امین روشندل کاهو

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

دکتری ژئوفیزیک لرزه‌شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران - موسسه ژئوفیزیک
زمینه ها و علایق پژوهشی: کاربردهای روش‌های زمان – فرکانس در پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌شناسی -نشانگرهای لرزه‌ای و کاربردهای آن‌ها در تعبیر و تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی
عضویت در مجامع علمی: SPE - EAGE - SEG - انجمن ژئوفیزیک ایران - انجمن ژئومکانیک نفت
افتخارات علمی و اختراعات: رتبه اول در میان دانشجویان فارغ التحصیل رشته اکتشاف معدن ورودی سال 77 دانشگاه بیرجند- پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1394
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 52
زینب دادجو (1397)، "کاربرد تبدیل موجک و مشتق افقی بهبودیافته در تفسیر آنومالی های گرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود شیرازی (1397)، "کاربرد روش تبدیل موجک تجربی (EWT) در تفسیر داده های لرزه ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، یانگ کانگ چن[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید پیشوا (1397)، "تضعیف نوفه تصادفی داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از تبدیل شیرلت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رداد[استاد/ اساتید مشاور]
فرناز سلطانی (1397)، "تهیه مدل چینه نگاری غرب دشت آبادان با استفاده از داده‌های لرزه ای بازتابی سه بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، احمد مرتضوی[استاد/ اساتید مشاور]
کاظم سعیدی (1396)، "تفسیر چینه‌نگاری سکانسی با استفاده از دسته بندی نشانگرهای لرزه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر صالح نژاد (1396)، "مدل‌سازی عددی انتشار موج در توده سنگ درزه دار و مقایسه با روش‌های تحلیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی رضائی (1396)، "بررسی امکان کاهش خطای مکانی در کوچ زمانی با افزایش قدرت تفکیک در مدل سرعت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد/ اساتید راهنما]،
پدرام ابراهیمی (1395)، "کاربرد روش آدابوست در تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا فلاحی زاده (1395)، "شناسایی شکستگی‌ها از نگارهای تصویری به روش الگوریتم سوبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابوالقاسم کامکار روحانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی علیزاده (1395)، "استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد امیر نظری سیاه سر (1394)، "کاهش نوفه در داده های لرزه ای مبتنی بر تلفیق روش های آماری و تبدیل های زمان فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مروی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
صالح ابراهیمی (1394)، "افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت با استفاده از ضرایب وزنی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد شکفته زوارم (1394)، "به‌کارگیری فیلتر انتشار جهت تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، هادی گرایلو[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان نظری ولاشانی (1394)، "تهیه مدل سرعت در داده های لرزه ای پیچیده به روش توموگرافی شبکه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهرداد سلیمانی منفرد، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]،
مهین محمدزاده (1394)، "تعیین شکل اجسام آنومال با استفاده از آنومالی‌های گرانی به روش شبکه عصبی مصنوعی وتخمین عمق آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه خجسته (1393)، "معرفی تبدیل زمان – زمان و کاربرد آن در فیلتر کردن داده‌های لرزه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی غلامی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه اعظم پور (1393)، "استفاده از نشانگر لرزه‌ای سوبل در تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا حیدریان[استاد/ اساتید مشاور]
احمد مرادي (1392)، "جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مد تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تبدیل موجک گسسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علی رضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد ملائی (1392)، "ارﺗﻘﺎء ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ داده ﻫﺎی ﻟﺮزه ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺟﮏ ﮔﺴﺴﺘﻪ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا گودرزی[استاد/ اساتید مشاور]
ميثم زارعي (1391)، "شناسایی مخازن کربناته با استفاده از تبدیلهای زمان- فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، حمید رضا سیاهکوهی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی صادقی (1391)، "بهبود تفسیر داده های لرزه ای با استفاده از تلفیق روش‌های آنالیز مولفه اصلی و تجزیه طیفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، حمیدرضا سیاهکوهی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا حیدریان[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا نیکو (1391)، "کاربرد توزیع زمان-فرکانس با تداخل کاهش یافته در مطالعه داده های لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، حامد سعادت نیا[استاد/ اساتید مشاور]
مهدي رستگارنيا (1391)، "برآورد توزیع نشانگر زون جریان با استفاده از تلفیق داده های لرزه ای و چاه نگاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی کدخدایی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن لشکری[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نعیمی (1390)، "تخمین توزیع تخلخل به کمک نشانگرهای لرزه ای در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو، جعفر نعیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • علایی، نیلوفر؛ روشندل کاهو، امین؛ کامکار روحانی، ابوالقاسم؛ سلیمانی منفرد، مهرداد، "بهبود قدرت تفکیک داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل مقیاس در حوزه زمان - فرکانس"، ژئوفیزیک، جلد 83، شماره 6، صفحات V305–V314، 1397
  • فرخ نیا، فروغ؛ روشندل کاهو، امین؛ سلیمانی منفرد، مهرداد، "تشخیص اتوماتیک گنبد نمکی در داده های لرزه ای با استفاده از ترکیب تجزیه و تحلیل نشانگرهای بر روی تصاویر CRS و نقشه بندی IGU"، مجله ژئوفیزیک کاربردی، جلد 159، شماره 159، صفحات 395-407، 1397
  • چمبری، رشید؛ روشندل کاهو، امین؛ یوسفی، مهیار؛ سلیمانی منفرد، مهرداد ، "شناسایی مرز گنبد نمکی با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه‌ای در محیط GIS"، نشریه پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی، جلد 4، شماره 2، صفحات 277-292، 1397
  • انوری، رسول؛ محمدی، مختار؛ روشندل کاهو، امین ، "بهبود داده های لرزه ای 3 بعدی با استفاده از t-SVD و انقباض بهینه ی مقادیر تکین"، IEEE مجله موضوعات انتخاب شده در مشاهدات کاربردی زمین و سنجش از دور، جلد 11، شماره 11، صفحات 1-7، 1397
  • انوری، رسول؛ نظری سیاه سر، محمد امیر؛ قلتاشی، سامان؛ روشندل کاهو، امین؛ محمدی، مختار، "تضعیف نوفه تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک فشرده شده همگام و تخمین رتبه پایین سیگنال"، IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing، جلد 55، شماره 11، صفحات 6574 - 6581، 1396
  • نظری سیاه سر، محمد امیر؛ قلتاشی، سامان؛ روشندل کاهو، امین؛ چن، وی؛ چن، یانگ کانگ، "آموزش لغت نامه تنک چند وظیفه ای مبتنی بر داده برای تضعیف نوفه در داده های لرزه ای 3 بعدی "، Geophysics، جلد 82، شماره 6، صفحات V385-V396، 1396
  • خوجم لی، الله یار؛ دولتی ارده جانی، فرامرز؛ مرادزاده، علی؛ نجاتی کلاته؛ علی؛ روشندل کاهو، امین و پرخیال، سهیل، "تعیین پارامتر فرکتالی و عمق منابع مغناطیسی منطقه زمین گرمایی اردبیل با استفاده از دادههای مغناطیس هوایی"، Journal of Mining & Environment، جلد 8، شماره 1، صفحات 93-101، 1396
  • خلیل طهماسبی، مهرداد؛ روشندل کاهو، امین؛ نجاتی کلاته، علی، "تضعیف نوفه‌های زمین‌غلت با استفاده از فیلتر کردن نمایش زمان-فرکانس مبتنی بر تجزیه مُد متغیر"، مجله پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی ، جلد 3، شماره 2، صفحات 177-188، 1396
  • حسین نیا، حسام؛ روشندل کاهو، امین؛ تخم چی، بهزاد، "تضعیف نوفه زمین‌غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی"، پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، جلد 3، شماره 1، صفحات 119-130، 1396
  • سعیدی، کاظم؛ روشندل کاهو، امین؛ قوامی ریابی، سید رضا؛ تخم چی، بهزاد؛ ابراهیمی، پدرام، "برآورد تخلخل مؤثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست"، مجله پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 1396
  • زمانپور، سمیه؛ کامکار روحانی، ابوالقاسم؛ قوامی ریابی، سید رضا؛ روشندل کاهو، امین، "مقایسه ی نتایج تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به روش های مختلف و بررسی رابطه تخلخل- تراوایی در یکی از میدان های هیدروکربنی جنوب ایران"، مجله پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 1396
  • رضایی، محمد؛ مرادزاده، علی؛ نجاتی کلاته، علی؛ آقاجانی، حمید؛ روشندل کاهو، امین؛ معظم، سحر، "مدلسازی سه بعدی مجموعه ترامپسبرگ (در افریقای جنوبی) با استفاده از معکوس سازی متمرکز سه بعدی داده های گرانی سنجی"، Journal of African Earth Sciences، جلد 130، صفحات 1-7، 1395
  • اعظم‌پور، فاطمه؛ روشندل کاهو، امین؛ احمدی‌فرد، علیرضا و حیدریان، علیرضا، "شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 10، شماره 4، صفحات 85-96، 1395
  • شکفته زوارم، محمد؛ روشندل کاهو، امین و گرایلو، هادی، "تضعیف نوفه های تصادفی در داده های لرزه ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد غیرخطی تانسوری"، مجله پژوهش‌های ژئوفیزیک کاربردی، جلد 1، شماره 2، صفحات 106-113، 1395
  • علایی، نیلوفر؛ روشندل کاهو، امین و کامکار روحانی، ابوالقاسم، "بهبود قدرت تفکیک قائم لرزه‌ای با استفاده از خاصیت مقیاس کردن زمانی تبدیل فوریه"، مجله پژوهش‌های ژئوفیزیک کاربردی، 1395
  • نیکو، آزیتا؛ روشندل کاهو، امین؛ حسن پور، حمید و سعادت نیا، حامد، "استفاده از توزیع زمان - فرکانس برای شناسایی کانال‌های مدفون در داده‌های لرزه‌ای بازتابی"، Digital Signal Processing، جلد 54، صفحات 54-63، 1395
  • ابراهیمی، صالح؛ روشندل کاهو، امین؛ چن، یانگ کانگ و پورسانی، میلتون، "شباهت AB وزن دار با قدرت تفکیک بالا در مواجهه با پدیده تغییرات دامنه با دورافت"، Geophysics، جلد 82، شماره 2، صفحات V85-V93، 1395
  • سلیمانی، مهرداد؛ روشندل کاهو، امین ، "بهینه سازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی با درونیابی ردلرزه به روش CRS"، Journal of the Earth and Space Physics، جلد 42، شماره 4، صفحات 1-12، 1395
  • خوجم لی، الله یار؛ دولتی ارده جانی، فرامرز؛ مرادزاده، علی؛ نجاتی کلاته؛ علی؛ روشندل کاهو، امین و پرخیال، سهیل، "تخمین عمق نقطه کوری و جریان دما در استان اردبیل، ایران، با استفاده از داده های مغناطیس هوایی"، Arabian Journal of Geosciences، جلد 9، شماره 5، صفحات 1-11، 1395
  • صفایی، صیام؛ روشندل کاهو، امین و کریمی، فرید، "افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت داده لرزه‌ای با استفاده از روش خودراه‌انداز"، پژوهش نفت، جلد 25، شماره 84، صفحات 115-124، 1394
  • کریمی، فرید؛ روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "تضعیف نوفه‌ لرزه‌ای همدوس با استفاده از ترکیب تبدیل S تعمیم‌یافته و تجزیه مُد تجربی"، پژوهش نفت، جلد 25، شماره 83، صفحات 16-23، 1394
  • روشندل کاهو، امین؛ قلتاشی، سامان، "بهبود قدرت تفکیک زمانی داده های لرزه ای با استفاده از روش لگاریتم تبدیل زمان - فرکانس "، Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology، جلد 4، شماره 2، صفحات 27-39، 1394
  • مرادی شاه قریه، احمد؛ نجاتی کلاته، علی؛ روشندل کاهو، امین ، "جداسازي بی هنجاري میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 9، شماره 1، صفحات 46-57، 1394
  • روشندل کاهو، امین؛ نجاتی کلاته، علی، "طراحی فیلتر داده‌مبنا به منظور تفکیک بی‌هنجاری‌های داده‌های گرانی‌سنجی"، مجله مهندسی معدن ایران، جلد 10، شماره 26، صفحات 45-53، 1394
  • شاهی، حسین؛ قوامی ریابی، سید رضا؛ کامکار روحانی، ابوالقاسم؛ روشندل کاهو، امین؛ اسدی هارونی، هوشنگ، "کاربرد رهیافت تبدیل موجک و تبدیل موجک برای شناسایی بی هنجاری های ژئوشیمیایی"، Journal of African Earth Sciences، جلد 106، شماره 6، صفحات 118-128، 1394
  • قریشی، فرناز؛ تخم چی، بهزاد؛ روشندل کاهو، امین؛ احمدی نوبری، حسین، "ارائه رویکردی بهبود یافته جهت شناسایی موجک مبنای بهینه برای تحلیل داده‌ها در حوزه علوم زمین"، فصلنامه زمین شناسی ایران، جلد 9، شماره 33، صفحات 79-87، 1394
  • روشندل کاهو، امین؛ نجاتی کلاته، علی؛ سلاجقه، فرشاد ، "تفسیر داده های گرانی با استفاده از تبدیل موجک دو بعدی و مدل سازی وارون سه بعدی "، مجله زئوفیزیک کاربردی، جلد 121، صفحات 54-62، 1394
  • خزائی فر، اردلان؛ نجاتی کلاته، علی؛ روشندل کاهو، امین؛ الله وردی میگونی، فرامرز، " تفسیر داده‌های مغناطیس‌سنجی کانسار پلی‌متال منطقه عشوند و مقایسه نتایج با وارون‌سازی داده‌های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی"، مجله فیزیک زمین و فضا، جلد 41، شماره 2، صفحات 31-44، 1394
  • قلتاشی، سامان؛ نظری سیاه سر، محمدامیر؛ روشندل کاهو، امین؛ مروی، حسین و احمدی فرد؛ علیرضا، "تبدیل های مبتنی بر فشرده سازی همزمان و کاربرد آن در تحلیل داده های لرزه ای"، Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology، جلد 4، شماره 4، صفحات 1-14، 1394
  • نظری سیاه سر، محمدامیر؛ قلتاشی، سامان؛ روشندل کاهو، امین؛ مروی، حسین و احمدی فرد؛ علیرضا، "نمایش زمان - فرکانس تنک برای تضعیف نوفه لرزه ای با استفاده از تجزیه تنک و رتبه - پایین (انگلیسی)"، ژئوفیزیک، جلد 81، شماره 2، صفحات V117–V124، 1394
  • صادقی، مهدی؛ روشندل کاهو، امین؛ سیاه کوهی، حمید رضا و نیکو، آزیتا ، "شناسایی کانال های مدفون با استفاده از برانبارش رنگی حداقل مربعات بر مبنای تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی"، Iranian Jornal of Geophysics، جلد 9، شماره 5، صفحات 103-111، 1394
  • ابراهیمی، صالح؛ روشندل کاهو، امین؛ پورسانی، میلتون و نجاتی کلاته، علی، "طیف سرعت با قدرت تفکیک بالا با استفاده از شباهت وزن دار"، Exploration Geophysics، جلد 48، شماره 3، صفحات 210-218، 1394
  • روشندل کاهو، امین؛ نجاتی کلاته، علی؛ مرادزاده، علی و دولتی ارده جانی، فرامرز، "کاربرد تحلیل مکان – عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی "، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 2، صفحات 81-91، 1393
  • روشندل کاهو، امین؛ نجاتی کلاته، علی، "برآورد ارتفاع بهینه در ادامه فراسو داده‌های گرانی به منظور اکتشاف کرومیت در استان هرمزگان"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 2، صفحات 1-9، 1393
  • رحمانی، مرتضی؛ خجسته، فاطمه؛ روشندل کاهو، امین ، "بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 3، صفحات 14-24، 1393
  • جیریایی شراهی، رضا؛ روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "تضعیف نوفه همدوس زمین‌غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 1، صفحات 1-12، 1393
  • کریمی، فرید؛ روشندل کاهو، امین؛ سیاه کوهی، حمید رضا و جواهری نیستانک، علیرضا، "تضعیف نوفه های تصادفی مقاطع لرزه‌ای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان -بسامد و تجزیه مد تجربی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 1، صفحات 126-139، 1393
  • صادقی، مهدی؛ روشندل کاهو، امین؛ سیاه کوهی، حمید رضا و حیدریان، علیرضا، "نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 40، شماره 1، صفحات 45-56، 1393
  • خادم پیر، مصطفی؛ روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون سازي کمترین مربعات مقید شده"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 8، شماره 4، صفحات 124-131، 1393
  • نجاتی کلاته، علی و روشندل کاهو، امین، "تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 7، شماره 1، صفحات 24-33، 1392
  • روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 7، شماره 1، صفحات 79-88، 1392
  • کریمی، فرید و روشندل کاهو، امین ، "تضعیف نوفه های تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 7، شماره 4، صفحات 1-10، 1392
  • نجاتی کلاته، علی و روشندل کاهو، امین، "برآورد توزیع سه بعدی چگالی ذخیره کرومیت با استفاده از داده گرانی سنجی"، Journal of Mining and Environment، جلد 4، شماره 2، صفحات 97-104، 1392
  • روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "تجزیه طیفی با قدرت تفکیک بالا و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد کم ناشی از مخازن گازی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 6، شماره 1، صفحات 61-68، 1391
  • روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "جداسازی آنومالی میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مُد تجربی"، فصلنامه زمین شناسی ایران، جلد 6، شماره 21، صفحات 51-56، 1391
  • ذاکری نژاد، زهره؛ روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل بالای اکتشافی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 6، شماره 2، صفحات 112-123، 1391
  • صادقی، مهدی؛ روشندل کاهو، امین؛ سیاه کوهی، حمید رضا و حیدریان، علیرضا، "نمایش کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 6، شماره 4، صفحات 62-72، 1391
  • زارعی، میثم؛ روشندل کاهو، امین؛ سیاه کوهی، حمید رضا و صادقی، مهدی، "شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 6، شماره 4، صفحات 85-95، 1391
  • روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "تخمين موجک لرزه‌ای با فاز مرکب با استفاده از تحلیل صفرهای تابع خودهمبستگی در حوزه Z"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 38، شماره 3، صفحات 63-72، 1391
  • ظریف کریمی، نفیسه؛ ریاحی، محمد علی و روشندل کاهو، امین، "بررسي توانايي نشانگر ناپيوستگي ساختاري محلي روي داده‌هاي لرزه‌اي سه بعدي در شناسايي ريزگسل‌ها"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 38، شماره 2، صفحات 57-76، 1391
  • نجاتی کلاته، علی و روشندل کاهو، امین ، "توازن داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تبدیل هیلبرت"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 38، شماره 4، صفحات 145-153، 1391
  • حسینی، علی؛ ضیایی، منصور؛ کامکار روحانی، ابوالقاسم؛ روشندل کاهو، امین؛ غلامی، رئوف و حناچی، جاوید، "برآورد تخلخل از نشانگرهای لرزه ای با استفاده از هوش مصنوعی"، Iranian Journal of Earth Sciences، جلد 3، شماره 2، صفحات 168-174، 1391
  • روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "برآورد موجک چشمه لرزه ای"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 37، شماره 1، صفحات 153-168، 1390
  • روشندل کاهو، امین و نجاتی کلاته، علی، "تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 5، شماره 2، صفحات 61-68، 1390
  • روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "برآورد ضریب جذب امواج لرزه‌ای با استفاده از روش توزیع ویگنر- وایل نماي هموار‌شده"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 36، شماره 3، صفحات 65-78، 1389
  • روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "شناسایی مستقیم منابع هیدروکربنی به روش تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از محاسبه چگالی انرژی در حوزه زمان- مقیاس"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 36، شماره 4، صفحات 75-87، 1389
  • روشندل کاهو، امین و سلاجقه، فرشاد، "تشخيص چشمه‌هاي گراني با استفاده از تبديل موجك پيوسته"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 35، شماره 2، صفحات 1-15، 1388
  • روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس"، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 3، شماره 1، صفحات 19-32، 1388
  • قاسمی، هادی؛ ذبیحی نائینی، احسان؛ روشندل کاهو، امین و زارع، مهدی، "تخمين کاهيدگى امواج برشى زمين‌لرزة بم با استفاده از معکوس‌سازى رکوردهاى جنبش نيرومند به روش تجزية مقادير تکين"، فصلنامه علوم زمین، جلد 16، شماره 63، صفحات 124-129، 1386
  • ذبیحی نائینی، احسان؛ روشندل کاهو، امین و سیاه کوهی، حمید رضا، "جداسازي امواج بالارونده و پايين رونده در داده‌هاي پروفيل لرزه‌اي قائم با استفاده از تجزية مقدار تكين"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 33، شماره 1، صفحات 9-19، 1386
  • روشندل کاهو، امین؛ جواهریان، عبدالرحیم و نجار اعرابی، بابک، "برآورد سري بازتاب زمين با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد"، مجله فيزيك زمين و فضا، جلد 32، شماره 2، صفحات 125-138، 1385

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: لطفا برای حضور در ساعات مراجعه دانشجویی، قبلا هماهنگی نمایید.

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام. یکی از برنامه های دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک ایجاد دکترای ژئوفیزیک در تمام گرایشهای اکتشافی می باشد. اما نمی توانم از الان تاریخ دقیقی برای ۀن اعلام کنم. موفق باشید
پاسخ: سلام. منبع خاصی را نمی توانم معرقی کنم. اما از راهنمای خود نرم افزار استفاده کنید و مهمتر از همه انجام تمرین فراوان است. موفق باشید.
پاسخ: سلام
بهترین منبع برای این موضوع کتاب آقای ایلماز و کتاب آقای شریف می باشد که به عنوان منابع درسی دانشجویان لرزه ای تدریس می شوند.
موفق باشید
پاسخ: با سلام
تصحیح برونراند نرمال فقط بر روی CMP انجام می شود. برای تولید یک CMP مصنوعی باید از معادله زمان - سیر با تقریب دیکس استفاده کنید. برای این منظور یا باید کد بنویسید یا از نرم افزاری مانند GXII استفاده کنید.
موفق باشید
پاسخ: با سلام، دو درس تحلیل داده های ژئوفیزیک اکتشافی و تحلیل داده های ژئوشیمی اکتشافی می باشد. در مورد ساعات کلاس بایستی با آقای رجبی یا طالع زاری صحبت کنید. با تشکر
پاسخ: با سلام
متاسفانه مشکل آینده کاری برای اغلب رشته ها وجود دارد که خیلی حاد نیست و انشاء الله به زودی برطرف خواهد شد. اما این را هم باید بدانید که کار و شغل برای کسی که واقعا بدنبال کار باشد وجود دارد. با این حال اگر تمایل داشتید می توانیم به صورت حضوری در این رابطه بیشتر صحبت کنیم.
با تشکر
پاسخ: سلام
نماز و روزه های شما هم مورد قبول درگاه حق تعالی
به نظرم اینگونه که شما می فرمایید باشد. ولی برای اطمینان بیشتر از معاون آموزشی دانشکده سوال بفرمایید.
با تشکر
پاسخ: با سلام
اگر کارآموزی ها در دو بازه متفاوت و به مدت لازم انجام شود، بلا مانع است. البته شرط گرفتن کارآموزی 2 را نیز باید داشته باشید. با این حال برای اطاعات بیشتر به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.
با تشکر
پاسخ: با سلام ای کاش حداقل مشکلتان را بیان می کردید که بدانم چه مشکلی دارید و همچنین سنگی که بنده در راه شما انداختم نیز بیان می کردید.انشاء الله بتوانم خواسته های منطقی و به حق دانشجویان را برآورده نمایم.از اینکه وظایف مدیران گروه را به بنده متذکر شدید، از شما متشکرم.موفق و موید باشید.
پاسخ: سلام
تعریف دروس همنیاز همانطور که از اسمش پیداست یعنی بایستی با هم اخذ شوند. اگر درس پیش نیازی نیز افتاده شود، طبق قانون از پیش نیازی به همنیازی تغییر می کند.
با تشکر
پاسخ: سلام
آدرس ایمیل بنده در صفحه شخصی بندهموجود است با این حال ایمیل بنده به شرح ذیل است:
roshandel@shahroodut.ac.ir
پاسخ: با سلام خدمت شما
نرم افزار MATLAB با فراهم آوردن امکانات فراوان می تواند در ژئویزیک و به خصوص در زمینه پردازش سیگنال های ژئوفیزیکی کمک شایانی به محقیقین ژئوفیزیک بنماید. چنانچه اطلاعات بیشتری نیاز دارید، می توانید حضوری تشریف بیاورید تا در این زمینه بیشتر صحبت کنیم.
با تشکر
پاسخ: سلام - از لطف شما سپاسگذارم. البته بایستی از زحمات دکتر عرب امیری که به حق مدیری لایق در این زمینه بودند، تشکر نمایم. من هم امیدوارم مشکلی برای هیچ دانشجویی ایجاد نشود.
زراعتی - 10/6/1392، 16:59:39)
مشاهده پاسخ
پاسخ: سلام
دانشجویان کارشناسی می توانند درس زمین شناسی ساختمانی را با دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک انتخاب کنند.
پاسخ: سلام، شما بهتر است در این زمینه از اساتید گرایش ژئوالکتریک (آقایان دکتر کامکار و دکتر عرب امیری) سوال بفرمایید. موفق باشید.
پاسخ: سلام، لطفا گرایش خود را بگویید تا مشخص شود چه درسهایی را برای شروع بخوانید.