علی نجاتی کلاته

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری ژئوفیزیک الکترومغناطیس، میدانهای پتانسیل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدلسازی معکوس داده های ژئوفیزیکی در اکتشاف منابع هیدروکربور، مدلسازی عددی و تحلیل داده های میدان پتانسیل در اکتشاف معدن و مطالعه ساختارهای زمین شناسی، روشهای عددی و برنامه نویسی رایانه ای، مدلسازی و تفسیر داده های مهندسی ژئوفیزیک
عضویت در مجامع علمی: NIGS, EAGE
افتخارات علمی و اختراعات: فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ژئوفیزیک از دانشگاه تهران، نفر اول آزمون دکتری تخصصی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گرایش الکترومغناطیس
شرح مختصر:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سوابق آموزشي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • 1388: دكتري ژئوفيزيك • 1383: پذيرفتهً ‌شدن رتبة اول در مقطع دکتري تخصصي ژئوفيزيك، گرايش الکترومغناطيس در موسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران • 1380-1383: پذيرفته‌شدن در مقطع کارشناسي ارشد درموسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران رشتة ژئوفيزيک (گرايش گراني سنجي) با عنوان پايان نامة مدلسازي دوبعدي و سه‌بعدي داده‌هاي ميدان پتانسيل (گراني) با استفاده از روش مدلسازي عددي معکوس • 1376-1380: پذيرفته‌شدن در مقطع کارشناسي در رشتة فيزيک کاربردي دانشگاه فردوسي مشهد و فارغ تحصيل رتبة اول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجارب عملي در زمينة ژئوفيزيک -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ==========================>>> روشهاي لرزه‌اي (Seismic Methods) • همكاري در پروژة لرزه‌نگاري دو بعدي دشت آبادان به عنوان ژئوفيزيست و رئيس ناحيه (مدير فني) در برداشت و كنترل كيفي داده‌ها با شركت ژئوفيزيك دانا و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC) به مدت 2 سال از تاريخ مهرماه 1384 • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي شکست مرزي (LVL) در مطالعة لاية هوا‌زده در دشت آزادگان و انجام عمليات UpHole در اين ناحيه با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC) ، 1382 • همکاري در پروژة لرزه‌نگاري سه‌بعدي دشت آزادگان به عنوان ژئوفيزيست و مديريت لاين (field manager) در برداشت داده با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC)، 1382 • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي لرزه‌اي به روش شکست مرزي در پروژة مطالعاتي سد سردشت واقع در استان آذربايجان غربي با نظارت شرکت مشانير. • برداشت و مدلسازي وارون داده‌هاي لرزه‌اي به روش شکست مرزي در پروژة مطالعاتي سد دز واقع در استان خوزستان. • برآوردهاي مالي و فني پروژه‌هاي دو بعدي و سه بعدي و تهيه پكيج‌هاي فني- مالي مناقصات لرزه نگاري با استفاده از نرم افزارهاي مرتبط، شركت ژئوفيزيك دانا، 1387- 1388 • پردازش، تفسير و مدلسازي (وارون) داده‌هاي توموگرافي لرزه‌اي در خواستگاه سد خرسان، استان لرستان، 1387 • پردازش، تفسير و مدلسازي داده‌هاي لرزه‌اي درون چاهي، توموگرافي و شكست مرزي با مجموعه نرم افزار SeisImager, GeoTomCG • پردازش، تفسير داده‌هاي لرزه اي با استفاده از توموگرافي سه بعدي داده‌هاي لرزه‌اي در سد خرسان 3 در نرم افزار GeoTomCG ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ==========================>>> روشهاي الکتريکي و الکترومغناطيسي (Electric and Electromagnetic Methods) • مدلسازی و تفسیر داده های میدان هیدروکربوری کرند (حوضه رسوبی کپه داغ) با استفاده از روش MT و با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما شركت ملي نفت ايران (NIOC) • مدلسازی و تفسیر داده های مگنتوتلوريک MT، استان اردبيل، با استفاده از نرم افزار WinGLink، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و مدلسازی داده‌های مگنتوتلوريک MT، منطقه بوشلي، تبريز، با استفاده از نرم افزار WinGLink, MapRos. • برداشت و تفسير داده‌هاي ژئوالکتريک در پروژة اکتشاف آب در استان اصفهان (کارفرما: آب و فاضلاب استان اصفهان) • برداشت و تفسير داده‌هاي ژئوالکتريک در پروژة مطالعات سد سردشت در استان آذربايجان غربي با نظارت مشانير به مدت 2 ماه. • طراحي و تفسير داده‌هاي ژئوالكتريك براي 6 پروژه شركت مهندسي و مشاور عمران در زمينه اكتشاف ذخاير آب زير زميني و مدلسازي وارون سفره، تحت نظارت US Corp. Engineering Co. • برداشت و تفسير داده‌هاي مقاومت ويژه و IP در موسسة ژئوفيزيک دانشگاه تهران • مدلسازي و تفسير داده هاي معدن سرب و روي اقليد واقع در استان فارس • نظارت و همکاری با شركت ژئوفيزيك دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های مگنتوتلوریک در پروژه ذخيره سازي گاز در سايت نصرآباد كاشان (كارفرما: شركت ذخيره سازي گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازی و تفسیر دادههای مگنتوتلوریک جنوب سبلان با همکاری سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • همکاری با وزارت نیرو (شرکت آب نیرو) در برآورد فنی پروژه اکتشاف آب¬های ژرف در سیستان، بخش ژئوفیزیک و مگنتوتلوریک ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==========================>>> روشهاي گراني و مغناطيس سنجي(Gravity and Magnetic Methods) • برداشت و پردازش داده‌هاي گراني به منظور اکتشاف نفت در استان فارس (نورآباد ممسني) با شرکت Edison Gas با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • برداشت و پردازش و تفسير داده‌هاي گراني و مغناطيس به منظور اکتشاف نفت در استان فارس ( ناحية دهنو با شرکت عمليات اكتشاف نفت (OEOC) و با نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • تفسير و مدلسازي وارون داده‌هاي گراني و مغناطيس حوضه رسوبي مغان، واقع در شمال غربي ايران، با همكاري و نظارت شركت ملي نفت ايران (NIOC). • پردازش و تفسير داده‌هاي گراني شمال غربي ايران، استان اردبيل به منظور اكتشافات زمين گرمايي، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • پردازش و تفسير داده‌هاي گراني شمال غربي ايران، استان آذربايجان شرقي به منظور اكتشافات ذخاير زمين گرمايي، کارفرما سازمان انرژی های نو ایران (SUNA) • تفسير و مدلسازي وارون دو بعدي و سه بعدي داده‌هاي گراني مربوط به پتانسيل آهن، استان سمنان. • مدلسازي سه بعدي داده هاي گراني كروميت هرمزگان با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و Oasis Montaj • پردازش و مدلسازي داده‌هاي گراني سنجي طاقديس لاورستان با استفاده از داده هاي گراني سنجي ومدل ساختماني منطقه، مديريت اكتشاف نفت (NIOC). • پردازش و مدلسازي سه بعدي غير خطي داده‌هاي گراني سنجي و مغناطيس سنجي ناحيه اكتشافي گرمسار، مديريت اكتشاف نفت (NIOC). • نظارت و همکاری با شركت ژئوفيزيك دانا در برداشت، پردازش و تفسیر داده های گرانی سنجی در پروژه ذخيره سازي گاز در سايت نصرآباد كاشان (كارفرما: شركت ذخيره سازي گاز NIGS و پیمانکار فرعی: شرکت Nord-West روسیه) • مدلسازي سه بعدي داده هاي گراني و مغناطیس سنجی در اکتشاف ذخایر ژئوترمال استان قزوین با استفاده از نرم افزار UBC-Grav3D و UBC-Mag3D • مدیر ژئوفیزیک پروژه مروارید در مدلسازی سه بعدی غیر خطی سنگ کف خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از داده¬های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی , و ماژول GMSYS 3D. مدت اجرای پروژه: 2 سال (1393-1395)، کارفرما : شرکت نفت فلات قاره، ناظر: پژوهشگاه صنعت نفت. • انجام پیمایش و مطالعات گرانی سنجی در محدوده کانسار منگنز چشمه سفید (جنوب شهرستان سبزوار)، پردازش و مدلسازی، طرح اجرایی- پژوهشی، مرداد 1395 • مدیر اجرایی در بخش ژئوفیزیک (گرانی سنجی و مغناطیس سنجی) پروژه ملی اکتشاف آبهای ژرف کل کشور، مدت اجرای پروژه: 2 سال (1396-1398)، کارفرما : موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، ناظر: تیم راهبری وزارت نیرو • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی داده¬های گرانی و کغناطیس سنجی به منظور اکتشاف آهن و کاهش ریسک حفاری، منطقه نایبند استان یزد، 1397 • برداشت، پردازش و مدلسازی سه بعدی حفاری- ژئوفیزیکی (3D Geophysical Inversion with Drilling Constrains) پروژه اکتشاف آهن حوض ولی در استان یزد با استفاده از روش گرانی سنجی و مغناطیس سنجی (12 هزار ایستگاه) ، 1397

تلفن تماس: 023032395509
تلفن داخلی: 09126025941

تابلوی اعلانات

2D-DWT_SWT (1397/10/11)

2D-DWT_SWT

مقالات علمی (1395/12/8)

https://scholar.google.com/citations?user=ooM3Vf0AAAAJ&hl=en

EAGE (1393/12/19)

EAGE

EAGE (1393/12/18)

EAGE Local Student Chapter

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 45
حمید دانش (1398)، "پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی در منطقه شواز واقع در استان یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، علیرضا عرب امیری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید پیشوا (1397)، "تضعیف نوفه تصادفی داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از تبدیل شیرلت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رداد[استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضایی (1395)، "ارائه الگوریتمی بهبود یافته برای مدل سازی وارون داده های میدان پتانسیل"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی نجاتی کلاته، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی علیزاده (1395)، "استفاده از روش کوادرتیک در مدل سازی دو بعدی داده های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
صالح ابراهیمی (1394)، "افزایش قدرت تفکیک طیف سرعت با استفاده از ضرایب وزنی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید فرجی (1394)، "مدل سازی وارون و تفسیر داده های مغناطیس سنجی به منظور اکتشاف آهن هماتیتی در محدوده خرانق یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا عرب امیری، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حسن ریاحی[استاد/ اساتید مشاور]
گوهر دورودی (1394)، "پردازش داده های هوابرد مغناطیسی و رادیومتری جهت تعیین مناطق امیدبخش معدنی (مطالعه موردی: بخشی از استان سمنان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، آرش سبطی[استاد/ اساتید مشاور]
وحید جعفرزاده (1394)، "مدل سازی وارون سه بعدی داده های گرانی سنجی با استفاده از روش لی- اولدنبرگ (مطالعه موردی: منطقه سبزوار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
اکبر رحیمی یغمرلو (1392)، "تخمین عمق آنومالی میدان گرانی با استفاده از روش اویلر مکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]،
احمد مرادي (1392)، "جداسازی بی هنجاری های میدان پتانسیل با استفاده از تجزیه مد تجربی (EMD)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی توکلی (1392)، "مدل سازی وارون غیرخطی سه بعدی داده های گرانی سنجی به منظور مطالعة توپوگرافی سنگ بستر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، شهاب قمی[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا نیکو (1391)، "کاربرد توزیع زمان-فرکانس با تداخل کاهش یافته در مطالعه داده های لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین روشندل کاهو، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، حامد سعادت نیا[استاد/ اساتید مشاور]
نازیلا هاشمی (1391)، "عنوان: وارون سازی داده های مگنتوتلوریک جهت اکتشاف ساختارهای هیدروکربوری کپه داغ غربی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، رضا قائد رحمتی، مهرداد ایوبی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نعیمی (1390)، "تخمین توزیع تخلخل به کمک نشانگرهای لرزه ای در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده، علی نجاتی کلاته[استاد/ اساتید راهنما]، امین روشندل کاهو، جعفر نعیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • ، "برای مشاهده لیست کامل مقالات ژورنالی اینجانب به سایت زیر مراجعه فرمایید. https://www.researchgate.net/profile/Ali_Nejati2/contributions "، 0
مقالات

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام رشته ژئوفيزيك يك ميان رشته بسيار جذاب و كاربردي براي تمام دانشجويان از جمله فيزيك است. گرايش ژئوالكتريك يك گرايش عالي با كاربردهاي مهندسي فراوان است كه به شما اين امكان را مي‌دهد تا در زمينه هاي مختلف مانند اكتشاف نفت، معدن و زيست محيطي در بازار كار جذب شويد
پاسخ: با سلام
بله اين امكان وجود دارد اما به پيش نيازهاي زيادي نياز دارد.
پاسخ: با سلام و احترامبا توجه به گستردگي و كاربردهاي مختلف رشته ژئوفيزيك در علوم مهندسي و علوم پايه، اين رشته براي هر يك از داوطلبان ورود به آن جذابيت‌هاي خاص خود را دارد. نكته اساسي تر از گرايش دوره كارشناسي مهارت‌هاي خاص داوطلب مانند مهارت‌هاي برنامه نويسي رايانه اي و پايه محاسبات عددي و علاقه مندي داوطلب است.