اردشیر کرمی محمدی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری مکانیک طراحی کاربردی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمینه ها و علایق پژوهشی: ارتعاشات (خطی و غیرخطی) - دینامیک غیرخطی و آشوب - کنترل (خطی و غیرخطی) - ارتعاشات و کنترل سیستم های میکرو و نانو - دینامیک، ارتعاشات و کنترل خودرو - Energy Harvesting -سیستمهای دینامیکی
عضویت در مجامع علمی: Vibration Institute (USA), IEEE , The International Institute of Acoustics and Vibration
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
کارشناسی ارشد (طراحی کاربردی) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر .................................................. کارشناسی (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی شریف ..................................................................... از سال 82 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود .................................................. از سال 79 تا 82 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه..................................................... از سال 67 تا 79 عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی تهران............................................ . کار در شرکت ها ی صنعتی مختلف از 62 تا 79. ............................................................................................................................................... Email: akaramim@yahoo.com

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

ارتعاشات - تمرینات 9 (1398/9/15)

فصل 6- مسائل: 33- 34- و فصل 7- مسائل: 15- 16-

کنترل - تمرینات 9 (1398/9/15)

فصل 7- مسائل: 6- 7- 9- 13- 18- 20- 27-

دینامیک پیشرفته - تمرینات 9 (1398/9/15)

فصل 5- مسائل: 8 تا 10

ارتعاشات - تمرینات 8 (1398/9/8)

فصل 5- مسائل: 28- 30- 36- 55

کنترل - تمرینات 8 (1398/9/8)

فصل 7- مسائل: 4- و 23 تا 26

دینامیک پیشرفته - تمرینات 8 (1398/9/8)

فصل 5- مسائل: 2- 4-

ارتعاشات - تمرینات 7 (1398/8/30)

فصل 5- مسائل: 9- 10- 16- 17- 19- 20-

کنترل - تمرینات 7 (1398/8/30)

فصل 7- مسائل: 1 تا 3

دینامیک پیشرفته - تمرینات 7 (1398/8/30)

فصل 4- مسائل: 24- 26- 28- 31-

ارتعاشات - تمرینات 6 (1398/8/24)

فصل 5- مسائل: 4 تا 6

کنترل - تمرینات 6 (1398/8/24)

فصل 6- مسائل: 1 تا 8

دینامیک پیشرفته - تمرینات 6 (1398/8/24)

معادله حرکت سیستم شکل 31-4 را از روش هامیلتون بدست آورید.

ارتعاشات - تمرینات 5 (1398/8/17)

فصل 3- مسائل: 22- 24- 26- 28- 41- فصل 4- مسائل: 2 تا 5-

کنترل - تمرینات 5 (1398/8/17)

فصل 5- مسائل: 13- 23- 24- 27-

دینامیک پیشرفته - تمرینات 5 (1398/8/17)

فصل 4 - مسائل 22- 23 //// فصل 2 - مسائل 30- 31- 34-

ارتعاشات - تمرینات 4 (1398/8/7)

فصل 3- مسائل: 1- 2- 5- 7- 13- 15- 20-

کنترل - تمرینات 4 (1398/8/7)

فصل 5- مسائل: 12- 17- 19 تا 22-

دینامیک پیشرفته - تمرینات 4 (1398/8/7)

فصل 2 - مسائل 20- 21- 24- 29 - ///// فصل 4 - مسائل 13- 14- 15- 20-

امتحان نیم ترم دروس کنترل، ارتعاشات، و دینامیک پیشرفته (1398/7/26)

امتحان نیم ترم دروس کنترل، ارتعاشات، و دینامیک پیشرفته::::: دوشنبه 27 آبان - ساعت 17:15

ارتعاشات - تمرینات 3 (1398/7/26)

فصل 2- مسائل: 32- 38- 40- 43- 47- 48- 55- 58-

کنترل - تمرینات 3 (1398/7/26)

فصل 5- مسائل: 3- 5- 7- 8- 9- 10

دینامیک پیشرفته - تمرینات 3 (1398/7/23)

فصل 4 - مسائل 4- و 7 تا 11

ارتعاشات - تمرینات 2 (1398/7/19)

فصل 2- مسائل: 10- 13- 16- 21- 29- 30- 31- 36- 52-

کنترل - تمرینات 2 (1398/7/19)

فصل 2- مسائل: 3- 7- 13- 14- ///// فصل 5- مسائل: 1- 2-

دینامیک پیشرفته - تمرینات 2 (1398/7/18)

فصل 1 - مسائل 21- 23- 27- 35- 36- ///// فصل 2 - مسائل 3- 12- 13- ///// فصل 4 - مسائل 2- 3-

ارتعاشات - تمرینات 1 (1398/7/9)

فصل 1- مسائل: 1 - 2 - و 5 تا 9 ///// فصل 2- مسائل: 1 تا 4

کنترل - تمرینات 1 (1398/7/9)

فصل 2- مسائل: 1 و 2 ///// فصل 3- مسائل: 1- 3- 4- 5- 7- 9

دینامیک پیشرفته - تمرینات 1 (1398/7/6)

فصل 1 - مسائل 4- 6- هشت- دوازده- سیزده- پانزده تا نوزده- سی و دو - سی و چهار

کلاس کنترل (1398/7/3)

کلاس کنترل یکشنبه های فرد در کلاس شماره 2 تشکیل می شود

ارتعاشات (1397/11/18)

Thompson

strogatz (1397/11/18)

دینامیک غیرخطی

nayfe (1397/11/18)

دینامیک غیرخطی

meirovitch (1395/12/1)

کتاب مباحث و ارتعاشات ممتد

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 34
صادق حبیب زاده خامنه (1397)، "آنالیز ارتعاشی و حساسیت میکروسکوپ نیرو اتمی با تیر از جنس ماده هایپرالاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان بهجتی فر (1397)، "ارتعاشات خارج از صفحه تیر خمیده افقی بر بستر ویسکوالاستیک تحت بار در حال حرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سوسن یوسفی (1395)، "تحلیل و کنترل پرش در حرکت پانتوگراف سه درجه آزادی غیرخطی روی تیر غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد یادگاری (1395)، "ارتعاشات نانو رزناتورهای گرافنی دارای حرکت محوری به وسیله تئوری الاستیسیته غیرموضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
پیمان جوهر (1395)، "ارتعاشات آزاد درون صفحه ای ورق مستطیلی ترک دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه جوینی (1395)، "تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر متغیّر تابعی ویسکوالاستیک تحت بار متحرّک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد عباسي (1394)، "بررسی ارتعاشات تیر میکروسکوپ نیرو اتمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید سعیدیها (1394)، "بررسی ارتعاشاتی لوله تقویت شده به صورت تدریجی و حاوی جریان سیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا سلطانی (1394)، "ارتعاشات غیر خطی سیستم متشکل از دو نانو صفحه دایره ای متصل به هم توسط محیط الاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید دیرانلو (1394)، "تحلیل غیرخطی ارتعاشات کابل الاستیک با روکش ویسکوالاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین لکزیان (1394)، "کاهش ارتعاش تیرهای در معرض بار های درحال حرکت، به کمک جاذب سه المانه ی خطی و غیر خطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، امیر جلالی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمّد هروی (1393)، "آنالیز تماس دینامیکی برای یک تیر غیر خطی اویلر- برنولی تحت کشش، با یک سیستم جرم و فنر متحرک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید گودرزی (1393)، "بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته های مخروطی ناقص، کامپوزیت با تقویت مشبّک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر جلالی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر منافی (1392)، "طراحی، تحلیل و بهینه سازی یک ژیروسکوپ ارتعاشی میکروالکترومکانیکی(MEMS)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا رضوانیان نقندر (1392)، "کنترل غیر خطی خودروی تک چرخ با چهاردرجه ی آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن احمدی (1392)، "تحلیل ارتعاشات تیر میکروسکوپ نیرو اتمی در حالت کوپل شدگی با استفاده از نظریه غیر موضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیررضا افتخارفر (1392)، "اثر عیب حفره بر خواص ارتعاشی نانولوله های کربنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا ملازاده (1391)، "کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از پیزو الکتریک و فیدبک تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه رحمتی (1390)، "کنترل ارتعاشات تیرتیموشنکو یکسر گیر دار با استفاده از فیدبک تاخیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدي داوري (1390)، "تاثیر میرایی ترموالاستیک بر ارتعاشات جانبی ورق میکرو دایروی دوّار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی امجدی پور (1389)، "بررسی تاثیر عیب حفره بر ارتعاشات طبیعی نانو لوله کربنی تک لایه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد شیبانی (1389)، "مدلسازی و کنترل دمپر مگنتوریولوژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
میثم عبدی (1388)، "کنترل فعال ارتعاشات سازه های پیزوالکتریک هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود سلمانی آرانی (1386)، "بررسی پاسخ دینامیکی تیر یک سرگیردار لزج با شرط انتهایی دمپر تحت بار رونده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
نسیم آل علی (1386)، "کنترل فعال ارتعاشات عرضی وسایل نقلیه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اردشیر کرمی محمدی[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

    Close
    مقالات
    • ، "...... در cv آمده است."، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهکنترل پیشرفته
یک‌شنبهارتعاشات زکنترل ف
دوشنبهجلساتکنترل
سه‌شنبهکنترل پیشرفتهارتعاشات
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ