محمد محسن شاه مردان

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری تبدیل انرژی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دولتی مسکو
زمینه ها و علایق پژوهشی: جریان سیال و انتقال حرارت در مواد متخلخل و نانوسیالات، انتقال حرارت معکوس، مکانیک سیالات غیرنیوتنی، دینامیک سیالات محاسباتی، ، روشهای عددی و تحلیلی در مکانیک سیالات و انتقال حرارت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: دریافت لوح سپاس بعنوان استاد نمونه آموزشی
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 55
محسن غفاریان عیدگاهی مقدم (1398)، "شبیه‌سازی جریان در میراگر MR به روش دینامیک ذره استهلاکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مهسا فتاحی (1398)، "مدل سازی فازی تولید قطره در یک میکرو کانال با جریان دو فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی نظری[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی اسحاقی (1398)، "تحلیل عددی حرکت و جداسازی ذرات در یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]، یاسمن دقیقی[استاد/ اساتید مشاور]
علی شکوری (1398)، "مطالعه عددی جداسازی ذرات با استفاده از الکتروکینتیک در میکرو کانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، یاسمن دقیقی[استاد/ اساتید مشاور]
سحر عرش تبار (1397)، "بررسی تجربی برخورد قطرات با سطوح با در نظر گرفتن اثرات حرارتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم رمضانی (1397)، "بررسی تجربی برخورد ذرات کروی به سطح مشترک گاز- مایع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد جواد گرگانی (1397)، "توسعه سه‌بعدی شبیه‌سازی عددی جریان آرام با روش مرز غوطه‌ور-شبکه بلتزمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
بابک کرمانی نژاد (1397)، "بررسی آزمایشگاهی انتقال حرارت دوفازی در لوله های مارپیچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی کاشی (1397)، "بررسی تجربی جریان سیال و انتقال حرارت با تغییر فاز در لوله حاوی ماده متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن نظری، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد یساقی (1397)، "تحلیل ترمودینامیکی، اگزرژی و اگزرژاکونومیک سیکل ترکیبی خورشیدی با سیکل برایتون و رانکین ارگانیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
بابک عرفان‌ منش (1397)، "حل تحلیلی انتقال حرارت در پوسته های مخروطی کامپوزیتی غیرهمگن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
فرهاد جوان (1396)، "بررسی آزمایشگاهی اثر موجی کردن ایرفویل روی مشخصه‌های آیرودینامیکی ایرفویلی معیّن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی خالقی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید مشاور]
سارا قربان زاده (1396)، "مدل‌سازی عددی انتقال حرارت و میدان مغناطیسی در کوره ذوب القایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]، امیر حسن نیا، مصطفی نظری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد نصیری (1395)، "بررسی اثرات تزریق و مکش بر جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال مستطیلی با انبساط ناگهانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری[استاد/ اساتید مشاور]
محمود نیستانی (1395)، "بررسی آزمایشگاهی خنک کاری قطعات الکترونیکی توسط نانوسیال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی آشوری[استاد/ اساتید مشاور]
میلاد ساروزه رستمی (1394)، "بررسی انتقال حرارت و افت فشار در یک لوله با تزریق ماده متخلخل فلزی غیر یکنواخت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد هادی صداقت (1394)، "بررسی عددی تأثیر خواص رئولوژیک بر حرکت مایع مخاطی درون نای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی، محسن نظری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین وطن دوست (1394)، "ساخت و مدل سازی الاستومر های مگنتورئولوژیکال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، مسعود جلالی آل هاشم[استاد/ اساتید مشاور]
علی منهایی (1394)، "بررسی عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در تبدیل واگرای متقارن محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا ماندنی (1394)، "مطالعه ی آزمایشگاهی برخورد قطره ی غیر نیوتنی روی سطوح جامد "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
سید یاشار قرشی (1394)، "بررسی جریان دوفازی در میکروکانال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، علی عباس نژاد[استاد/ اساتید مشاور]
سحر ذوالفقارخانی (1394)، "مدل‌سازی سیستم تولید آب از رطوبت هوا به کمک سیکل تبرید و ارزیابی به‌کارگیری انرژی‌های تجدید پذیر در آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد ضامن[استاد/ اساتید مشاور]
ادریس امام دادی کاریزی (1394)، "بررسی انتقال حرارت جابجایی بین دو سیال مخلوط نشدنی در کانال میکرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان قصابی (1394)، "مطالعه آزمایشگاهی تشکیل قطره ویسکوالاستیک در رژیم جت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود نوروزی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
امین علی اکبرزاده (1393)، "بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در کانال حاوی فیبر متخلخل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهاد عباسی امیری (1393)، "بررسی دو فازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در یک میکروکانال انبساط ناگهانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، محسن نظری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی شریعتی (1393)، " شبیه سازی عددی لوله حرارتی نوسانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، علی عباس نژاد[استاد/ اساتید راهنما]،
محّمد نوری (1393)، "بررسی تجربی لوله حرارتی حلقه شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباس نژاد، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد پورمقدم (1392)، "تحلیل CFD علل تخریب تیوب های WHB کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، یعقوب بهجت[استاد/ اساتید راهنما]،
امین شهبانی ظهیری (1391)، "بررسی عددی جریان سیال غیر نیوتنی در تبدیلات تدریجی واگرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
امیر نقی خانی (1391)، "بررسی عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در حفره"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
روزبه دشتستانی (1391)، "بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد و انتقال جرم در یک محفظه حاوی ماده متخلخل غیر ایزوتروپیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری[استاد/ اساتید مشاور]
سبحان مسیبی درچه (1390)، "جریابررسی عددی جریان و انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در تبدیلات همگرا و واگرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
سید رسول واردی (1390)، "بررسی عددی جریان سیال ویسکوالاستیک حول سیلندر "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدجواد مغربی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمود نوروزی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن خطیب (1390)، "بکارگیری سیستم تولید یکپارچه برق و پیش گرمایش گاز طبیعی در ایستگاه تقلیل فشار بیرجند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود فرزانه گرد، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی دیمی دشت بیاض[استاد/ اساتید مشاور]
رسول قرایی (1390)، "شبیه سازی عددی و تجربی مایع متلاطم در مخزن نیمه پر همراه با تیغه میرا کننده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان، علي سررشته داري[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا عادلی فر (1389)، " مدلسازی عددی انتقال حرارت جریان نانوسیال بین دو صفحه موازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
عليرضا مولوي (1388)، "تهیه نرم افزار تحلیل شبکه های هیدرولیکی در حالت پایدار و گذرا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا خوئینی پورفر (1388)، "شبیه سازی جریان سیال در یک مخزن با سطح زیرین متحرک به روش کسر حجمی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، علی جباری مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
امیر مولوی (1387)، "تحقیق تجربی اثر دیواره بادشکن در بالای برجهای خنک کن جابجایی طبیعی خشک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود متين (1386)، "تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد مغربی[استاد/ اساتید مشاور]
رسول محبی (1386)، "تحقیق تجربی اثر بادهای محیطی بر عملکرد برجهای خنک کن خشک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد علی اردکانی[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا ترکمن (1386)، "محاسبه EER‎ و تدوین برچسب انرژی برای کولرهای آبی ساخت داخل "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حسن کیهانی، دکتر فرزدی[استاد/ اساتید راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید مشاور]
فواد رخشان (1386)، "بهینه سازی سیستم تهویه با سیستم ذخیره انرژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد مددی[استاد/ اساتید مشاور]
کامران مرادی (1386)، "حل مستقیم عددی جریان لزج داخلی غیر قابل تراکم به روش تفاضل محدود فشرده تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدجواد مغربی، محمود فرزانه گرد[استاد/ اساتید راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
حل عددي جابجايي آرام ترکيبي جريان يک نانوسيال بين دو لوله هم مرکز 1388/12/9 ماه خاتمه يافته
بررسی تحلیلی انتقال حرارت جابجائی اجباری در کانال مستطیلی 1389/9/7 ماه خاتمه يافته
مطالعه عددی جریان دین-کوئت سیالات ویسکوالاستیک بین استوانه های چرخان 1389/9/7 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ