مهدی رحیمی

مربي دانشکده مهندسی کشاورزی

كارشناسي ارشد اصلاح نباتات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبريز
زمینه ها و علایق پژوهشی: اصلاح گیاهان برای تنشها و سازگاری با محیط
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 34
بهروز قربانی قاضی محله (1397)، "تأثیر نانو کود بور، بیوچار و میکوریزا بر رشد و عملکرد بادام زمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، احسان کهنه، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
افسانه یحیایی (1397)، "بررسی اثر کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی بر کارایی مصرف نیتروژن و پویایی آن در خاک در گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیرین گودرزیان (1396)، "تأثیر بیوچار و سوپرجاذب بر رشد گیاه گلرنگ تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فائزه کریم پوری (1395)، "بررسی پتانسیل گیاه پالایی سرب در سه گیاه مختلف تحت تاثیر اسید سیتریک و EDTA"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
نجمه حکمت زاده (1395)، "بررسی تاثیر کاربرد میکوریزا و کود ریزوبین سوپرپلاس بر برخی از اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
شیدا لطفی (1395)، "مقایسه تأثیر انواع مختلف کود های بیولوژیک مایع بر نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه برادران نجار (1395)، "بررسی تأثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشاد عرب انصاری (1394)، "مطالعه بیوانفورماتیکی ژن‌های دخیل در مسیر جنین‌زایی میکروسپور در گیاهان تک‌لپه‌ای و دولپه‌ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، ناصر فرخی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین زرگر (1394)، "اثر ریزموجودات همزیست و نهاده خارجی ( کود ) بر ترسیب و توزیع کربن روی سویا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه باطنی (1394)، "بررسی توان چند گیاه زراعی از نظر برداشت و انتقال کروم خاک در حضور ماده آلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، احمد اخیانی[استاد/ اساتید مشاور]
علی مظهری نیا (1393)، "تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای گیاه زردآلو (Prunus armeniaca) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، مهدی رضایی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامریون (1393)، "بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مهری یعقوبی (1393)، "تاثیر کود بیولوژیک و بیوچار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نوری (1393)، "بررسی القاء ریشه های مویین در گیاه دارویی سرخارگل از طریق انتقال ژن با آگروباکتریوم رایزوژنز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، اکبر صفی پور افشار، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی مجاهدی (1392)، "تأثیر میکوریز و کاربرد EDTA در ذرت و سورگوم به منظور پالایش گیاهی سرب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید راهنما]، هادی قربانی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه سوری عبداله‌زاده (1392)، "بررسی تأثیر گوگرد و روی بر عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین احمدی شرف (1391)، "بررسی تاثیر کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا مرزبان (1390)، "تأثیر همزیستی توأم قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدرضا عامریان، [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کاظمی (1389)، "بررسی تلقیح همزمان باکتری‎های رایزوبیوم و حل کننده فسفات بر عملکرد لوبیا در شرایط کم آبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رحیمی، علیرضا فلاح[استاد/ اساتید مشاور]
الهام ابرازه (1388)، "بررسی تاثیر الگوی کاشت، تراکم بوته و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد بانکه ساز، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]
سید محمد رضا میرکتولی (1387)، "بررسی اثرات مدت وقوع تنش خشکی بر رشد و عملکرد کمی و کیفی سویا در گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، بهنام کامکار[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]
عاطفه پور اسدالهی (1385)، "بررسی تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط اقلیمی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، خلیل اژدری، مهدی رحیمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ