منصور ضیائی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

دكتراي اكتشاف معدن ژئو شيمي اكتشافي و GIS

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: آكادمي علوم روسيه-IGEM
زمینه ها و علایق پژوهشی: اروشهاي مدرن اكتشاف منابع زيرزميني ( فلزي، غير فلزي، نفت و گاز و منابع زمين كرمائي) در مقياس محلي و ناحيه اي در محيط GIS، ارزيابي و پايش آلودكيهاي زيست محيطي ناشي از استخراج و بهره برداري منابع زيرزميني، استفاده از روشهاي نروفازي و اناليز تصاوير در علوم زمين.
عضویت در مجامع علمی: EAG
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
دكتر منصور ضيائي در حال حاضر عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي معدن، نفت و‍‍ ژ‍ئوفيزيك دانشگاه صنعتي شاهرود مي باشد. او هم اكنون از نظر تحقيقاتي روي موضوعات ژئوشيمي اكتشافي، ژئوشيمي معادن، روشهاي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS، پردازش تصاوير درعلوم زمين، ژئوميكربولوژي اكتشافي، سنجش از دور و پايش آلودكيهاي زيست محيطي تمركز دارد. وي داراي دكتراي تخصصي ژئوشيمي اكتشافي از آكادمي علوم روسيه (IGEM RAS) و كارشناسي ارشد از دانشگاه دولتي مسكو مي باشد.او مقالات متعددي در ژورنال ها و كنفرانس هاي بين المللي تاليف كرده است. در اين مقالات شاخه جديد ژئوشيمي معادن (mining geochemistry) را براي اولين بار معرفي و ارائه نموده است. وي عضو مجامع علمي مختلف از فبيل EAG مي باشد.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

روشهای اکتشاف ژئوشیمیائی ذخایر معدنی (1390/10/12)

ترجمه کتاب بئوس و گریگوریان

Summary lecture RS (1388/3/8)

Summary lecture RS

منابع درس سنجش از دور (1388/3/8)

Remote sensing

GIS and RS workshops (1387/11/13)

GIS and RS workshops

MGT (1387/10/25)

(1387/7/15)

(1387/7/15)

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 57
عبیدالله محمدی (1397)، "اکتشاف ذخایر فلزی در ناحیه سنخواست در مقیاس محلی با استفاده از روش های ژئوشیمیایی و سنجش از دور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، سعید یوسفی، مهدی ضیایی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا محمدی (1397)، "اکتشاف ذخایر پلی‌متال در ورقه‌های‌ زمین‌شناسی 1:100000 معلمان و کلاته‌رشم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ضیایی[استاد/ اساتید مشاور]
علی خلج (1397)، "تهیه نقشه پتانسیل مطلوب ذخایر منگنز دار با استفاده از GIS و سنجش از دور در برگه 1:100000 رشم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ضیائی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید حیدرلکی (1397)، "اکتشاف کانسار طلا با استفاده از سنجش از دور و ژئوشیمی در منطقه شمال شرق زرشوران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، پیمان افضل[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ضیائی[استاد/ اساتید مشاور]
مهناز عابدینی (1396)، "ارزیابی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش آنالیز تصویر و نتایج لاگ NMR در جنوب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قیاسی فریز[استاد/ اساتید مشاور]
رضا کشاورز گل بر (1395)، "اکتشاف ذخایر آهن با استفاده از روش های ژئوشیمیایی در مقیاس محلی در منطقه چاهداشی(نهبندان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ضیایی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود زیارتی خلیلی (1395)، "مدل سازی توزیع اندازه و تجمع ذرات آسفالتین در چاه های نفتی مخزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مساح[استاد/ اساتید مشاور]
فرزاد خدری (1394)، "اکتشافات ژئوشیمیایی محدوده مس دیان (جنوب دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا قنبرنژاد (1394)، "شناسایی و تفکیک نوع ماسرال‌ها و تعیین بلوغ سنگ منشأ به کمک آنالیز تصاویر میکروسکوپی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]،
میثم امانی (1394)، "ارزیابی وتخمین آنومالی های ژئوشیمیایی اندیس های مس در منطقه شمال جوین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد جوان بخت شیره¬جینی (1393)، "تهیه ی نقشه ی مناطق امیدبخش منابع سرب و روی، در برگه ی 1:100000 دامغان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا احسانی (1393)، "مدلسازی و تلفیق داده های اکتشافی در محیطGIS جهت تهیه نقشه پتانسیل مطلوب ذخایر آهن در برگه1:100000 بسطام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا جوانی (1393)، "شناسایی لایه‌‌های کربناته باکیفیت مخزنی با استفاده از مدل‌‌های هوشمند و طبقه‌بندی‌‌‌‌‌‌ دانهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قیاسی فریز[استاد/ اساتید مشاور]
علی پشنگ (1391)، "تهیه نقشه پتانسیل مطلوب ذخایر کرومیت در شمال تربت حیدریه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، مجید انصاری جعفری، حسن عزمی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر نگهداری (1391)، "تهیه نقشه پتانسیل مطلوب ذخایر شیل گازی در یکی از حوضه های جنوب غرب کشور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، مسعود نعمتی[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قیاسی فریز[استاد/ اساتید مشاور]
سید سجاد علائی (1391)، "ارزیابی خواص پتروفیزیکی شیل گازی (سازند دشتک) توسط روش احتمالی در میدان نفتی سلمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، علی کدخدایی[استاد/ اساتید راهنما]، جواد قیاسی فریز[استاد/ اساتید مشاور]
مصیب شفیع زاده (1390)، "تفسیر لاگ های تصویری مقاومتی سازند های مخازن نفتی به منظور شناسایی شکستگی ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، بهزاد تخم چی[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد غلام پور (1390)، "طراحی و پیاده سازی نرم افزار استخراج مشخصه های مورد نیاز مخازن نفت و گاز با استفاده از تصاویر FMI"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، منصور ضیائی[استاد/ اساتید مشاور]
جواد قیاسی فریز (1389)، "تخمین تخلخل سنگ مخزن از آنالیز تصاویر مقاطع نازک و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر روشهای پتروفیزیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، علی کدخدایی[استاد/ اساتید راهنما]، جواد هنرمند[استاد/ اساتید مشاور]
علی اکبر سلیمانی (1387)، "تحلیل داده های ژئوشیمیائی ناحیۀ ده سلم با استفاده ازشبکه های عصبی و فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور ضیائی، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد/ اساتید راهنما]، حمیدرضا مدرس[استاد/ اساتید مشاور]
حامد کاظمی (1386)، "اکتشاف نواحی امیدبخش برای ذخایر مس، در ناحیه ترود - معلمان با استفاده از سنجش از دور و GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا خالوکاکائی، منصور ضیائی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید آقاجانی[استاد/ اساتید مشاور]
انور کامکار رجبی (1382)، "تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اکتشافات ژئو شیمیایی منطقه گزیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی مرادزاده[استاد/ اساتید راهنما]، منصور ضیائی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ