عزیز الله طاهری

استاد دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: چینه نگاری سکانسی و فرامینیفرا
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
دكتر عزیز الله طاهری مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را در رشته زمین¬شناسی شاخه چینه¬شناسی و فسیل¬شناسی از دانشگاه تهران دريافت نمودند. وي مدرك دکتری خود را از دانشگاه اصفهان گرفنه و در حال حاضر با مرتبه استادی در دانشکده علوم زمین مشغول به کار هستند. موضوعات مورد علاقه ایشان چينه نگاري سكانسي، بيو استراتيگرافي بر اساس فرامينيفرا، مطالعه بيوفاسيس ها و ميكروفاسيس ها می¬باشد. وی نویسنده کتابهای بي مهره گان سنگواره جلد 2و1، (انتشارات دانشگاه اصفهان چاپ سوم 1385)، اصول چينه نگاري، انتشارات (دانشگاه اصفهان چاپ اول 1384 و چاپ دوم 1385)، زمين شناسی تاريخی، (انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، چاپ اول 1385 و چاپ دوم 1387) می¬باشد. کتاب زمین¬شناسی تاریخی ایشان در اولین جشنواره انتخاب کتاب سال دانشگاهی استان سمنان (خرداد ماه 1388)به عنوان کتاب برتر انتخاب شده است. دکتر طاهری بیش از 45 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

SEIMENTARY STUCTURES (1390/2/13)

(1390/1/22)

Stratigraphy 1 (1390/1/16)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 36
جابر پیله کوهی (1397)، "مطالعات ژئوشیمیایی نهشته‌های کربناته توالی چینه‌ای پرکامبرین پسین در جنوب شرق زنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عزیز الله طاهری، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، افشین زهدی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه حسینی (1396)، "رمزگشایی از الگوی ایجاد فروافتادگی آستانه - فولادمحله (باختر دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن فرحدل (1395)، "ردیابی گسل کواترنری آستانه در جنوب باختری فولادمحله (البرزخاوری)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سعید آقاجانی عیسی لو (1395)، "تحلیل ساختاری پهنه گسلی ناحیه ابر و شاهکوه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مائده روزبهانی (1395)، "تحلیل هندسی و سینماتیک (جنبشی) منطقه گسلی میش پرور بر آفتاب (باختر شهرستان بروجرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
وحید شفیعی رشوانلو (1394)، "بررسی فعالیت های نوزمین ساختی پهنه قوچان-شیروان و پیامدهای لرزه ای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
هادی زیادی (1393)، "محاسبه و ارزیابی برخی شاخص‌های ریخت زمین‌ساختی پیرامون راندگی شاهوار در شمال غرب شاهرود (نکارمن – تاش)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
امید باشام (1393)، "تحلیل هندسی و حرکتی ساختار های زمین شناسی در ناحیه تیل آباد – غزنوی (البرز شرقی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سیده محبوبه حسینی (1393)، "تحلیل جنبشی و دینامیکی شکستگی‌ها در واحدهای سنگی مزوزوئیک شمال شاهرود."، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن آرامش (1393)، "تحلیل ساختاری الگوی چین خوردگی و گسلش در منطقه کاکان (جنوب شرقی یاسوج)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
رضا سری زن (1393)، "موقعیت چینه شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی موجود در سازند قرمز زیرین شمال گرمسار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی درخشی (1393)، "پترولوژی، ژئوشیمی و الگوی ژئودینامیکی تشکیل مجموعه ی بازالتی سلطان میدان، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
نقی میربیگی (1392)، "ارزیابی فعالیت های زمین ساختی ناحیه میامی براساس شاخص های مورفوتکتونیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید روح افزا (1392)، "تحلیل عناصر ساختاری منطقه شیربند (شمال دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رمضان رمضانی اومالی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد غربی خانیانی (1392)، "تحلیل خمیدگی‎های ساختاری و مدل جنبشی گسل‎ها در ناحیه تلمادره (شرق کیاسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زینب نجفی (1392)، "ارزیابی تغذیه آهک های کارستی سازند بیستون (شرق و جنوب شرق روانسر)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
الهه طاهری (1392)، "تحلیل خمیدگی های ساختاری و مدل جنبشی گسل ها در ناحیه دشت بو (شمال باختر دامغان) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
اکبر نورافکن (1391)، "تحلیل ساختاری چین خوردگی و گسلش در ناحیۀ چهل دختر (شمال خاوری شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سلمان فتحی هفشجانی (1391)، "دگرریختی نوزمین ساختی در ناحیۀ اردل- دوپُلان (جنوب باختری شهرکرد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پرویز امیدی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
علی درستکار (1391)، "پتانسیل یابی منابع آب های سطحی دامنه شمالی البرز در شمال دشت بسطام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
زکیه کاظمی حسنوند (1391)، "پترولوژی، ژئوشیمی و ویژگی‎های محل منشأ سنگ‎های آذرین اردوویسین پایانی در سازند ابرسج، شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم دیهمی (1391)، "پترولوژی و ژئوشیمی ماگماتیسم بازیک دونین در سازندهای پادها و خوش ییلاق در شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
طاهره سهامی (1390)، "زمین شناسی و پتروژنز بازالت سلطان میدان در مناطق نگارمن و ابرسج، شمال شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
عبدالله شمسی (1390)، "ارزیابی مناطق مناسب جهت بهره برداری از منابع آب کارست در شمال غرب اسلام آباد، کرمانشاه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا الهیاری (1389)، "پتروژنز سنگ های آذرین ائوسن فوقانی نوار ماگمایی کاهک – عباس آباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه جمشیدی (1389)، "مطالعه ماگماتیسم مافیک قاعده سازند شمشک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل اکرمیان (1389)، " بررسی زمین شناسی و پتروژنز سنگ های آذرین کرتاسه منطقه زمان آباد (خارتوران- جنوب شرق شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا خانعلی زاده (1384)، "پترولوژی و ژئوشیمی کوارتز مونزونیتی تویه-دروار، جنوب غرب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه مقدسی (1382)، "پترولوژی، پتروزنر و جایگاه چینه نگاری سنگهای آتشفشانی ژوراسیک در زون البرز شرقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    تالیف كتاب
    • طاهری، عزیز الله، حسین وزیری مقدم، "زمین شناسی تاریخی"، 1385
    • جعفریان، محمد علی، وزیری مقدم، حسین، طاهری عزیز الله، "بی مهرگان سنگواره جلد 1 و 2 "، 1383
    • وزیری مقدم، حسین ،طاهری، عزیز الله، کیمیا گری، مسعود، "اصول چینه نگاری"، 1382

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
چينه‌نگاري و محيط رسوبي ممبرهاي 4 و5 سازند ميلا در ناحيه دهملا 1382/10/6 12 ماه خاتمه يافته
تحلیل ساختاری گسل قم-زفره ( 1382/9/5 12 ماه خاتمه يافته
بررسی پتروگرافی، شناسایی رخساره ها، فسیل شناسی و چینه نگاری توالی سازند شمشک در شرق البرز (منطقه تیل آباد) 1385/4/24 12 ماه خاتمه يافته
رخساره شناسی سازند آسماری در بلندیهای زاگرس مرکزی 1383/9/5 24 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: با سلام. من نسخه ای از آن را ندارم که بتوانم برای شما ارسال نمایم در صورت ملاقات حضوری کپی آن را می توانم در اختیار شما قرار دهم
پاسخ: با سلام
از لطف و محبت شما صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگی دارم.
پاسخ: با سلام
اینجانب جزوه منتشر شده ای ندارم در صورت ارتباط با دانشجویان دانشگاه شاهرود می توانید جزوه دست نویس کلاسی آنها را تهیه نمایید.
پاسخ: با سلام
مقاله ای از آقای دکتر قویدل در تابلوی اعلانات است که مربوط به ناحیه دهملا است. ضمنا مقاله دیگری توسط اینجانب و دکتر وزیری در شماره 49-50 فصلنامه علوم زمین است که می توانید به آنها مراجعه کنید.
پاسخ: با سلام
به مقاله دکتر قویدل که در تابلوی اعلانات است مراجعه نماییید