حسین قلی زاده نرم

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکترای تخصصی برق- کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت، شبکه های هوشمند برق، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای آشوبی (کنترل، همزمانسازی و پیش بینی)، تخمین و کنترل تصادفی، کنترل تطبیقی، سیستمهای کنترل غیرخطی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی اصفهان دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد پروژه کارشناسی: طراحی و ساخت تقویت کننده فرکانس بالای کلاس E پروژه کارشناسی ارشد: طراحی فیلتر اکتیو سری بر مبنای منبع جریان برای حذف هارمونیکهای شبکه پروژه دکتری: همزمان سازی پیس میکرهای قلب و سنجش فاصله از بیماری بلوک دهلیزی - بطنی

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

جزوه درس مباحث ویژه (1398/12/18)

مستخرج از کتاب مدلسازی و کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت است.

جزوه کنترل صنعتی (1398/12/18)

مستخرج از کتاب آقای دکتر صفوی می باشد. فایل صوتی نیز انشاءالله بزودی در تابلو اعلانات قرار داده خواهد شد.

جزوه کنترل مدرن (1398/12/18)

فایل موجود یادداشتهای درس (lecture note) آقای دکتر خاکی صدیق می باشد که در این درس استفاده می شود.

آز کنترل خطی (1398/11/17)

این جزوه کامل نیست ولی برا ی شروع خوب است. توسط آقای دکتر معاونی تهیه شده است.

آدرس سایت مثالهای کنترل خطی (1396/8/1)

http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Introduction§ion=SystemModeling

متلب در کنترل خطی (1392/8/28)

فارسی سیمولینک

متلب در کنترل خطی (1392/8/28)

فارسی

متلب در کنترل (1392/8/28)

انگلیسی

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 26
سید مرتضی قمری (1398)، "طراحی و ساخت کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم برای اینورتر متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا بهداروند (1398)، "همزمان سازی سیستم های آشوبی با استفاده از روش های مقاوم فازی، یک کاربرد در مخابرات امن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید راهنما]، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید مشاور]
امید غلامی (1396)، "طراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم برای مبدلMicro-Inverter در سیستم های فتوولتائیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
نسرین نوروزی (1396)، "کنترل مستقیم حداکثر تزریق توان میکرواینورترهای متصل به شبکه در سیستم‌های فتوولتائیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سراج حمیدی (1395)، "کنترل پیش بین مدل یک میکرواینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا کرمخانیان (1395)، "طراحی کنترل‌کننده‌ی هایبرید برای مبدل افزاینده DC-AC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا دهقانی (1395)، "طراحی کنترل‌کننده تطبیقی مقاوم برای مبدل SEPIC در کاربردهای فتوولتائیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید کمالی (1394)، "کنترل مقاوم ∞H برای مبدل SEPIC در کاربردهای فتوولتائیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حاجی عرب (1394)، "کنترل تناسبی - رزونانسی فازی بهینه اینورتر تک فاز متصل به شبکه برای کاربردهای فتوولتائیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین نفیسی (1394)، "کنترل توان اکتیو و راکتیو در منابع تولید پراکنده متصل به شبکه بر پایه اینورتر چند سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید مشاور]
مقداد محمدی (1394)، "ردیابی غیرفعال هدف با استفاده از صافی چندمدلی برهم کنشی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
پریسا کدخدا مزرجی (1394)، "ردیابی هدف زیر سطحی مانوردار فقط با اطلاعات سمت با استفاده از فیلتر کالمن بی بو فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
علی فدائی (1393)، "کنترل فازی بهینه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
روح اله موقر مقدم (1393)، "کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود خدادادزاده (1393)، "بهبود عملکرد سیستم‌های مخابرات امن مبتنی برآشوب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی محمدی شیرکلای (1393)، "کنترل مستقیم گشتاور موتور سنکرون رلوکتانسی سه فاز بوسیله کنترل کننده فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
امین زارعی (1392)، "پیش بینی سری زمانی آشوبی با بازسازی فضای فاز به کمک ویژگی های فرکانسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
میرسجاد موسوی (1392)، "کاهش لرزش در کنترل حالت لغزشی با روش های فازی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
امین زارعی (1392)، "پیش بینی سری زمانی آشوبی با بازسازی فضای فاز به کمک ویژگی های فرکانسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،
صالح قرائی (1392)، "طراحی و ساخت سیستم کنترل مدار تزریق توان به شبکه تک فاز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات[استاد/ اساتید مشاور]
محمد تقی نوده (1391)، "استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
محمد رضا شفیعی چافی (1391)، "پیش بینی سری های زمانی آشوبناک در فضای بازسازی شده به روشهای غیر خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین قلی زاده نرم[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
طراحی یک تخمینگر حالت برای سیستمهای غیرخطی تصادفی 1388/12/20 5 ماه خاتمه يافته
جایابی بهینه کلیدهای قدرت 1396/12/26 12 ماه خاتمه يافته
طراحی استراتژی جدید کنترل برای یک سیستم تزریق توان بر اساس تئوری کنترل مدرن 1393/4/22 5 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهکنترل بهینه *
دوشنبهکنترل خطی
سه‌شنبهکنترل بهینه
چهارشنبهکنترل خطی **
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.