محمد آرشی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دكتراي تخصصي آمار آمار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسي مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: زمینه های پژوهشی بنده عبارتند از: تحلیل های چندمتغیره و برآورد انقباضی. همچنین به موضوعات نظریه مجانبی و استنباط با بعد بالا نیز علاقه مند می باشم.
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران، موسسه بين المللي آماررياضي (IMS)، انجمن برنولی (BS)، انجمن بین المللی آمار (ISI)، انجمن ریاضی ایران، انجمن آمار ایران، انجمن آمار آفریقای جنوبی
افتخارات علمی و اختراعات: برنده جایزه جهانی آماردانان جوان Jan Tinbergen در سال 2009، برنده جایزه دکتر بهبودیان و انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر آمار ایران سال 1391، برنده جایزه دکتر بهبودیان سال ۱۳۹۴، برنده جایزه دکتر بزرگنیا سال ۱۳۹۴
شرح مختصر:
بنده در سال 1360 در شهر مشهد مقدس متولد شدم. مدارک تحصیلی ام به قرار، دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان نمونه مردمی باقرالعلوم در سال 1377، کارشناسی آمار از دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1382، کارشناسی ارشد آمار ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1384 و دکتری تخصصی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387، می باشند. در تیرماه 1387 به عنوان استادیار دانشگاه شاهرود استخدام شدم و در مهرماه 1391 به درجه دانشیاری ارتقا پیدا کردم. در این مدت مسئولیت های اجرایی از قبیل مدیر گروه ریاضی کاربردی و عضو تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی را به عهده داشته ام.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

داده های موردنیاز درس آنالیز چندمتغیره (1397/1/19)

داده های مورد نیاز برای اجرای کدهای R

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 26
محمد گلپایگانی (1396)، "مدل رگرسیون نرخ خطر کاکس جریمه شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی سلاجقه (1396)، "مدل معادلات ساختاری ریج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
مینا نوروزی راد (1396)، "برآوردگرهای بهبودیافته در برخی مدل‌های رگرسیونی خطی جریمه‌شده"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
رجا کشاورزی (1395)، "بهینه‌سازی ارزش طول عمر مشتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی، خسرو حسین زاده بابره[استاد/ اساتید مشاور]
محمد آرست (1395)، "مقایسه رفتار برخی برآوردگرهای انقباضی بریج در مدل رگرسیون چندگانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، محمدرضا ربیعی[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه فرخی (1395)، "مطالعه چندین روش رگرسیون ریج در محیط فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا ربیعی، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
زینب مظفری (1395)، "مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت مشتقات پیریدین و پیریمیدین به عنوان بازدارنده‌‌ی HIV"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور عرب چم جنگلی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین منصوری (1394)، "برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو بعدی به روش موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه میرزائی (1394)، "مطالعه روش‌های تعیین پهنای باند در برآورد کرنل برای داده‌های اختر- آماری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده بصیرا حسینی (1394)، "مقیاس گذاری چند بعدی از دیدگاه بیزی در توزیع نرمال چند متغیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم برزوئی بیدگلی (1393)، "بررسی رفتار برآوردگر جک نایف ریج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی یعقوبی جناسمی (1393)، "آنالیز واریانس چندمتغیره در توزیع نوع کاتز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیمان برآبادی (1393)، "برآورد انقباضی در تحلیل خوشه ای K-میانگین در توزیع نرمال چندمتغیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام آشوری (1393)، "برآوردگر انقباضی ماتریس کوواریانس توزیع نرمال چند متغیره با بعد بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید کرمی کبیر (1392)، "برآورد انقباضی در مدلهای محدود شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا توره زاده (1392)، "برآورد انقباضی موجک در حالت بیزی تحت تابع زیان لینکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
کلثوم میرابی (1392)، "مقایسه ی رفتار برآوردگرهای حساسیت پارامتر مقیاس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
سحر جلالی (1392)، "توزیع بتای تعمیم یافته وایبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
میعاد ولیپور پاشا کلایی (1392)، "مدل بندی داده های نرخ و نسبت با رگرسیون بتا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
واحده السادات موسوی (1391)، "مباحثی در توزیع های نرمال چوله آمیخته مقیاسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید علی اصغر تجدد (1391)، "برآورد انقباضی در مدل های چندمتغیره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
تکتم ولی زاده (1391)، "اسپلاین های تطبیقی و غیر تطبیقی در مدل های رگرسیونی نیمه پارامتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، داود شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید حسین خانی (1391)، "مباحثی در نظریه اطلاع بر اساس داده های رکوردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی، محسن مددی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه نجاریان (1390)، "بررسی رفتار برآوردگرهای رگرسیونی ریج در مدل های خطی منفرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی گلپایگانی (1390)، "مساله مکانیابی خط در صفحه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم پورحسینی (1390)، "برآوردگرهای بیز مقید تحت تابع زیان متعادل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد آرشی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمطالعه و طرح درسمطالعه و طرح درسمطالعه و طرح درس
یک‌شنبهاستنباط آماری پیشرفته ۱ (دکتری)روشهای آماری مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد
دوشنبهرفع اشکال*جلسات گروهمشاوره پایان نامه دانشجویان دکتری
سه‌شنبهروشهای آماریمطالعه و تحقیقسخنرانی های هفتگی گروه آمارمشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد
چهارشنبهاستنباط آماری پیشرفته ۱ (دکتری)رفع اشکال*
پنج‌شنبه
توضیحات: * با تعیین وقت قبلی. ( لطفا برای هماهنگی با پست الکترونیکی اینجانب تماس بگیرید.) پست الکترونیکی : m_arashi_stat@yahoo.com

پرسش و پاسخ