سید رضا حجازی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری ریاضی هندسه دیفرانسیل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحلیل تقارنی و هندسی معادلات دیفرانسیل، کاربرد هندسه دیفرانسیل در فیزیک نظری و مهندسی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
"دوره متوسطه: دبیرستان: البرز (تهران)، سال ورود: 1375 پیش دانشگاهی: شهید مطهری (تهران)، سال ورود: 1378" "دوره کارشناسی: دانشگاه: شهید بهشتی، سال ورود: 1379" "دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه: علم و صنعت ایران، سال ورود: 1384 عنوان پایان نامه: نظریه عمومی ناورداهای دیفرانسیلی، استاد راهنما: دکتر مهدی نجفی خواه" "دوره دکترا: دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ورود: 1386 عنوان پایان نامه: هندسه برخوردی و تحلیل تقارنی معادلات دیفرانسیل، استاد راهنما: دکتر مهدی نجفی خواه"

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 22
الهام لشکریان (1398)، "روشهای هندسی پیدا کردن قوانین پایستگی و کاربردهای آن در فیزیک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعیده رشیدی (1397)، "مطالعه هندسی معادلات دیفرانسیل-انتگرال از مرتبه کسری"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره امینی (1396)، "مطالعه‌ی ویژگی‌های ناوردایی معادله KdV مرتبه پنجم تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
اصغر طهماسبی جایدر (1395)، "بررسی جواب‌های موج متحرک معادله‌ی سه-بعدی کودریاشف-سینلشیکوف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
سوسن عباسپور (1395)، "طبقه بندی ژئودزیکهای سیاهچاله کر-نیومن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی بازقندی (1395)، "بررسی نظریه‏‌ی گروه‌های لی در تحلیل معادلات ماکسول در اپتیک غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه مهدوی (1395)، "تحلیل تقارنی معادلات برهمکنش الکترون-موج الکترو مغناطیسی با اثر دوپلر غیر عادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]، نیما آزادی طینت[استاد/ اساتید مشاور]
مریم غلامی (1394)، "بررسی عناصر فون نیومن منظم و عناصر وابسته به آن در یک حلقه جابه‌جایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
آمنه جلالی (1394)، "دستگاه‌های همیلتونی با بعد متناهی منتج شده ازتقارن‌های معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی ملکی (1394)، "L^p-حل معادلات دیفرانسیل تصادفی بازگشتی یک-بعدی با ضرایب پیوسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا رضائی (1394)، "بررسی عناصر خودتوان نیم‌مرکزی در یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
پاییزه مهدوی هروانی (1394)، "روش مستقیم ساختن قوانین پایستگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا کوشکی (1392)، "مقایسه دو روش در یافتن تقارن های معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
مقداد بیاری (1392)، "اصل برهمنهی لی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل جزئی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود سعیدی فر (1392)، "اصل برهم نهی غیرخطی و روش وی - نورمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
اعظم هادیلو (1392)، "کانکشنهای وابسته به عمل گروههای لی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه تقی زاده (1392)، "طبقه بندی معادلات دیفرانسیل معمولی در حد تبدیلات برخوردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی پرهیزکار کهنه اوغاز (1391)، "متریک های راندرز ناوردای دوطرفه روی گروه های لی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب بادپیما (1391)، "ناورداهای دیفرانسیلی و کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی[استاد/ اساتید مشاور]
نرگس فتحی (1391)، "هندسه گروه های لی پوچ توان از رده ٢ همراه با متر فینسلری ناوردای چپ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه قلاسی (1391)، "مترهای فینسلری ناوردا روی منیفلدهای همگن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
سکینه مارزلو (1391)، "مترهای راندرز ناوردا روی منیفلد های همگن ریمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمشاوره دانشجویان دکترامشاوره دانشجویان دکترامطالعه و پژوهشمطالعه و پژوهش
یک‌شنبهمشاوره دانشجویان کارشناسی ارشدمبانی هندسه (هفته های فرد)هندسه منیفلد 1ریاضی عمومی 1 (فنی)
دوشنبهرفع اشکال دانشجویان کارشناسی*جلسات دانشکدهگروه و جبرلی 1ریاضی عمومی 2 (فنی)
سه‌شنبهرفع اشکال دانشجویان کارشناسی*ریاضی عمومی 1 (فنی)مبانی هندسههندسه منیفلد 1
چهارشنبهریاضی عمومی 2 (فنی)گروه و جبرلی 1مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشدمطالعه و پژوهش
پنج‌شنبه
توضیحات: * با تعیین وقت قبلی. e-mail: ra.hejazi@gmail.com

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام ناشناس عزيز! اگه منظورتون درس رياضي ٢ هست كه عرض كردم فقط ٢ نمره كلاسي دست من هست كه اونم قبل از امتحان پايان ترم ارسال خواهد شد و هرگونه دخل و تصرف از جانب مدرس دروس هماهنگ در اعلام نتيجه ممكن نيست. اما اگر رياضي مديريت رو ميگيد كه در كلاس قبلا كامل توضيح دادم.
پاسخ: سلام. نحوه تصحیح برگه ها مثل دوره های قبل بوده و تغییر خاصی انجام نشده. اما همونطور که قبلا بارها عرض کردم تغییر در نمرات دروس هماهنگ به هیچ وجه امکانپذیر نیست مگر اینکه درخواستی در گلستان ثبت بشه که نمره میتونه ثابت بمونه، کاهش یا افزایش داشته باشه بنابراین من خواهش میکنم مسئله امتحان رو تموم شده تلقی کنید مگر اینکه قصد بررسی مجدد داشته باشد که باید از طریق گلستان پیگیری کنید.