossein Bagheripour، "Analysis of seepage with nonlinear permeability using least square finite element and finite difference methods"، INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICS، جلد 1، شماره 4، USA، صفحات 92-100، 2007
  • ، ""، Taylor & Francis Group، صفحات 493-498، 0
  • ، ""، جلد 1، شماره 12، World Scientific Publishing Company، صفحات 1-9، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.