حسین میرزایی مقدم

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری تخصصی مکانیک ماشینهای کشاورزی (مکانیک بیوسیستم)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: فناوری پس از برداشت- کاربرد فناوری نانو در کشاورزی -طراحی، ساخت و ارزیابی ماشینهای کشاورزی
عضویت در مجامع علمی: عضو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دارای گواهی مهندسین مشاور حقیقی از این سازمان، عضو انجمن مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
افتخارات علمی و اختراعات: به CV مراجعه شود.
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران، گذراندن دوره خدمت مقدس سربازی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مشهد، دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس تهران. Email: hosseinsg@yahoo.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1397/5/9)

(1397/5/9)

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 6
فائزه خادملو (1397)، "اثر استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دو گانه(LDH) در کاهش آلودگی فسفات در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، یوسف دادبان شهامت[استاد/ اساتید راهنما]، مریم محمدی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
مرجان پیفلوش (1397)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست دریچه کشویی با بستر سینوسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین حسینی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد سبحانی (1396)، "رده بندی و پهنه بندی خاکهای گچی دشت ارایض شوش با کمک هوش مصنوعی و GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین میرزایی مقدم، پدیده جوادی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام مجدزاده (1395)، "بررسی برخی خواص فیزیکی و ضد میکروبی فیلم دولایه پکتین-موم کارنوبا به همراه نانوتیتان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد رجایی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین میرزایی مقدم، محمد هادی موحدنژاد[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ