امیر عباس عابدینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران هیدرولیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: روش های عددی در هیدرولیک، انتقال رسوب و آبهای زیر زمینی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
سوابق تحصيلی: کارشناسي: مهندسي عمران-عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1376) --- کارشناسي ارشد: مهندسي عمران-سازه هيدروليکی، دانشکده فنی دانشگاه تهران (1379) --- دکترای تخصصي: مهندسي عمران-سازه هيدروليکی، دانشکده عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (1389) --------------------------- سوابق اجرائي: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از اردیبهشت 1390 تا کنون --- شركت مديريت پروژه‌هاي نيروگاهي ايران (مپنا) از شهریور 1380 تا فروردین 1390 --- شركت مهندسين مشاور ايستا از مهر 1379 تا مرداد 1380 --- شركت ساختماني سايمان از تیر 1375 تا شهریور 1379

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 18
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور[استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا زهفروش (1398)، "مدل استنتاج هوشمند ترکیبی برای افزایش دقت عمق آب شستگی در اطراف پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود عسگری (1397)، "بررسی عددی آب‌شستگی موضعی در اطراف پل‌های زوج پایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد صالح غیور حلاج (1396)، "مدلسازی عددی کاربرد توده های الوار تنظیم شده در رودخانه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی منتظری (1396)، "بررسی تاثیر آبشکن در نحوه انتشار آلودگی حاصل از آلوده ساز نقطه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا شکری (1395)، "بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر شیب کانال اصلی بر ضریب آبگذری سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی-مستطیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبي عامري[استاد/ اساتید مشاور]
علی نقدی سپهوند (1395)، "بررسی عددی میزان افت فشار در لوله‌های زانویی پره‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا مقصودي[استاد/ اساتید مشاور]
سمن شعبانی (1395)، "بررسی تاثیر زاویه خم لوله در میزان افت فشار در لوله‌های زانویی پره‌دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حسین خدیر (1394)، "بررسی رواناب حوضه های آبریز تحت سناریوهای تغیر اقلیم (مطالعه موردی حوضه آبریز تالار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا عیدی (1393)، "مدلسازی انتقال رسوب در مخازن سطحی به کمک روش حجم محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی شمیمی (1393)، "بررسی تاثیر نفوذپذیری بستر بر پیشروی موج سیلاب در دشت های خشک و هموار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید ایمان مختاری (1393)، "بررسی پیشروی جریان گل آلود ناشی از سیلاب در مخازن سد ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا نائیج (1392)، "مدل‌سازی روگذری موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی عجمی[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان نعمتی (1392)، "پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید براری (1391)، "تعیین مدل توربولانسی مناسب برای تعیین افت انرژی در سرریزهای پلکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمکانیک سیالات
یک‌شنبهریاضی مهندسی*هیدرودینامیک
دوشنبهجلسه گروهریاضی مهندسی
سه‌شنبهمکانیک سیالات *هیدرودینامیک*
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * یک هفته در میان

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.