محمدرضا عامریان

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه نیوکاسل انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: همزیستی قارچی در گیاهان-استرس خشکی-کودهای بیولوژیک
عضویت در مجامع علمی: انجمن علمی زراعت-انجمن میکوریز امریکا-
افتخارات علمی و اختراعات: کسب جایزه مقاله برتر در کنفرانس بین المللی ICOM3 آدلاید استرالیا 2000
شرح مختصر (درباره):
محمد رضا عامريان : نام پدر علي اكبرمتولد مشهد سال 1343 دانشیار پايه 30 دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود‏‏ - عضو هيات علمي دانشگاه از سال 72 سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي آموزشي- مدير دفتر همكاريهاي علمي و روابط بين الملل دانشگاه ,معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ليسانس علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد فوق ليسانس علوم گياهي دانشگاه تربيت مدرس تهران دكتري فيزيولوژي گياهي دانشگاه نيوكاسل انگلستان. تلفن مستقيم دانشگاه 32524621-023 Email:Amerianuk@yahoo.co.uk عناوين دروس تدريس شده : گياهشناسي1- گياهشناسي 2- اكولوژي عمومي- شناسايي علفهاي هرز- فيزيولوژي گياهي- بيوشيمي عمومي- بيوشيمي گياهي- عناوين برخي از مقالات فارسي: 1- نگرشي بر پوشش گياهي جنوب و جنوب شرقي شهرستان شاهرود: سمينار شاهرود و توسعه 1377 2- تاثير همزيستي ميكوريز در جذب فسفر در گياه يونجه- كنگره زراعت- مشهد -1372 3- بررسي عكس العمل هاي رشدي يونجه يكساله نسبت به وزيكولار آرباسكولار ميكوريزا-كنگره زراعت و اصلح نباتات كرج 1372 4- بررسي قارچ ريشه هاي مزارع يونجه آستان قدس رضوي در مشهد-چهارمين كنگره علوم خاك دانشگاه اصفهان 1373 5-مقايسه تاثير همزيستي ميكوريز در عوامل رشدي و جذب فسفر بين يونجه يكساله و چند ساله- گنگره زراعت- دانشگاه تبريز 1373 عناوين طرح هاي پژوهشي : بررسي قارچ ريشه هاي مزارع سيب زميني اطراف شاهرود- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي طرح ملي بررسي گياهان دارويي شاهرود و مواد موثره آنها:( همكار طرح) كه بعلت سفر به خارج از كشور ناتمام ماند ه بررسي تاثير همزيستي توام باكتري ريزوبيوم و ميكوريز در تثبيت ازت در سويا-دانشگاه صنعتي شاهرود كارهاي درحال انجام: تاليف كتاب گياه شناسي 2 براي دانشجويان رشته كشاورزي

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 49
ویدا کیوانلو شهرستانکی (1398)، "بررسی روش های افزایش قابلیت ماندگاری گل بریده اچوریا رونیونی (Echeveria runyonii)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حجت اله بداقی، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، زیبا قسیمی حق[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت نوروزی (1398)، "تأثیر زئولیت و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
بهروز قربانی قاضی محله (1397)، "تأثیر نانو کود بور، بیوچار و میکوریزا بر رشد و عملکرد بادام زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احسان کهنه، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی مرادی باغخیراتی (1396)، "تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی پنبه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرمین، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه کریم پوری (1395)، "بررسی پتانسیل گیاه پالایی سرب در سه گیاه مختلف تحت تاثیر اسید سیتریک و EDTA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
نجمه حکمت زاده (1395)، "بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و کود ریزوبین سوپرپلاس بر برخی از اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیدا لطفی (1395)، "مقایسه تأثیر انواع مختلف کود های بیولوژیک مایع بر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه برادران نجار (1395)، "بررسی تأثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه باطنی (1394)، "بررسی توان چند گیاه زراعی از نظر برداشت و انتقال کروم خاک در حضور ماده آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
آیدا رضاییان (1393)، "تاثیر بیوچار و مایکوریزا آرباسکولار بر جذب، انتقال و انباشت کادمیوم در گیاه نعنا فلفلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، امیر لکزیان، جواد شباهنگ[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامریون (1393)، "بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مجاهدی (1392)، "تأثیر میکوریز و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
امید تاریخ پسندمدبر (1391)، "تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست بر صفات کمی وکیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مولایی (1391)، "بررسی تاثیر قارچ میکوریز و زئولیت برجذب گیاهی و آبشویی نیتروژن و فسفر درخاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
جواد کریمی (1391)، "تاثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کود دامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، رضا شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
عباس خواجه (1391)، "اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد اسید هیومیک بر رشد و عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مرادی (1391)، "تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مرزبان (1390)، "تأثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم السادات یوسف ثانی (1390)، "تاثیر دو گونه قارچ میکوریز آرباسکولار (AM) بر کارایی مصرف آب در ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، علیرضا کوچکی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی نصیری محلاتی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله کرمزاده (1389)، "تأثیر متقابل کود زیستی ورمی کمپوست و خشکی بر نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، سید حسین صباغ پور[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه نقی پور (1389)، " کمّی سازی انشعاب دهی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه ی لوبیا چشم بلبلی(Vigna ungiculata)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راحیل خواجه ئیان (1388)، "بررسی تاثیر هیدروترمال پرایمینگ بذر ذرت بر توان رقابتی آن با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد رضا میرکتولی (1387)، "بررسی اثرات مدت وقوع تنش خشکی بر رشد و عملکرد کمی و کیفی سویا در گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، بهنام کامکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی یک گونه قارچ میکوریز در جذب گوگرد در گیاه پیازچه 1386/11/17 9 ماه در حال انجام
بررسی قارچ ریشه های مزارع سیب زمینی اطراف شاهرود 1373/1/17 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ