حسن خوش قلب

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکترای تخصصی تکنولوزی و فیزیولوژی پس از برداشت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: فیزیولوژی پس از برداشت و تغذیه گیاهی
عضویت در مجامع علمی: انجمن بین المللی ISHS
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 10
مختومقلی خواجوی (1396)، "اثر پوشش خوراکی و فیلم های بسته بندی بر ماندگاری و صفات فیزیکوشیمیایی میوه خرمالو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب، حجت اله بداقی[استاد/ اساتید راهنما]،
نجمه سادات حسینی (1394)، "بررسی اثر تنش شوری و خشکی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کشت درون شیشه ای گیاه نوروزک Salvia leriifolia Benth))"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید راهنما]، معصومه مدرس[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی نصیرپور (1394)، "تاثیر کاربرد هیومیک اسید، کلسیم و بور بر عملکرد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب[استاد/ اساتید راهنما]، سید حسین نعمتی[استاد/ اساتید مشاور]
علی حسن زاده (1393)، "تأثیر کاربرد نیتروژن و بُر، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه خربزه تلخ در شرایط آب و هوایی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام فراحی قصر ابونصر (1393)، "بررسی اثر هورمونهای اکسینی و اگروباکتریوم رایزوژنز بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (Taxus"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی، حسن خوش قلب[استاد/ اساتید راهنما]، ، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ