آرزو عابدی

استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دکتری کانی شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آکادمی علوم روسیه (انستیتوی IGEM)
زمینه ها و علایق پژوهشی: کانی شناسی ،گوهر سنگ ، محیط زیست ومعدن ،مینرالوگرافی،زمین شناسی پزشکی کانی سازی فلزی
عضویت در مجامع علمی: انجمن بین المللی زمین شناسی پزشکی .انجمن بلورشناسی وکانی شناسی ایران. انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران،انجمن تخصصی گوهر شناسی آریا
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
کارشناسی رشته زمین شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد،کارشناسی ارشد درزمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت معلم تهران و دکتری کانی شناسی - زمین شناسی اقتصادی از IGEM آکادمی علوم روسیه .

تلفن تماس: ۰۲۳۳۲۳۹۲۲۰۶
تلفن داخلی: ۲۵۱۹

تابلوی اعلانات

British Columbia Mineral Deposit Profiles (1398/1/31)

درس اکتشاف غیرفلزی،گوهرسنگ بخش PوQ( ذخایر موجوددر پگماتیتها و گوهرسنگها)مربوط به درس است

مقاله درس اکتشاف غیرفلزی،گوهرسنگ (1398/1/31)

Gem Formation, Production, and Exploration: Why Gem Deposits Are Rare and What is Being Done to Find Them

Corundum (1398/1/31)

مربوط به درس اکتشاف غیرفلزی (ارشد)،گوهرسنگ

کانی شناسی (1397/11/28)

درس کانی شناسی 1397--سایت: http://webgeology.alfaweb.no----برروی پرچم ایران کلیک کنید وسپس کانی شناسی رابانرم اقزارflash ,ویا مرورگرهای اینترنت بازکنید

(1397/11/27)

گوهرسنگهای منظقه Yukon (1397/11/27)

مربوط به درس اکتشاف غیرفلزی دانشجویان ارشد ورودی 97

کانی شناسی توصیفی ۱۳۹۷ (1397/10/14)

الف- ۴۰ سوال بخش سیلیکات و غیرسیلیکات ب- امتحان میان ترم یک (۱ نمره )، میان ترم دو( ۷ نمره ) ج- پایان ترم ۱۲ نمره

سوالات زمین شناسی اقتصادی ایران (1397/10/9)

دانشجویان محترم توجه داشته باشند الف- 4 نمره مربوط به امتحان عملی (تشخیص نوع کانسنگ وسپس مهمترین ذخایرآن درایران) می باشند.بعدازامتحان تئوری ب- 1 نمره مربوط به گزارش بازدید علمی می باشد که حداقل در 15 صفحه با عکس نوشته شود وتاروزآخرامتحانات تحویل داده شود

Mineral Resources of Iran (1397/10/9)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران Mineral Resources of Iran, N. Nezafati. 2015

زمان زمین شناسی (1397/10/8)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

فصل Distribution of Minerals دکترقربانی (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

فصل metallogenic belt دکترقربانی (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

پاورپوینت زمین شناسی ایران دکتربهاری فر (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

گزارش USGSدررابطه منابع غیرسوختی ایران 2016 (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

مقاله متالوژنی ذخایرمس - طلا درایران (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

مقاله متالوژنی شرق ایران (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

مقاله متالوژنی کانسارهای سرب وروی ایران (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

مقاله متالوژنی ذخایرآهن ومنگنزایران (1397/10/6)

منابع درسی زمین شناسی اقتصادی ایران

مربوط به درس روش وارائه تحقیق (1397/7/27)

برای روزیکشنبه ۲۹ مهرکامل مطالعه شود

درس روش وارائه تحقیق (1397/7/20)

دانشجویان محترم مقاله فوق رامطالعه نموده ،روزیکشنبه ۲۲ مهرماه سرکلاس چکیده آن نوشته خواهدشد.اقتباس ازسایت مدیریت پسماندشهرداری اصفهان

جلسه اول زمین شناسی اقتصادی ایران (1397/7/4)

لازم به ذکراست شنبه 7 مهرامتحان تستی ازاین مجموعه درس گرفته می شود

کانی شناسی (1397/7/4)

این کتاب منبع درسی دانشجویان ورودی 96 می باشد

منابع درون زمین (1397/3/12)

فرآیندهای کانسنگ سازبرای دانشجویان کانی شناسی

سنگ شناسی آذرین (1397/3/12)

مربوط به درس کانی شناسی

سنگ شناسی دگرگونی (1397/3/12)

مربوط به درس کانی شناسی

جدول کانی های سنگ ساز (1397/3/12)

مربوط به درس کانی شناسی

سنگ شناسی (1397/3/12)

مربوط به درس کانی شناسی

سمینار1 (1397/2/25)

درس سمینار1 (1397/2/25)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 24
امید رئیس زاده (1397)، "مطالعات کانی شناسی - ژئوشیمی کانسنگ سرب و روی گوشفیل از دیدگاه اکتشافی و فرآوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، آرزو عابدی، اصغر عزیزی[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی پایمرد[استاد/ اساتید مشاور]
مریم شاکویی (1397)، "بررسی کانی سازی های سیلیس در منطقه چاه اندو، جنوب دامغان از نظر گوهرشناسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهشید سهراب نژاد (1396)، "بررسی توزیع عناصرکمیاب به ویژه عنصر سلنیم(Se) در کالکوپیریت های ذخایر مختلف مس ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]، بهنام شفیعی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام عبداللهی (1396)، "کاربرد سنجش از دور در اکتشاف فلزات پایه در جنوب شرق دریاچه نمک قم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید آقاجانی، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]،
آمنه حسینی احسانی (1396)، "تشخیص کانی های آهن از روی تصویر سطح مقطع با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]، عباس گل محمدی[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه طبری (1394)، "امکان سنجی استفاده از نانو بوکسیت جهت حذف آلاینده های موجود در پساب صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، آرزو عابدی، کیومرث سیف پناهی شعبانی[استاد/ اساتید راهنما]، نیاز محمد محمودی، سودابه سعیدی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبي صائب (1390)، "ارزیابی آلودگی احتمالی آرسنیک در اطراف محدوده کانسار طلای طرقبه مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، آرزو عابدی، علي اصغر نجف پور[استاد/ اساتید راهنما]،
صدیقه حقانی قرایی (1390)، "بررسی امکان فرآوری منیزیت معدن ترشک محمدی بمنظور کاربرد در دیرگدازها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)، حسین سرپولکی[استاد/ اساتید راهنما]، آرزو عابدی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا شاملی (1388)، "فرآوری کانسنگ طلای هیرد(خراسان جنوبی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد امینی[استاد/ اساتید مشاور]
هايده حجت الاسلامي (1387)، "فرآوری ذخایر کم عیار سرب (مطالعه موردی: معدن چنگرزه نطنز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)، محمد نوع پرست[استاد/ اساتید راهنما]، آرزو عابدی[استاد/ اساتید مشاور]
ارشاد شهروئی (1386)، "بررسی کانه آرائی و فلوتاسیون سنگ معدن باریت درین کاشان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید ضیاء الدین شفائی (استاد مدعو)[استاد/ اساتید راهنما]، آرزو عابدی[استاد/ اساتید مشاور]
حمزه طهماسب پور (1386)، "تعیین مناطق امیدبخش برای اکتشاف فلورین با استفاده از روش سنجش از دور و GIS در جنوب استان مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا خالوکاکائی، آرزو عابدی[استاد/ اساتید راهنما]، مهیار یوسفی[استاد/ اساتید مشاور]
بیت الله طیبی (1385)، "اکتشاف و مدل سازی کانسار آهن اجت آباد به روش مغناطیس سنجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]، آرزو عابدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی ژنز و ارائه مدل زمین شناسی کانسار آهن اجت آباد ،شرق سمنان 1386/8/1 18 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلامت وموفق باشیددرپناه حق
پاسخ: سلام برآقای مهندس علیزاده.خداقوت.امیدوارم سلامت وپاینده باشید ودردانشگاه امیرکبیرنیزمثل شاهرودباتلاش وتوکل برخدا خوش بدرخشید.بله متاسفانه دانشجویان محترم فقط نمره را مد نظردارند که البته هدف این نیست .امیدوارم بتوانند با کانی شناسی یا بهتراست بگویم کانسنگ شناسی ،کارآفرینی کوچکی برای خودایجادنمایند
عباسی - 17/4/1395، 21:44:42)
مشاهده پاسخ
پاسخ: بله ،کاملا آشناست.شماره دانشجویی دوره کارشناسی،شما؟
پاسخ: با سلام.فکر کنم گزینه خوبی را برای ادامه تحصیل و بهتر از آن کارآینده انتخاب کرده اید.گرایشهای مختلف ژئوفیزیک در زمینه اکتشاف معادن فلزی،نفت و گازو،آب وحتی یافتن آلودگی ها کاربرددارد.یه شرط آن که اصول و فلسفه ژئوفیزیک را به خوبی درک کنیدو بتوانید مفاهیم زمین شناسی را با ژئوفیزیک تلفیق کنید تا به جواب صحیح دسترسی پیدا کنید.موفق باشید
پاسخ: خانم افشین.من نمی دانم رشته معدن هستید یا فیزیک؟تمام رشته های علوم زمین از نظر کار برای خانمها یکسان است.این بستگی به علاقه شما دارد