مرتضی محمدیون

مربی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

    Close
    مقالات
    • محمدیون، مرتضی، "درمان افسردگی به کمک تمرین هوزای در آب"، مجله دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، 1383

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ