علی عباسپور

دانشيار دانشکده مهندسی کشاورزی

دكتري خاكشناسي شيمي و حاصلخيزي خاك

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتي اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آلودگي عناصر سنگين در خاك، حاصلخيزي خاك، شوري و قليائيت خاكها.
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي اثر کاربرد لجن کنورتور بعنوان کود آهن و ماده بهساز در خاکهاي آهکي و اسيدي عنوان رساله دکتري: اثرات پودر يونجه، شوري و رداکس بر توزيع گونه ها و شکلهاي کادميوم و سرب در تعدادي خاکهاي آلوده دوره تحقيقاتي : کانادا

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1398/10/10)

سلام شرمنده که من دیر چک کردم. ایمیلم abbaspour2008@gmail.com است. ازت خبری نیست

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 33
محبوبه کریمی سورند (1398)، "تأثیر موقعیت و جهت شیب بر پایداری ساختمان خاک در منطقه جنگلی کالپوش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، یاسر صفری[استاد/ اساتید راهنما]، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی یزدان مهر (1397)، "بررسی وضعیت آلودگی به عناصر سنگین در خاک های اطراف کارخانه پتروشیمی بجنورد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، هادی قربانی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دلقندی[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه خادملو (1397)، "اثر استفاده از هیدروکسیدهای لایه ای دو گانه(LDH) در کاهش آلودگی فسفات در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، یوسف دادبان شهامت[استاد/ اساتید راهنما]، مریم محمدی، حسین میرزایی مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حبیب زاده غرقه (1396)، "مطالعه اثر دفن زباله بر آلودگی ناشی از برخی فلزات سنگین در منطقه حلقه دره کرج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]،
فرشاد ظهرابی (1396)، "اصلاح خاک های آلوده به ترکیبات نفتی توسط بیوچار و دو گیاه بومی منطقه گچساران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم حتمی (1396)، "اصلاح خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی توسط قارچ میکوریزا و دو گیاه بومی منطقه خرم‌آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، وجیهه درستکار[استاد/ اساتید مشاور]
بهزاد سبحانی (1396)، "رده بندی و پهنه بندی خاکهای گچی دشت ارایض شوش با کمک هوش مصنوعی و GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین میرزایی مقدم، پدیده جوادی[استاد/ اساتید مشاور]
آرزو رحیمی (1395)، "سینتیک جذب سطحی برخی عناصر آلاینده توسط دو نوع بیوچار سبوس برنج و برگ سنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین کیخسروی (1394)، "تاثیر بیوچار غنی شده با فسفر بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم صیدالی (1394)، "تاثیر آب آبیاری آلوده به کروم بر خصوصیات رشدی گیاه فلفل و تربچه با کاربرد کودهای فسفره و آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده احسانی نژاد (1394)، "تاثیر قارچ حل کننده فسفات((Aspergillus niger بر حلالیت فسفر خاک و خصوصیات رشدی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
سمانه جوادی نژاد (1394)، "تاثیر تلقیح قارچ های میکوریزا و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد نهال پسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، عبدالمجید مرتضوی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی قهرمانی (1393)، "تأثیر سطوح مختلف نیتروژن، سیلیسیم و باکتری های حل کننده فسفات بر رشد و نمو خیار سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، احمد گلچین[استاد/ اساتید راهنما]،
سید مهدی حسینی فرد (1393)، "ارزیابی عملکرد اکسیدهای فلزی نانو ساختار در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مصطفی آقازاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی عباسپور[استاد/ اساتید مشاور]
فرناز هوشیار (1393)، "تأثیر بسترهای مختلف آلی در تکثیر و فعالیت کرم های خاکی Eisenia foetida"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، میر حسن رسولی صدقیانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا یونسی (1393)، "تاثیر ضایعات ماهی و کودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا احمدی (1393)، "تاثیر سطوح مختلف بیوچار و همزیستی قارچ های مایکوریز آرباسکولار با گیاه ذرت در کاهش آبشویی نیترات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
کاملیا بی همتا (1393)، "بررسی تغییرات مکانی فسفر خاک به روش زمین آمار در منطقه خارتوران – استان سمنان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
صالح صبوری (1392)، "ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم خاک به کمک روش زمین آمار در منطقه خارتوران استان سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، عباس روحانی، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه سوری عبداله‌زاده (1392)، "بررسی تأثیر گوگرد و روی بر عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
عارف صمدی (1392)، "پهنه بندی عناصر غذایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زمین آمار در دشت ارومیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، عباس روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا سکوتی اسکوئی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم خسروی نوده (1391)، "بررسی تغییرات تجزیه آلودگی نفتی خاک توسط سیستم‏های زیست پالایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، سیده سهیلا ابراهیمی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا محمدی دوغایی (1390)، "بررسی میزان آلودگی عناصر سنگین در خاکهای اطراف کارخانه لوله گستر اسفراین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری[استاد/ اساتید مشاور]
الهه گلکار (1390)، "بررسی تشکیل و طبقه بندی خاک های دشت محمدآباد در استان فارس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، سیدعلی ابطحی[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
زکیه رشیدی کوچی (1390)، "تأثیر مقیاس بر نتایج روش ژئوپدولوژی در نقشه برداری خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، عیسی اسفندیارپور بروجنی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام میرباقری (1390)، "ارزیابی قابلیت دسترسی فسفر در برخی مزارع سیب زمینی منطقه مجن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، عباس روحانی، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
سارا صمیمی لقمانی (1389)، "انتخاب برخی گونه های گیاهی آبزی به منظور اصلاح آبهای آلوده به نیترات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، محمد قاسم زاده گنجه ای[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا محمدی سعداباد (1388)، "بررسی اثرات پساب کارخانه قند شیروان بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و کیفیت منابع آب منطقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی[استاد/ اساتید راهنما]، علی عباسپور[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ