حمید عباس دخت

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: اکوفیزیولوژی بذر با تاکید بر پرایمینگ، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز،اکوفیزیولوژی عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی و دارویی، کشت مخلوط
عضویت در مجامع علمی: Editorial Board of Journal of International Research Publication (Ecology and Safety) ,Editorial Board of Journal of Materials, Methods and Technologies, عضو هیات تحریریه مجله تولید گیاهان زراعی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
دکتر حمید عباس دخت دارای مدرک دکتری تخصصی در اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تهران می باشد. تحقیقات وی عمدتآ در زمینه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز و پرایمینگ بذر و نیز موضوعات مربوط به گیاهان دارویی تمرکز دارد. وی همچنین دارای مقالات متعددی در ژورنال ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی است. نامبرده پذیرفته شده و فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه تهران، عضو هیات علمی نمونه آموزشی دانشکده کشاورزی، جزو پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشکده کشاورزی در چندین سال شناخته شده است. در کارنامه علمی و پژوهشی وی راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دیده می شود. وی در حال حاضر دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 99
مازیار فرزین به (1398)، "ارزیابی عملکرد گندم زمستانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، روزبه موذن زاده[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
علی احسانی پور (1398)، "تأثیر بیوپرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی در کشت مخلوط نیشکر- بقولات"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ابدالی مشهدی[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه حیدرقلی نژاد کناری (1398)، "تأثیر اسپرمیدین بر رشد و برخی صفات سویا در شرایط تنش خشکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، همت اله پیردشتی[استاد/ اساتید مشاور]
احمد فدایی (1397)، "ارزیابی مدیریت تلفیقی تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود رضا رمضانپور، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
سعیده رشیدی (1397)، "مطالعه زوال بذر و هورمون پرایمینگ بر تغییرات آنزیمی و عملکرد کمی و کیفی ارقام ذرت"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، رضا توکل افشاری[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی شوریده دل (1397)، "تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف هیدروژل سوپرجاذب بر عملکرد کمی و برخی خصوصیات کیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا اکبری نوده (1396)، "اثر امواج التراسونیک و اسیدسالیسیلیک بر روی رشد و عملکرد برنج (Oriza sativa)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
وحید شریفی (1396)، "تأثیر اسپرمیدین بر رشد و عملکرد نخود در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عظیم سجادی اصل (1396)، "اثر محلول پاشی اسپرمین و تنش خشکی بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مشایخی (1396)، "بررسی تأثیر مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسن حبیبی (1396)، "بررسی مقاومت به خشکی چند واریته ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
قاسم قادری (1396)، "مطالعه تأثیر پرایمینگ و تنش خشکی بر رشد علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی ذرت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه فرهادی (1396)، "تأثیر روش های مختلف پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا چشم بلبلی در سطوح تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته مختاری (1395)، "تأثیر خاک ورزی بر ترسیب کربن در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی در زراعت ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه شاه بیکی (1395)، "تاثیر آللوپاتیک بقایای گندم و جو بر کنترل علف های هرز و رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
علی اکبر پیاده کوهسار (1395)، "بررسی تأثیر تلقیح میکوریزا و ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم عدس در کشت دیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
سامان محروقیان (1395)، "تأثیر امواج اولتراسونیک بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
احمد غلامی لله مرزی (1394)، "مدیریت تلفیقی گیاه زراعی کنجد و علف های هرز در سطوح مختلف گوگرد، محلول پاشی و کاربرد خاکی فلومیکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، همت الله پیر دشتی[استاد/ اساتید مشاور]
امین الله پودینه (1394)، "مطالعه اثر پرایمینگ بذر و مدیریت تلفیقی علف های هرز بر رشد و عملکرد ذرت(. Zea mays L) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
بهرام بائی (1394)، "تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کشت تأخیری پنبه رقم زودرس گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، عبدالرضا قرنجیکی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ام البنین گرزین (1394)، "مدیریت گیاه زراعی سویا در شرایط بیوپرایم ، محلول پاشی و کاربرد خاکی فولومیکس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه یوسف آبادی (1393)، "اثرات محلول پاشی سا‌لیسیلیک اسید بر برخی صفات کمی و کیفی خرفه در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فرانک نعل‌چگر (1392)، "کاربرد قارچ حلال فسفات و پتاسیم در سطوح مختلف فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه دشت پیما (1392)، "تأثیر تلقیح باکتری تیوباسیلوس، سطوح مختلف گوگرد و پرایمینگ بر عملکرد سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
سید رضا میرساوه (1392)، "تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر روابط مکانی بین جمعیت بانک بذر و گیاهچه علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، اسماعیل فیله کش[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان اکبری (1392)، "بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
غلامرضا عابدین پور (1392)، "تاثیر متقابل آبیاری و نیتروکسین بر رشد و عملکرد سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
حسین میرزایی (1391)، "اثر متقابل ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
امید تاریخ پسندمدبر (1391)، "تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کمپوست بر صفات کمی وکیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
سعید رجبیان (1391)، "اثر امواج اولتراسونیک و باکتری سودوموناس بر رشد و عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
حسین احمدی شرف (1391)، "بررسی تاثیر کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه صفایی (1391)، "مقایسه تأثیر کمپوست و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم گلرنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه خیزاب (1391)، "بررسی تأثیر ترکیب الکترولیت و زئولیت بر جذب گیاهی کادمیم از خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، فرامرز فائز نیا[استاد/ اساتید مشاور]
جواد کریمی (1391)، "تاثیر میکوریزا، اسید هیومیک و کود دامی بر عملکرد و صفات زراعی کدوی تخمه کاغذی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، رضا شهریاری[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شبانی (1391)، "ارزیابی روش‏های مختلف شبیه‏سازی سطح برگ گیاه موسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمد بنایان اول[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
عباس خواجه (1391)، "اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد اسید هیومیک بر رشد و عملکرد سیب زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
سید حمید سلسبیلی (1390)، "بررسی تأثیر گوگرد باکتری تیوباسیلوس و ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، شاهین شاهسونی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
محمد عارف بیکی (1390)، "اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
عباس شمس آبادی (1390)، "بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیتروکسین و بیوفسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه -ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر معصومی (1390)، "تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز ( Coriandrum sativum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، فرزاد نجفی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ابراهیم نعمتی ثانی (1390)، "اثر متقابل ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، علی درخشان شادمهری[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راهبه یغمایی (1390)، "اثر کاربرد ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم ایروفلور در تراکم های مختلف کاشت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مرزبان (1390)، "تأثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
روجا فرهودیان (1390)، "بررسی اثر برخی منابع کودی (زیستی و شیمیایی) بر عملکرد و اسانس آویشن باغی ( Thymus Vulgaris)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مصطفی گواهی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم السادات یوسف ثانی (1390)، "تاثیر دو گونه قارچ میکوریز آرباسکولار (AM) بر کارایی مصرف آب در ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، علیرضا کوچکی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی نصیری محلاتی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه نقی پور (1389)، " کمّی سازی انشعاب دهی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه ی لوبیا چشم بلبلی(Vigna ungiculata)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه قاضوی (1389)، "تأثیر زوال بذر بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در تراکم ها و تاریخ های کاشت مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، علی اصغر میری[استاد/ اساتید مشاور]
معصومه کریمی (1388)، "شبیه سازی تاثیر دما و طول روز بر فنولوژی و انتقال مجدد ماده خشک به دانه در لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
راحیل خواجه ئیان (1388)، "بررسی تاثیر هیدروترمال پرایمینگ بذر ذرت بر توان رقابتی آن با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، ناصر فرخی[استاد/ اساتید مشاور]
عباس مصیبی (1387)، "بررسی الگوی کاشت، تراکم و منابع نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، فتح ا.. نادعلی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه بصیری (1387)، "پیش بینی مراحل نمو فنولوژیک گیاه ارزن مرواریدی (هیبرید نوتروفید) با استفاده از رهیافت مدل‌سازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، بهنام کامکار[استاد/ اساتید مشاور]
شهره نقاش نژاد (1386)، "بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کلزا در شرایط شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
افشان کریمی (1386)، "بررسی نحوه کاربرد انواع کودهای نیتروژن و مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و خصوصیات کیفی چغندرقند(Beta vulgaris)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، اسکندر زند، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
 • "اکولوژی بذر (پرایمینگ)"، دانشگاه صنعتی شاهرود، 2017-03-05

 • پروژه‌های تحقیقاتی

  سوابق پژوهشی و اجرایی

  دانشجویان دکتری

  برنامه هفتگی

  برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
  شنبه
  یک‌شنبه
  دوشنبه
  سه‌شنبه
  چهارشنبه
  پنج‌شنبه
  توضیحات:

  پرسش و پاسخ

  پاسخ: سلام خانم مهندس رازقی
  از ابراز لطف شما صمیمانه سپاسگزارم. کاملا شما رو به خاطر می آورم. از خداوند منان آرزوی سلامتی و سعادت برایتان دارم.
  پاسخ: سلام
  اکولوژی تکمیلی جزوات کلاسی و کتابهای متعددی که در خصوص اکولوژی گیاهان زراعی موجود است و زراعت تکمیلی تبریز و جزوات درسی و همه زراعت های مقطع لیسانس مثل غلات ، صنعتی، علوفه ای و حتی زراعت عمومی
  موفق باشید
  پاسخ: مرسی یحیی جان موفق باشی
  پاسخ: هادی جان نگران نباش ضرر خدا کنه جانی نباشه آریا خوبه و الان کلاس پنجمه سلام میر سونه موفق باشی در تماس باش
  پاسخ: هادی جان سلام تو همون نابغه ای هستی که من جلو خوابگاه 1 پرد یس دیدمت مگه میشه تو رو فراموش کنم و خودت می دونی چقدر تو رو دوست دارم عزیزم. هر کجا هستی خدا نگهدارت راستی از گلخانه ات چه خبر؟
  پاسخ: مهندس تیماچی عزیز. ممنون. ثمره آن تک درس در آن سال با دانشجویان ارشد سبزوار، آشنایی با عزیزانی چون شماها بود و من از این بابت به خود می بالم.
  پاسخ: سلام مهندس فرید عزیز و دوست حداقل 18سال پیش من. مرسی و برای من هم اون کلاس یکی از خاطره انگیز ترین کلاس ها بود بخصوص با حضور اون دانشجویان با معرفت و با شخصیت. به همشون سلام گرم منو برسون . شماره من همون قبلی است.
  پاسخ: با سلام به شما دانشجوی عزیز
  من پیشنهاد می کنم تمام فصل های این کتاب رو بخونید. چون به شما در پاسخ به سایر سوالات کمک می کند حتی اگر از برخی بخش ها سوالی داده نشود.موفق باشی انشا الله.
  پاسخ: یا سلام
  بنده هر روز از ساعت 8 صبح به بعد دانشکده هستم. لذا ساعت 9:40 هر روز می توانید به دفتر بنده بجز یکشنبه تشریف بیاورید.
  پاسخ: مهدی جان سلام امیدوارم حالت خوب باشه خیلی خوشحالم که بهم پیغام دادی ممنون از لطفت هر زمان هر کاری داشتی با کمال میل در خدمتت هستم . راستی یاد دوران لیسانس و بخصوص حجت و همچنین شب زلزله بخیر. دوست دارم بیشتر ازت با خبر باشم در تماس باش ضمنا نیشکر خوزستانی؟ارادتمندت حمید
  پاسخ: سلام آقا محمد
  لطفا به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی منطقه ای که هستید و یا مرکز تحقیقات شهرستان یا استان محل زندگیتان مراجعه نمایید چون ارقام مقاوم به سرما در هر منطقه با توجه به شرایط اکولوژیک آن منطقه متفاوت است. در صورت عدم موفقیت مجددا با من در تماس باشید.
  موفق باشید.
  پاسخ: سلام habbasdokht@yahoo.com