محمدعلی مولائی

دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت

دكتري اقتصاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Multimedia University, Malaysia
زمینه ها و علایق پژوهشی: توسعه اقتصادي، مدیریت سرمایه گذاری
عضویت در مجامع علمی: انجمن اقتصاد اسلامي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفا" به CV مراجعه نماييد

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

خرد 7 (1395/1/30)

خرد 6 (1395/1/30)

خرد 5 (1395/1/30)

خرد 4 (1395/1/30)

خرد 3 (1395/1/30)

خرد 2 (1395/1/30)

Investment Management (1392/11/20)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 39
شادی یاری هیبت (1398)، "ارزیابی شوک های حاصل ازنوسانات قیمت نفت، نرخ ارز بر رشد اقتصادی کشور ایران با رویکرد تلفیقی سنجی-پویایی سیستم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم احمدزاده (1397)، "تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
مانا عزیزی (1397)، "طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری با بهره گیری از متغیر های مالی و روش رگرسیون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا محبی (1397)، "اثرات آستانه سرمایه گذاری سرمایه انسانی: آموزش و رشد اقتصاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم[استاد/ اساتید مشاور]
غزاله صادقی (1396)، "بررسی رابطه بین باروری و سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مختاری (1396)، "بهینه یابی چند هدفه گسترش نیروگاه ها با رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی - پویایی سیستمی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه ایروانی (1395)، "بررسی رابطه بین وضع مالکیت و ساختار بازار در صنایع شیمیایی و پالایشگاهی ایران(طی دوره 92-1380)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا طاهری (1395)، "بررسی تأثیر خصوصی بودن بنگاه ها بر میزان تبلیغات در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی (طی سال‌های 92-1382)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
رسول حاتمی (1395)، "پیش‌بینی تقاضای حامل های انرژی برای استان تهران با روش سیستم دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضائی[استاد/ اساتید مشاور]
منیره زمانی فر (1395)، "تبیین روابط علّی- معلولی سیستم جامع انرژی ایران رویکرد سیستم های پویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
علی مومنی زارع (1395)، "ارزیابی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت ها: رویکرد پویایی سیستمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه قهرمانی (1395)، "ارزیابی اثرات تعدیل قیمت حامل های انرژی بر مدیریت سرمایه گذاری بخش انرژی (رویکرد سیستم دینامیک)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، حسین رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده نفیسه اکبری (1395)، "بررسی تأثیر هزینه های تبلیغاتی بر ارزش افزوده صنایع منتخب ایران با رویکرد غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
علی پارسنگ فاراب (1394)، "اثر ساختار بازار بر صادرات شرکت های دارویی و غذایی عضو بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا سادات رضوی فردوئی (1394)، "بررسی تأثیر نوآوری و بهره وری نیروی کار بر دستمزد نیروی کار در صنایع با تکنولوژی بالای ایران (1374-1390)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه فیروزی (1394)، "بررسی رفتار توده وار فردی و نهادی و تاثیر آن بر بازده سهام با استفاده از مدل LSV اصلاح شده "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
منیره احمدی (1394)، "عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی ایران (طی سال های 1380-1392)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد کرامتی (1394)، "بررسی تاثیر نرخ بهره بر سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی موادغذایی و آشامیدنی عضو بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه حلاجی (1394)، "تحلیل مسیر بحرانی فعالیت‌ها در شرایط عدم اطمینان با اطلاعات خاکستری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدجواد بابایی (1393)، "تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی ایروانی (1393)، "تدوین استراتژی برون سپاری در بازه های زمانی بر اساس تصمیم گیری گروهی (مطالعه موردی: شرکت لوازم خانگی ایران شرق)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ[استاد/ اساتید مشاور]
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
ربیثا آرین (1392)، "تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بانک مسکن شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن کاظمی (1392)، "تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک در پیش بینی بازده سهام مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
ایراندخت جامعی (1391)، "بررسی مصرف انرژی در دانشگاه صنعتی شاهرود و معرفی راهکارهای بهینه سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمجید هاشمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
آرمان فلاحتی (1391)، "واکاوی گرایشات و رفتار مالی افراد در فرایندهای سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه روزمره؛ با تمرکز بر جوامع ایرانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
امید افراسیابی (1391)، " بررسی تاثیرعوامل محیطی و سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی ناظمی (1390)، "شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی سواری با استفاده از اصول طراحی مبتنی بر بدیهیات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا شیخ[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
ساناز حیدری (1390)، "بررسی رابطه بین تجربه مشتری و وفاداری مشتریان و تبلیغات دهان به دهان توسط مشتریان محصولات شرکت سامسونگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا شیخ[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم قهقائی (1390)، "عوامل موثر بر شرکت جستن افراد در تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در سایت های شبکه های اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ[استاد/ اساتید مشاور]
وحید نقابی (1390)، "رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد در شرکتهای تولیدی و بازرگانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    مقالات
    • ، "لطفا به رزومه مراجعه نمائيد"، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
نقش عنصر اخلاق در دوره هاي دانشگاهي 1388/3/20 ماه خاتمه يافته
شبیه سازی تعادل بازار برق با رویکرد پویایی سیستمی و بهینه یابی 1388/12/22 8 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبها
یک‌شنبهکلیات اقتصاد
دوشنبهکلیات اقتصاداقتصاد توسعه فرد
سه‌شنبهکلیات اقتصاد زوج توسعه اقتصادی فرداقتصاد توسعه / هیئت جذبکلیات اقتصاد فرد
چهارشنبهتوسعه اقتصادیاصول علم اقتصاد
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ