عباس محمدی

مربی دانشکده مهندسی عمران

دکترا (دانشوری) مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: راه و حمل ونقل
عضویت در مجامع علمی: نظام مهندسی استان تهران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

آمار احتمالات مهندسی (1398/9/4)

دیتای تمرین ترسیمی

آمار احتمالات مهندسی (1398/9/4)

تمرین ترسیمی موعد تحویل یکشنبه 98/09/10

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/30)

فایل اکسل داده ها

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/30)

راهنمای کد گروه ها

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/30)

صورت پروژه و زمانبندی دفاع

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/29)

نقشه توپوگرافی گروه D

پروژه راهسازی نیمسال دوم98-97 (1398/7/29)

نقشه توپوگرافی گروه C

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/29)

نقشه توپوگرافی گروه B

پروژه راهسازی نیمسال اول 98-99 (1398/7/29)

نقشه توپوگرافی گروه A

آمار احتمالات مهندسی (1398/7/10)

پیوست a

آمار احتمالات مهندسی (1398/7/10)

پیوست 4

آمار احتمالات مهندسی (1398/7/10)

پیوست 2

آمار احتمالات مهندسی (1398/7/9)

پیوست 1

آئین نامه روسازی (1396/7/25)

نشریه 234

آئین نامه طراحی هندسی (1396/7/25)

نشریه 415

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 5
عمادالدین خرازیان (1398)، "تعیین ضریب همسنگ سواری برای شبکه معابر درون شهری برای حالت های جریان زیراشباع، اشباع و فوق اشباع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایمان آقایان، عبدالاحد چوپانی[استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر حسین ابراهیمی (1397)، "بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های ساخته شده از بتن بازیافتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری[استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
علی مولایی (1391)، "روش ترکیباتی بهینه یابی سازه ها بر اساس روشهای LP و GA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری[استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
راستین رحیمیان (1390)، "بررسی صلبیت سقفهای تیرچه بلوک و نحوه انتقال نیروهای زلزله بین عناصر باربر جانبی در محدوده رفتار ارتجاعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری[استاد/ اساتید راهنما]، عباس محمدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ