روزبه موذن زاده

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری تخصصی مهندسی آب

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: منابع آب، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی، کاربرد سنجش از دور در منابع آب و آبیاری و زهکشی، فیزیک خاک
عضویت در مجامع علمی: انجمن آبیاری و زهکشی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
بحران آب و منابع آبی در کشورمان دیگر تبدیل به یک حقیقت تلخ شده است. اساتید محترم و دانشجویان عزیز همگی می بایست در راستای رفع این مشکل دست به دست هم دهند تا مدیران اجرایی کشور را قانع به تغییر سیاست های کنونی کنند. بدون شک پژوهش راهگشای این مشکل خواهد بود. اینجانب بواسطه تحقیقات خود، آماده همکاری با سایر محققین کشور در زمینه های منابع آب، هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی، کاربرد تکنیک سنجش از دور در مطالعات منابع آب و آبیاری و زهکشی و فیزیک خاک هستم. ضمنا به گرمی از ایده های دانشجویان محترم در این راستا حمایت و در توان خود کمک خواهم نمود.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 11
مازیار فرزین به (1398)، "ارزیابی عملکرد گندم زمستانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه دهقانی (1398)، "برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد هادی موحدنژاد، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
مریم محمدی (1397)، "تعیین حقابه زیست محیطی در رودخانه بابلرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، زهرا گنجی نوروزی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]
محسن کریمی پوچ (1397)، "بررسی آزمایشگاهی نشت آب از میان پی‌های چندلایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، سید حسین حسینی[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، حسن گلی[استاد/ اساتید مشاور]
امید کلهری (1396)، "شبیه سازی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت همدان – بهار با استفاده از مدل GMS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، سکینه پرهیزکار[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم روشنی (1395)، "بررسی و ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری تحت فشار بارانی کلاسیک ثابت آبپاش متحرک در شهرستان رباط کریم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده، حسن گلی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا منصوری (1394)، "بررسی آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از جت آب خروجی از دریچه های سدهای مخزنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • موذن زاده، روزبه، "اندازه گیری و مدلسازی تبخیر تعرق خیار در شرایط درون گلخانه"، نشریه آب و خاک فردوسی مشهد- پذیرش شده نهایی ، 1393
  • موذن زاده، روزبه ؛ ارشد صالح ؛ قهرمان بیژن ؛ داوری کامران، "پایش خشکسالی در کشتهاي غیرآبی با استفاده از تکنیک سنجش از دور"، مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران، 1391
  • موذن زاده، روزبه ؛ قهرمان، بیژن؛ داوری، کامران ؛ خشنود یزدی، علی اصغر، "ارزيابي عملكرد چند تابع انتقالي داخلي در برآورد منحني نگهداشت رطوبتي"، نشریه آب و خاک فردوسی مشهد، جلد 23، شماره 4، صفحات 55-66، 1388
  • Moazenzadeh Ruzbeh, Ghahraman Bijan، "Evaluation of PTFs Developed From Large Databases for Iranian Soils To Predict SMRC"، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
" حفظ و ذخیره 500 میلیون متر مکعب آب مجازی در دشت های استان خراسان رضوی" 1387/10/20 10 ماه شرکت مهندسی مشاور طوس آب خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه
یک‌شنبههوا و اقلیم شناسی (ع)هوا و اقلیم شناسی گیاهپزشکیپاسخگویی به دانشجویانآبیاری عمومی
دوشنبهآبیاری عمومی (آز)جلسه شورای گروهآبیاری عمومی (آز)پاسخگویی به دانشجویان
سه‌شنبهآبیاری عمومی (آز)هوا و اقلیم شناسی آبآبیاری عمومی خاکطراحی سیستم های تحت فشار
چهارشنبههوا و اقلیم شناسی آبهوا و اقلیم شناسی (ع)طراحی سیستم های تحت فشار (ع)
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ