مهدی گلی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای نقشه برداری ژئودزی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: تعیین ژئویید، مدلسازی محلی میدان ثقل، مسایل معکوس در فیزیکال ژئودزی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
متولد شاهرود. فارغ التحصیل رشته ریاضی فیزیک 1376. فارغ التحصیل کارشناسی در مهندسی ژئودزی-ژئوماتیک 1380، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. فارغ التحصیل با رتبه اول کارشناسی ارشد در ژئودزی 1382، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. تدریس در دانشگاه آزاد شاهرود، 1382-1383. تدریس در دانشگاه زنجان و علم وصنعت واحد اراک 1383-1384. کارشناس ارشد گرانی سنجی، بخش فیزیکال ژئودزی سازمان نقشه برداری 1383. فارغ التحصیل دکتری ژئودزی، 1389 از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از مهرماه 1390 تا کنون.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

عملیات نقشه برداری (1390/12/12)

با سلام فرمهای جدید عملیات نقشه برداری

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 2
رضا قربان زاده (1395)، "تعریف شاخص ایمنی برای قوس های افقی (مطالعه موردی راه های استان سمنان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قاسم زاده طهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی گلی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهریاضیات عالی مهندسینقشه برداریمراجعه دانشجویان ارشدمطالعه و تحقیق
یک‌شنبهمطالعه و تحقیقریاضیات عالی مهندسیجلسه کمیته منتخبمطالعه و تحقیق
دوشنبهمطالعه و تحقیقجلسه گروهعملیات نقشه برداریعملیات نقشه برداری
سه‌شنبهمراجعه دانشجومراجعه دانشجوعملیات نقشه برداریعملیات نقشه برداری
چهارشنبهمراجعه دانشجومراجعه دانشجوعملیات نقشه برداریعملیات نقشه برداری
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ