حمید هراتی زاده

استاد دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای

دکتری فیزیک مواد (نانو ساختارها نیمرسانا)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: لینشوپینگ - سوئد
زمینه ها و علایق پژوهشی: خواص اپتیکی مواد و نانو ساختارهای نیمرسانا، سنتز نانو ساختارها، حسگرهای گازی نانو ساختار، سلول های خورشیدی، نانو کامپوزیت ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن فیزیک ایران، انجمن اپتیک و فتونیک، انجمن خلا ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفا برای کسب اطلاع بیشتر فایل CV را مطالعه فرمایید (نسخه جدید مربوط به فروردین 1395).

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 45
محمد احمدی (1397)، "بررسی فرآیند کالیبراسیون گازسنج ها برای حسگری گاز متان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق حیدری (1397)، "مطالعه حسگرهای گاز دی اکسید کربن و بررسی نقش فناوری نانو در بهبود عملکرد آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه سردارآبادی (1397)، "بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی در ناحیه UV-C بر سلول‌های زنده و بکارگیری آن در صنایع غذایی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، وحید هراتی‌زاده[استاد/ اساتید مشاور]
سعید صالح پور (1396)، "بهبود بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی با استفاده از لایه های اپتیکی نانوساختار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، رحیم لطفی اوریمی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا فلاح (1396)، "ساخت حسگرهای گازی بر پایه‌ی نانوساختارهای دی‌اکسید قلع برای کاربردهای صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا گریوانی (1395)، "استفاده از مواد نانو ساختار ارزان قیمت برای بهینه سازی عملکرد سلول‏های خورشیدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فرشید غلامیان (1395)، "بررسی اثر تابش‌های بتا و گاما بر تشکیل نانوساختارهای اکسید فلزی مس و روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مسلم سوهانی، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
نرگس جلیلی ایزدی (1394)، "مطالعه‌ عملکرد سلول‌های خورشیدی نانوساختار تحت تابش خورشید و در حضور شبیه‌ساز خورشید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق سلطانی (1394)، "بررسی تاثیر سایز در کاربردهای صنعتی نانوذرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
ادریس الاجه گردی (1394)، "خواص اپتیکی لایه های نانو کریستالی اکسیدهای فلزی(TiO2,V2O5,In2O3)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا محمدیان رسنانی (1393)، "سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای اکسید قلع و اکسید روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن گلزار (1393)، "مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی عددی انتقال نانوذرات در محیط متخلخل سه بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید فضل الله ساغروانی، مهدی اژدری مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، بهناز دهرآزما، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
میثاق قزلو (1392)، "بررسی خواص الکتریکی نانو ساختار های کربنی برای کاربرد های صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
صمد امامی (1392)، "مطالعه روش های صنعتی سنتز نانوساختارهای فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه گلی (1392)، "بررسی روشهای صنعتی سنتز نانوساختارهای اکسید فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
امید ملکان (1392)، "طراحی و ساخت قطعات حسگر گازی نانوساختار برای کاربری در گازسنج های صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
رویا سادات حسینیان مبارکه (1392)، "حسگر گزیننده گاز متان بر پایه نانو ساختار اکسیدهای فلزی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، محمدباقر رحمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
افسانه ابارشی (1391)، "بررسی خواص اپتیکی اکسیدهای فلزی نانو ساختار برای کاربردهای الکتروکرومیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید پارسا (1391)، "سنتز نانوکامپوزیت های زیست فعال و مطالعه ی خواص فیزیکی آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، عباس یوسفی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اکبرزاده (1391)، "سنتز نانو ساختارهای اکسید فلزی برای کاربردهای حسگری رطوبت و هیدروژن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، محمدباقر رحمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
ندا شکوری (1391)، "سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، محمدباقر رحمانی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد امین غروی (1390)، "بررسی مکانیسم رشد نانو سیم های نیمرسانای نیتروژندار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد محمدیان (1390)، "بررسی روش های ساخت نانوذرات مس و سرامیک برای کاربردهای مکانیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه باقری (1390)، "ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پایه فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبي قطعي[استاد/ اساتید مشاور]
مریم برزگر (1390)، "مقایسه ی عملکرد حسگرهای گازی نانوساختار و حسگرهای لایه نازک اکسید فلزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمدباقر رحمانی[استاد/ اساتید مشاور]
حسام مینایی (1389)، "سنتز نانو سیمهای اکسید روی برای کاربرد در سنسورهای گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
آذین عقدائی (1389)، "سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانوسیم های نیتریدآلومینیوم (AlN)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا آزادواری (1389)، "نقش سایز نانوذرات در ولتاژ راه اندازی قطعات الکترولومینسانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود بزی جوان[استاد/ اساتید مشاور]
صغری رستمی (1389)، "اصلاح عملکرد قطعات الکترولومینسانس با استفاده از نانومواد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فرناز قاسمی (1387)، "سنتز غشا پلیمر-زئولیت و بررسی کاربردهای آن در پیل های سوختی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، فتح الله صالحی راد[استاد/ اساتید راهنما]، احمد بابا نعلبندی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی جعفری (1386)، "بررسی پدیده آنتی-استوک فتولومینسانس در ترکیبات نیمرسانای GaInNP(As)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]،
سید سعید حیدری (1386)، "دیودهای نورگسیل (LEDs) با بازده کوانتمی بالا بر مبنای نانوساختارهای نیتروژن دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی ایزدی فرد[استاد/ اساتید مشاور]
حجت بهمدی (1386)، "تشکیل خوشه های غنی از ایندیم در چاههای کوانتومی InGaN"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم غلامی مایانی (1385)، "بررسی نقش نیتروژن در گسیل نوری (In_(x)Ga_(1-x)N_(y)As_(1-y"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
روح الله امیری دلوئی (1385)، "تغییرات ساختاری InGaNAs در طی فرآیند عملیات حرارتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود صابونی (1384)، "مطالعه دینامیک فرآیندهای بازترکیب نوری در چاههای کوانتمی GaN/AlGaN"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
فروغ السادات طبسی (1384)، "اثر افت و خیز پهنای چاه پتانسیل بر روی فتولومینسانس چاههای کوانتومی GaN/AlGaN"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سید علی هاشمی (1384)، "بررسی پدیده ی رسانندگی ماندگار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید واعظ زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حمید هراتی زاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم و امیدوارم که بتوانم پاسخگوی نیاز های علمی شما عزیزان به نحو شایسته ای باشم . برایتان آرزوی موفقیت دارم
پاسخ: از شما سپاسگزارم و من هم برای شما در تمام مقاطع زندگی و تحصیل آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
پاسخ: از لطف شما سپاسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم
پاسخ: از پیام شما متشکرم و خوشحالم که موفقیت شما را می بینم. ضمن پوزش از تاخیر طولانی در پاسخ به نامه شما بدلیل عدم رویت آن تا یکی دو روز قبل برایتان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارم